/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
LEŚNICTWO

Jest nowy projekt ustawy o działach administracji rządowej

Drewno.pl

Autor: oprac. red
Źródło: Drewno.pl
Data: 2021-01-20


We wtorek 19. lutego rząd przyjął nowy projekt ustawy o działach administracji rządowej. Wśród zapisów pozostaje wyodrębniony dział leśnictwo i łowiectwo. Treść ustawy w tym zakresie nie różni się od zapisów zawartych w ustawie, którą na początku stycznia zawetował Prezydent Andrzej Duda.

Jest nowy projekt ustawy o działach administracji rządowejJest nowy projekt ustawy o działach administracji rządowejFot. D.Jabłoński

Projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej zakłada, że dział leśnictwo i łowiectwo obejmować będzie sprawy:
1) zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych;
2) gospodarki leśnej;
3) nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego;
4) ochrony lasów i gruntów leśnych;
5) łowiectwa.

Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawować będzie również nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie. Brak jest informacji czy rząd utrzymał swój pomysł przeniesienia leśnictwa z ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy środowiska do resoru odpowiedzialnego za rolnictwo.

Wśród zapisów projektu ustawy znajduje się również założenie przesunięcie nadzoru nad instytutem Sieci Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z byłego resortu nauki do resortu gospodarki. W skład sieci Łukasiewicz wchodzi Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

Jak poinformowano na stronach Kancelarii Sejmu, projekt ustawy skierowano 20. stycznia do konsultacji (FZZ, KNF, KRASzP, KRPSzZ, KRZSzP, KIG, KRRP, KRRiTV, KRD, NRA, NSZZ "S", OPZZ, PAA, PIP, PS RP, PAN, PKN, PG, PGRP, RDS, RGNiSzW, SN i UODO). Pierwsze czytanie projektu zaplanowane jest podczas posiedzenia Sejmu w czwartek rano 21. stycznia. Jak widać konsultacje przebiegły błyskawicznie. Zapisy zawarte w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) nie przewiduje konsultacji publicznych.

Jak uzasadnia rząd w Ocenie Skutków Regulacji w dziale pierwszym zatytułowanym Jaki problem jest rozwiązywany?, proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na czasy, z którymi wiąże się wyzwanie wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej.

Ponadto niezbędna jest dalsza optymalizacja struktur funkcjonowania administracji rządowej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej.

W dalszej części OSR, wsród Rekomendowanych rozwiązań, w tym planowanych narzędzia interwencji, i oczekiwanym efekcie zapisano tylko: "Wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej – leśnictwo i łowiectwo." Ciekawi tego jaki efekt owo wyodrębnienie ma przynieść, z OSR się nie dowiedzą. Uważny czytelnik wyłowi z tekstu jednak, że Polska jako państwo członkowskie UE oraz strona Porozumienia paryskiego jest zobowiązana do partycypacji w osiągnięciu "neutralności klimatycznej" przez UE, co oznacza m.in. to konieczność dążenia do zwiększenia pochłaniania CO2 przez lasy.

Więcej na ten temat:
Spotkanie w sprawie ustawy dotyczącej przyszłości lasów państwowych bez rozstrzygnięć
Leśni związkowcy nie chcą aby Lasy Państwowe podlegały pod resort rolnictwa
Edward Siarka pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA