/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

USŁUGI PODSTAWOWE - BEZPŁATNE

 

I. Rejestracja na Giełdzie Ogłoszeń

Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na Giełdzie Ogłoszeń. Po zarejestrowaniu się Użytkownik może dodawać własne oferty oraz odpowiadać na ogłoszenia innych użytkowników.

W celu dokonania rejestracji na Giełdzie Ogłoszeń serwisu DREWNO.PL, należy wypełnić formularz rejestracyjny, następnie potwierdzić zgłoszenie nowego użytkownika poprzez link przesłany na adres e-mail. Prosimy o zapamiętanie danych do późniejszego logowania.

 

II. Logowanie zarejestrowanego użytkownika

Logowanie następuje po wpisaniu adresu e-mail i hasła. Jeżeli nie możesz się zalogować, upewnij się, że poprawnie wpisujesz swój adres e-mail i hasło, sprawdź, czy Twoja przeglądarka ma włączoną opcję akceptowania cookies ("ciasteczek"). Login i hasło są zapisywane w plikach "cookies" na Twoim dysku. Jeżeli nie możesz się zalogować lub mechanizm giełdy za każdym razem prosi Cię o zalogowanie, oznacza to, że Twoja przeglądarka nie akceptuje "cookies". Ustaw w przeglądarce poziom zabezpieczeń na średni. Jeżeli powyższe zalecenia nie pomogą, wyczyść pliki cookies i pliki tymczasowe oraz zrestartuj przeglądarkę. Aby w pełni korzystać z usług portalu musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności

 

III. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń

Dodanie nowego ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu się na stronach Giełdy Ogłoszeń. Dodawanie "Ofert Nieaktywnych" (bez widocznych danych teleadresowych) jest bezpłatne i następuje za pomocą linku "Dodaj ogłoszenie". Ogłoszenie musi być zakwalifikowane do rodzaju oferty (Kupię/Sprzedam) oraz jednej z kategorii ogłoszeń.

Użytkownik ustawia okres ważności dodawanego ogłoszenia (14, 30, 60 lub 90 dni). Oferty, których termin ważności upłynął stają się niewidoczne.

Użytkownik może dodać wersje językowe swojego ogłoszenia.

Użytkownik może edytować umieszczone przez siebie ogłoszenia zmieniając ich treść i datę ważności.

Dodawane oferty poddawane są moderacji, w związku z czym pokazują się na liście ogłoszeń z pewnym opóźnieniem. Moderacja wykonywana jest zarówno po dodaniu nowego ogłoszenia, jak i dokonaniu jego edycji.

W dowolnym momencie Użytkownik może ustawić status swojej oferty na "Nieaktualna".

Oferty nie związane z branżą portalu DREWNO.PL, zawierające w tytule ogłoszenia, jego treści lub na załączonej fotografii dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować użytkownika mogą zostać usunięte lub zmienione przez moderatora.

Ogłoszenia o tej samej treści dodawane jedno po drugim mogą zostać usunięte przez moderatora

Jeżeli twoje ogłoszenie nie zostało wprowadzone na giełdę może to oznaczać, że oferta została usunięta przez moderatora w wyniku złamania regulaminu giełdy.

Użytkownik może wyróżnić swoje ogłoszenie na liście ogłoszeń oraz udostępnić swoje dane do kontaktu za pomocą Usług rozszerzonych, płatnych - Zobacz szczegóły >>>

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie ogłoszeń i odpowiedzi na ogłoszenia. Administrator Giełdy Ogłoszeń ma prawo udostępnić stronie pokrzywdzonej dane Użytkownika zamieszczającego treści nieprawdziwe, obraźliwe lub inne przynoszące szkodę innej osobie lub podmiotowi oraz usunąć treść takiego ogłoszenia.

W przypadku otrzymania udokumentowanego zgłoszenia dotyczącego niewywiązania się z Użytkownika z zawartych za pośrednictwem Drewno.pl umów, Administrator może zblokować jego konto do czasu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień lub otrzymania potwierdzenia o fakcie wywiązania się z zawartych transakcji.

 

IV. Odpowiadanie na oferty innych użytkowników

Dodanie nowej odpowiedzi na ogłoszenie innego użytkownika jest bezpłatne i wymaga uprzedniej rejestracji lub zalogowania użytkownika.

Składanie odpowiedzi następuje za pomocą linku "Odpowiedz na ogłoszenie", zamieszczonego pod każdym ogłoszeniem.

O fakcie nadejścia odpowiedzi na ofertę ogłoszeniodawca informowany jest e-mailem.

W wypadku "Ofert Aktywnych" dane teleadresowe zostają udostępnione wszystkim użytkownikom giełdy, także w celu kontaktu bezpośredniego.

Odkrywanie danych teleadresowych "Ofert Nieaktywnych" w celu kontaktu bezpośredniego jest usługą płatną - Zobacz szczegóły >>>

Odczytywanie odpowiedzi na "Oferty Nieaktywne" jest usługą płatną - Zobacz szczegóły >>>

 

 

USŁUGI ROZSZERZONE, PŁATNE

 

V. Zamieszczanie "Ofert Aktywnych"

"Oferta Aktywna" to ogłoszenie, przy którym dla wszystkich użytkowników Giełdy Ogłoszeń, widoczne są dane kontaktowe ogłoszeniodawcy. Na liście ogłoszeń "Oferty aktywne" mają kolor niebieski.

Użytkownik może ustawić swoje ogłoszenie jako "Aktywne", jeśli posiada wykupiony odpowiedni abonament dostępowy lub wystarczającą ilość żetonów na swoim koncie.

 

VI. Wyróżnianie ogłoszeń

W celu zwiększenia skuteczności ogłoszenia Użytkownik może zwiększyć widoczność swojej oferty. Dostępne są trzy rodzaje wyróżnienia:

- wyróżnienie podstawowe, polegające na wytłuszczeniu tytułu ogłoszenia;

- super-wyróżnienie, tytuł ogłoszenia jest wytłuszczony w kolorze zielonym na wybarwionym tle;

- ogłoszenie sponsorowane, tytuł ogłoszenia jest wytłuszczony w kolorze zielonym na wybarwionym tle, oferta znajduje się na początku listy ogłoszeń danej kategorii (w kolejności dodawania ogłoszeń sponsorowanych).

Użytkownik może wyróżnić swoje ogłoszenie, jeśli posiada wykupiony odpowiedni abonament dostępowy lub wystarczającą ilość żetonów na swoim koncie.

 

VII. Odkrywanie danych teleadresowych

Użytkownik może odkrywać dane teleadresowe ogłoszeń nieaktywnych (przy których nie widać danych do kontaktu), jeśli posiada wykupiony odpowiedni abonament dostępowy lub wystarczającą ilość żetonów na swoim koncie.

Użytkownik może odczytywać odpowiedzi na umieszczone przez siebie oferty, jeśli posiada wykupiony odpowiedni abonament dostępowy lub wystarczającą ilość żetonów na swoim koncie.

 

VIII. Tłumaczenie ogłoszeń

Każdy Użytkownik może samodzielnie dodać tłumaczenie ogłoszenia na język obcy.

 

IX. Uprawnienia użytkownika

Uprawnienie na giełdzie zależą od uprawnień jakie posiada dany Użytkownik.

Uprawnienia użytkownika - opcja bezpłatna

1. Przeglądanie tytułów oraz treści ofert innych użytkowników

2. Przeglądanie tytułu, treści oraz danych teleadresowych użytkowników aktywujących oferty

3. Zamieszczanie ofert własnych

4. Odpowiadanie na oferty innych użytkowników giełdy.

Uprawnienia użytkownika - opcja płatna

1. Odczytywanie odpowiedzi na oferty własne - odczytywanie treści oraz danych teleadresowych kontrahentów odpowiadających na ofertę użytkownika

2. Zamieszczanie ofert aktywnych zawierających dane teleadresowe oferenta dostępne dla wszystkich użytkowników giełdy.

3. Wyróżnianie ofert (Wyróżnienie, Super-wyróżnienie, Ogłoszenie sponsorowane)

4. Dostęp do danych teleadresowych ofert nieaktywnych.

5. Zlecenia tłumaczeń

Nadanie płatnych uprawnień Użytkownika następuje po opłaceniu odpowiedniego abonamentu lub poprzez wykorzystanie wcześniej wykupionych żetonów.

 

X. Zamawianie usług i płatności

Zamawianie usług odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza na stronie znajdującej się pod linkiem "Zamów dostęp". Składając zamówienie Użytkownik ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych jakie znajdą się na fakturze VAT. W momencie wysłania formularza zgodnie z zamówieniem wygenerowany zostaje faktura proforma, którą można pobrać i wydrukować. Płatność za wybrane usługi może zostać dokonana tradycyjnym przelewem lub za pomocą płatności on-line na konto DREWNO.PL. Odpowiednie usługi zostają uruchomione po otrzymaniu przez DREWNO.PL potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku płatności on-line odbywa się to automatycznie, praktycznie natychmiastowo. W przypadku przelewu tradycyjnego usługi uruchamianie są z opóźnieniem po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym DREWNO.PL. Na podane podczas zamawiania usług dane wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest na główny adres e-mail Użytkownika.

 

XI. Zamawianie usług / Cennik opłat abonamentowych

Szczegółowe informacje na temat procedury zamawiania dostępu oraz opłat abonamentowych znajdują się pod linkiem: "Zamów dostęp".

 

XII. Odstąpienie od umowy

Konsument (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna dokonująca czynności bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Usługodawcy stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Treść oświadczenia odstąpienia od umowy dostępna jest we Wzorze oświadczenia.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do:
- o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XIII. Forum

Forum dyskusyjne serwisu DREWNO.PL jest połączone z systemem komentarzy artykułów.

Korzystając z Forum lub komentując artykuły nie używaj słów wulgarnych i nie obrażaj innych Użytkowników forum. Pamiętaj, że to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za opublikowaną wypowiedź. Mechanizm forum umożliwia zachowanie anonimowości, jednak Twoje dane mogą zostać udostępnione pokrzywdzonemu.

Staraj się pisać poprawnie, jeśli masz problemy z ortografią skorzystaj z mechanizmu sprawdzania pisowni.

Nie umieszczaj tematów niezwiązanych z tematyką forum.

Zanim założysz nowy wątek, przejrzyj Forum - jest możliwe, że już wcześniej ten temat był poruszany.

W treści wiadomości nie zamieszczaj ogłoszeń typu kupię, sprzedam - do tego służy Giełda Ogłoszeń. Ogłoszenia tego typu będą usuwane przez Administratora.

Administrator ma prawo do zmiany lub usunięcia wpisu bez ostrzeżenia

Staramy się usuwać jak najszybciej wszelkie obraźliwe materiały, jednak nie jest możliwym przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora. DREWNO.PL nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zobacz również naszą Politykę Prywatności

 

XIV. Zmiana regulaminu

DREWNO.PL ma prawo zmienić Regulamin powyższy regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Serwis, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego Regulaminu.

 

Aktualna wersja regulaminu z dn. 24.10.2022r.


REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA