/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Seminarium

Gradacja kornika drukarza, a ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej

Lasy Państwowe

Autor: Barbara Gołowacz, Jarosław Krawczyk
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2013-12-09


W Narewce, na terenie Nadleśnictwa Browsk odbyło się 3 grudnia seminarium: „Gradacja kornika drukarza, a ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej”. Zorganizowała je RDLP w Białymstoku, wspólnie z nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej.

Seminarium: Gradacja kornika drukarza, a ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy BiałowieskiejSeminarium: Gradacja kornika drukarza, a ochrona różnorodności biologicznej w Puszczy BiałowieskiejFot. Urszula Olejnicka, Lasy Państwowe

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli świata nauki, instytucji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz Lasów Państwowych. Moderatorem seminarium był profesor prawa z Uniwersytetu w Białymstoku Maciej Perkowski.

Seminarium otworzył dyrektor RDLP w Białymstoku Ryszard Ziemblicki przedstawiając aktualne dane dotyczące ochrony i sposobów zarządzania w Puszczy Białowieskiej. Zwrócił uwagę na wyjątkowość tego obszaru na tle innych lasów.

-Na podstawie wieloletnich doświadczeń można stwierdzić, że jeśli nie zostaną podjęte niezbędne działania, w przyszłym roku możemy mieć w Puszczy Białowieskiej rozpad części drzewostanów świerkowych w nie notowanej dotąd skali i pogorszenie się stanu siedlisk gatunków chronionych - mówił Zemblicki.

Różne punkty widzenia

Na seminarium swoje prezentacje pokazali przedstawiciele świata nauki, parku narodowego oraz lokalnej społeczności.

Dr hab. Jacek Hilszczański  próbował odpowiedzieć na pytanie: Kornik drukarz - „inżynier” czy zagrożenie ekosystemów? Podjął próbę oceny ekologicznego znaczenia kornika drukarza w drzewostanach gospodarczych Puszczy Białowieskiej. We wnioskach odwołał się do poglądów Juha Siitonena - autorytetu naukowego zajmującego się ekologią lasu i owadów leśnych. Według niego pozyskiwanie drewna połączone z pożarami kontrolowanymi na zrębach z przestojami zwiększa liczebność gatunków zagrożonych, których nie znajdziemy w sąsiednich starych lasach.

Dr hab. Wiesław Walankiewicz mówił na temat: „Gradacje kornika drukarza a naturalność Puszczy Białowieskiej”. Podkreślił, iż nieodłącznym elementem ekosystemu są naturalne zaburzenia w drzewostanach iglastych i mieszanych powodowane głównie przez gradacje kornika drukarza. Odwoływał się do wyników badań prowadzonych w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego, w których nie zwalczano kornika i nie usuwano martwych drzew. Przedstawił skutki zwalczania kornika drukarza oraz usuwania martwych drzew dla wybranych gatunków ptaków i innych zwierząt.

Zastępca Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Aleksander Bołbot poruszyli wspólnie z Andrzejem Keczyńskim temat: „Kornik drukarz czynnikiem dynamiki  ekosystemów leśnych  Białowieskiego Parku Narodowego - przykłady". Stwierdzili oni, że rozpad drzewostanu zmieniający dotychczasową strukturę przestrzeni, przyczynia się do powstania mozaiki zróżnicowanych warunków troficznych świetlnych i wilgotnościowych, warunkujących występowanie różnych organizmów.

W liście do ministra środowiska

Prof. dr hab. Tomasz Borecki przedstawił temat „Problem Puszczy Białowieskiej z punktu widzenia  nauk leśnych i przyrodniczych”. Omówił między innymi główne tezy listu skierowanego do ministra środowiska. List napisano na wniosek Stowarzyszenia Ruchu Obrony Lasów Polskich w sprawie powrotu do pierwotnej wersji PUL dla Puszczy Białowieskiej na lata 2012-2021. Zespół autorów listu stwierdził, że „należałoby przywrócić poziom użytkowania w wysokości wynikającej z potrzeb hodowlano–ochronnych ekosystemów leśnych ustalonych w trakcie prac urządzeniowych i zatwierdzonych w planie urządzenia lasu decyzją ministra środowiska z 16.05.2012 r. Tylko ta wersja PUL jest wielkością dającą szansę, na niedopuszczenie do wszystkich negatywnych zjawisk w Puszczy”.

Radny gminy Narewka Leon Chlabicz przedstawił prezentację pt.: „Eksperyment biernej ochrony czy świadoma i racjonalna gospodarka leśna jako podstawa bioróżnorodności biologicznej i ciągłości  przyrodniczej Puszczy Białowieskiej”. Stwierdził, iż „preferowana od kilkunastu lat forma ochrony puszczy polegająca z jednej strony na bierności wobec destrukcyjnych procesów związanych z gradacją kornika drukarza, zamieraniem jesionów i dębów, przerwaniem sukcesji nowych pokoleń, a z drugiej strony na niezwykłej aktywności w pozbyciu się ukształtowanej przez całe tysiąclecia obecności człowieka z jego kulturą, wiedzą i tradycją w gospodarowaniu lasem jest makabrycznym eksperymentem dokonywanym na żywym organizmie."

Odczytano także stanowiska profesorów: Jerzego Gutowskiego i Tomasza Wesołowskiego w sprawie działań dotyczących ochrony ekosystemów Puszczy.

Czy będzie wspólne stanowisko?

Dyskusja pokazała, iż wypracowanie wspólnego stanowiska w wielu kwestiach dotyczących racjonalnej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście ochrony organizmów związanych z martwym drewnem oraz bezpieczeństwa prac w lesie nie jest łatwe.

Organizatorzy powołali komisję wniosków, która wypracuje stanowiska  do wykorzystania dla ośrodków decyzyjnych.

Konferencja była kolejnym krokiem zmierzającym w kierunku doskonalenia współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi, a innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Pokazała, że jest bardzo potrzebna tego rodzaju wymiana doświadczeń.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz