/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
LEŚNICTWO

Edward Siarka Pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Autor: oprac. red
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2020-10-05


Edward Siarka, Poseł Solidarnej Polski został powołany na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Edward Siarka Pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i ŁowiectwaEdward Siarka Pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i ŁowiectwaFot. Ministerstwo Środowiska

W sobotę 3. października 2020r. Minister Środowiska Michał Woś w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego i Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka wręczył Edwardowi Siarce akt powołania podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za leśnictwo i łowiectwo. Do czasy nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej Lasy Państwowe podlegać będą pod Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Według komunikatu Ministerstwa Środowiska, docelowo Siarka będzie pełnił nową funkcję również w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

Edward Siarka jest pierwszym do wielu lat sekretarzem stanu odpowiedzialnym za leśnictwo, który nie jest leśnikiem. Dotychczas (od 2018r.) rolę tę pełniła Małgorzata Golińska.

Nowa jest też funkcja Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa. Funkcja ta została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2020r., z którego wynika, że do zadań pełnomocnika należy:

 1. identyfikowanie problemów w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa i opracowywanie propozycji ich rozwiązań;
 2. monitorowanie funkcjonowania szkół leśnych;
 3. monitorowanie spraw dotyczących finansowania leśnictwa;
 4. monitorowanie działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Nasiennictwa Leśnego, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Warszawie oraz Polski Związek Łowiecki;
 5. opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

Pełnomocnik może w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego zadań.

Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31. marca każdego roku, za rok poprzedni.

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

***

Edward Siarka (ur. 1963r.) jest posłem na Sejm RP od 5 kadencji. W 1988r. uzyskał tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek Historia. W 2004r ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM, kierunek Doradztwo Europejskie. W latach 1989-1997 pracował jako nauczyciel historii i dyrektor szkoły podstawowej. Od 1994 do 1997 zasiadał w zarządzie gminy, następnie od 1998 do 2005 pełnił funkcję wójta gminy Raba Wyżna. W latach 1998–2002 był także radnym powiatu nowotarskiego.

Jako poseł Edward Siarka pełni funkcję wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS z ramienia Solidarnej Polski. Jest też wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Jest również członkiem zespołów parlamentarnych i grup:

 • Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia
 • Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej
 • Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego
 • Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych
 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Hokeja na Lodzie
 • Parlamentarny Zespół Karpacki
 • Parlamentarny Zespół Strażaków
 • Rolny Zespół Parlamentarny
 • Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny
 • Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Ma chłop kompetencje i doświadczenie!
Parlamentarny Zespół ds. ...

Wspierania Rozwoju Hokeja na Lodzie!

Lukas [4]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-08 11:10:50

Zgłoś nadużycie

Hehe, ale Siara.

Goście niszczą mnie na każdej płaszczyźnie.
Facet ma m.in monitorować sprawy dotyczących finansowania leśnictwa. :-)
Ze swoim portfolio ma większe szanse zostać skarbnikiem u księdza.

Tylko konkursy na stanowiska pozwolą wybrać najlepiej wykwalifikowanych i kompatybilnych ludzi do kadry zarządzającej LP.

WITAMY W POLSCE.

Szymon [8]Odpowiedz na ten komentarz2020-10-11 13:17:41

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz