/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
PRZEMYSŁ DRZEWNY

Polityka Przemysłowa Polski - Co z przemysłem drzewnym?

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2021-06-14


Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało Politykę Przemysłową Polski. Jak komunikuje ministerstwo, dokument jest "diagnozą kondycji polskiego przemysłu i wypływającą z niej receptą na jego optymalny i zrównoważony rozwój". Polityka Przemysłowa Polski ma być również "katalogiem gotowych narzędzi i programów, które mają w tym pomóc". Czy strategia działań wsparcia obejmuje przemysł drzewny?

Polityka Przemysłowa Polski - Co z przemysłem drzewnym?Polityka Przemysłowa Polski - Co z przemysłem drzewnym?Fot. D.Jabłoński

Datowana na luty 2021r. Biała Księga Rozwoju Przemysłu, będąca wstępem i podstawą opracowania Polityki Przemysłowej Polski, wśród 22 branż, które zgłosiły swoje uwagi w ankietach wymieniała również przemysł drzewny obejmujący tartacznictwo i produkcję płyt drewnopochodnych. W podsumowaniu oprócz problemów horyzontalnych dotyczących wielu gałęzi przemysłu, ustalono dwie główne bariery branżowe wymagające rządowego wsparcia:

  • potrzebę wprowadzenia elastycznych form współpracy handlowej pomiędzy PGL Lasy Państwowe, a przedsiębiorstwami przetwarzającymi surowiec drzewny w kierunku zapewnienia stabilizacji działalności gospodarczej podmiotów (modyfikacja systemu sprzedaży drewna)
  • brak przepisów prawa krajowego w zakresie uznawania pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych, jako produktu ubocznego lub biomasy.

Jeśli ktokolwiek miał złudzenia, że te tak ważne dla rozwoju przetwórstwa drewna zagadnienia, na które przedstawiciele rządu mają bezpośredni wpływ, "posłużą do opracowania koncepcji działań, które zostaną ujęte w Polityce Przemysłowej i będą podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych", to niestety będzie zawiedziony.

Owszem w opublikowanej w ubiegłym tygodniu Polityce Przemysłowej Polski wśród 17 kluczowych branż znalazły się nawet dwie branże zaliczane do sektora drzewnego: przemysł meblarski oraz przemysł papierniczy. Obie gałęzie przemysłu ujęte zostały w segmencie "Branż tradycyjnie mocnych, przed którymi stoją wyzwania". Niestety produkcja tarcicy i płyt drewnopochodnych nie zakwalifikowały się do żadnej ze strategicznych grup.

Strategiczne branże przemysłu ujęte w Polityce Przemysłowej PolskiStrategiczne branże przemysłu ujęte w Polityce Przemysłowej PolskiFot. MRPiT

Pocieszeniem dla uczestników prac związanych z tworzeniem Białej Księgi może być fakt, że w opisie dotyczącym przemysłu meblarskiego znalazł się zapis, że "w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby związane z działaniami regulacyjnymi, podjęte zostały działania analityczne / ewentualnie legislacyjne w następujących kierunkach: Zwiększenie podaży drewna przez Lasy Państwowe oraz uelastycznienie współpracy LP z przedsiębiorstwami." Jednak biorąc pod uwagę założenia "zielonej polityki" Unii Europejskiej, zwiększenie pozyskania drewna w Polsce jest nierealne. Z kolei w przypadku kluczowych dla przemysłu opartego na surowcu drzewnym, zmian w zasadach jego sprzedaży, konieczna jest wola polityczna, której zabrakło conajmniej przez ostatnie dwadzieścia lat, i nie widać przesłanek, by nagle miała się ona pojawić.

Przemysł meblarski

Według zapisów Polityki Przemysłowej Polski, produkcja mebli jest silnie rozwijającym się przemysłem w polskiej gospodarce o globalnym znaczeniu i dużym potencjale wzrostu. Polska branża meblarska to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat branża awansowała do grona liderów w produkcji i eksporcie mebli na świecie. Obecnie zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem wartości wyprodukowanych mebli, 2 miejsce na świecie i 1 w Europie pod kątem wartości wyeksportowanych mebli.

Przemysł meblarski w liczbachPrzemysł meblarski w liczbachFot. MRPiT

Przemysł meblarski jest branżą innowacyjną. Producenci, chcąc zwiększać sprzedaż, stosują nowoczesne wzornictwo, techniki wytwarzania oraz wysokiej jakości materiały i komponenty. W branży tej przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają największą zdolność absorpcji nowych technologii i technik wytwarzania, a także adaptacji struktur produkcyjnych do zmieniających się warunków zewnętrznych. Znaczna ilość małych przedsiębiorstw jest firmami rodzinnymi dysponującymi dużą skalą elastyczności wobec gustów klientów (zamówienia indywidualne „pod wymiar”).

Analiza SWOT Przemysł meblarski - Mocne i słabe stronyAnaliza SWOT Przemysł meblarski - Mocne i słabe stronyFot. MRPiT


Analiza SWOT Przemysł meblarski - Szanse i zagrożeniaAnaliza SWOT Przemysł meblarski - Szanse i zagrożeniaFot. MRPiT

Przemysł papierniczy

Rynek papieru i tektury w Polsce, obejmujący również wyroby gotowe z papieru (m.in. opakowania, wyroby higieniczne, dzieli się na segment „papierów masowych” i segmenty niszowe. Do pierwszego z tych segmentów należą papiery do celów graficznych (do druku, do kopiowania itp.), papiery do celów opakowaniowych (do produkcji tektury falistej, tektura pudełkowa itp. oraz celulozowe papiery tissue produkowane na wysokowydajnych maszynach. Do drugiego z tych segmentów należą papiery przemysłowo-techniczne, specjalne, higieniczne głownie makulaturowe produkowane na małych i średnich maszynach papierniczych.

Przemysł papierniczy w liczbachPrzemysł papierniczy w liczbachFot. MRPiTRynek papieru jest rynkiem globalnym, gdzie sam produkt jest standardowy, a jego masowość pozwala na łatwy transfer pomiędzy kontynentami. Co więcej, struktura producentów jest rozproszona, a ich liczba znaczna. Powoduje to, że cena produktu jest ustanawiana rynkowo. Globalnie, sektor jest uznawany za kluczowy z uwagi na produkty niezbędne do celów higienicznych, opakowaniowych i informacyjnych. Kluczową rolę w krajowym przemyśle papierniczym odgrywa handel zagraniczny. Duża część surowców i półproduktów jest importowana w celu zużycia w kraju lub przetworzenia i eksportu za granicę. Niemniej o ile import jest decydujący przy surowcach i części półproduktów (np. papier opakowaniowy), to w przypadku wyrobów gotowych Polska posiada nadwyżkę eksportową.

Głównymi producentami papieru i tektury w Polsce są duże przedsiębiorstwa, produkujące wysoko tonażowe wyroby sprzedawane na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Jednocześnie udział MŚP w branży jest wyższy niż średnio w przetwórstwie (33% vs. 26%). Znaczna cześć produkcji papieru jest przeznaczana na rynek krajowy, natomiast produkt o najwyższym stopniu przetworzenia (np. opakowana, art. higieniczne) są eksportowane. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zapotrzebowanie krajowe na opakowania będzie rosło wraz z rosnącym eksportem innych branż oraz umacnianiu znaczenia Polski jako międzynarodowego hubu transportowego. Jednocześnie na rynku papierniczym jest jednak miejsce dla wyrobów niszowych, specyficznych, produkowanych w mniejszych ilościach.

Specyfika tego sektora powoduje, że zdolność do konkurowania na rynku zależy w dużym stopniu od zewnętrznych uwarunkowań i polityki społeczno-gospodarczej kraju. Sektor, pomimo stałego unowocześniania linii produkcyjnych, doskonalenia istniejących i opracowywania nowych technologii, pozostaje sektorem energochłonnym.

Analiza SWOT Przemysł papierniczyAnaliza SWOT Przemysł papierniczyFot. MRPiTOŚ ROZWOJOWA „CYFRYZACJA”
Przemysł papierniczy wymaga dokładności i potwierdzonej niezawodności maszyn papierniczych do produkcji o zróżnicowanym przeznaczeniu. Cyfryzacja uwalnia nowe potencjały w zakresie wydajności i kontroli jakości w branży papierniczej. Cyfrowe dane, gromadzone w czasie rzeczywistym na temat każdego etapu procesu eliminują krytyczne błędy i newralgiczne zmiany, wynikające choćby z redukcji etatów. Nacisk warto położyć na jeszcze większą automatyzację i robotyzację parku maszyn. Wartością dodaną są także technologie i urządzenia wzmacniające idee proekologiczne dla środowiska naturalnego z uwzględnieniem światowych norm. Jednocześnie za sprawą drukowanej elektroniki lub transponderów RFID opakowania stają się inteligentnymi podmiotami w procesie logistycznym - monitorują własną zawartość lub komunikują się z użytkownikami. Aby długofalowo dotrzymywać kroku dynamicznym zmianom rynku konieczne są inwestycje w technologiczne rozwiązania, które stanowić będą wsparcie pracowników w monitorowaniu jakości i zwiększeniu ogólnej efektywności procesów produkcyjnych.

POTRZEBY
Integracja procesów produkcyjnych i biznesowych
Ośrodki B+R+I

PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY
Wsparcie B+R
Ulgi podatkowe – na B+R
Kredyt na innowacje technologiczne

OŚ ROZWOJOWA „ZIELONY ŁAD”
Od 2005r. sektor papierniczy w Europie obniżył swoje emisje o około 29% Nowy pakiet klimatyczny UE na lata 2020-2030 to dla przemysłów energochłonnych wyzwanie związane z dalszą koniecznością podjęcia długofalowych kapitałochłonnych decyzji inwestycyjnych. Przemysł papierniczy pracuje nad nowymi zastosowaniami papieru i tektury, które mogą zastąpić inne produkty, jak tworzywa sztuczne, przy produkcji których powstaje więcej emisji. Sektor papierniczy jest liderem przemysłu, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z biomasy. W niektórych firmach papierniczych w Polsce i w Europie około 60% energii wytwarza się z biomasy.

POTRZEBY
B+R+I - nowe produkty w zakresie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych
Ograniczenie emisji
Ograniczenie energochłonności
Ułatwienia w pozyskiwaniu energii z OZE, w tym kontrakty CPPA
Pogłębienie implementacji GOZ w procesie produkcyjnym

PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY
Wsparcie B+R
Wsparcie dla przemysłów energochłonnych
Wsparcie OZE
Usługi GIH

OŚ ROZWOJOWA „SPOŁECZEŃSTWO WYSOKICH KOMPETENCJI”
Ograniczenie dostępności pracowników, jak i dostępności usług związanych z dostępnością kadry u dostawców usług przekłada się na konieczność pracy w większym zakresie w godzinach nadliczbowych, ograniczenie niezbędnych działań (np. remontowych, inwestycyjnych), jak również zmniejszenie jakości świadczonych usług i wzrost ich kosztów. Wszystkie te czynniki powodują określone, negatywne skutki zarówno w obszarze operacyjnym, jak też finansowym dla branży papierniczej.

POTRZEBY
Realizacja projektów obejmujących dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb przedsiębiorców realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami

PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY
Rozwój szkolnictwa branżowego i kształcenia dualnego

Liczba wyświetleń: 4240


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA