/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
MEBLARSTWO

Stanowisko OIGPM w sprawie komunikatu dyrektora generalnego Lasów Państwowych

OIGPM

Autor: oprac. red
Źródło: OIGPM
Data: 2020-04-15


6. kwietnia Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli przesłał pismo będące odpowiedzią na komunikat Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczący działań mających wesprzeć przemysł drzewny w związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa.

Stanowisko OIGPM w sprawie komunikatu dyrektora generalnego Lasów PaństwowychStanowisko OIGPM w sprawie komunikatu dyrektora generalnego Lasów PaństwowychFot. OIGPM

Wystąpienie Jana Szynaki, Prezesa OIGPM do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego związane jest bezpośrednio z komunikatem, o którym informowaliśmy w artykule: Lasy Państwowe dla branży drzewnej, czyli jak wygląda pakiet rozwiązań łagodzący skutki kryzysu.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Warszawa, 6. kwietnia 2020 roku.

Dr inż. Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna Lasóww Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,
W nawiązaniu do komunikatu Dyrekcji Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2. kwietnia 2020 roku dziękujemy za zrealizowane już częściowo postulaty przemysłu drzewnego, mające no celu złagodzenie skutków obecnego kryzysu w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że narastające obecnie bardzo poważne problemy mogą już w najbliższej przyszłości, jeżeli nie będzie dalszego, odczuwalnego wsparcia ze strony instytucji państwowych, w tym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. doprowadzić nieuchronnie do zapaści ekonomicznej bardzo dużej liczby firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli, co w konsekwencji może doprowadzić do ogromnego kryzysu ekonomicznego w całym przemyśle drzewnym, w tym również w przemyśle meblarskim.

Naszym zdaniem potrzebne jest podjęcie dalszych radykalnych działań bezwzględnie koniecznych dla utrzymania nie tylko miejsc pracy w tej gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim zapewnienie możliwości odbudowy w ciągu najbliższych lat całej branży przemysłu drzewnego dotkniętego tak bardzo poważnie obecnym kryzysem.

Odnosząc się do treści w/w komunikatu uważamy za konieczne umożliwienie bardzo szerokich zmian harmonogramów do podpisanych umów. Powinno to dotyczyć w jednakowy sposób także umów zawartych na portalu e-drewno, co oznaczałoby automatyczne wydłużenie terminów realizacji tych umów. Nie mamy żadnej pewności, że zaraz po złagodzeniu skutków kryzysu wzrosną zamówienia na produkty drzewne i meblarskie. W takim przypadku nie powinniśmy zakładać możliwości zrealizowania harmonogramów odbioru drewna do końca 2020 roku. Natomiast w przypadku firm, które rezygnują całkowicie z harmonogramów odbioru drewna, taki surowiec mógłby trafiać po obniżeniu ceny wyjściowej na e-drewno.

Ponadto w komunikacie z dnia 2. kwietnia 2020 roku jest odwołanie do ustawy antykryzysowej, której obecne brzmienie w opinii Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych nie pozwala na wprowadzenie wszystkich udogodnień o jakie prosimy. W naszej ocenie Lasy Państwowe powinny podjąć konieczną inicjatywę w tym zakresie, ażeby rozwiązania dotyczące obrotu drewnem zostały stosownie uregulowane. Naszym zdaniem dotychczasowe wsparcie ze strony Instytucji Państwowych jest niewspółmierne do skali kryzysu jaki dotyka podmioty z rynku drzewnego.

Wielokrotnie także podnoszone były także zagadnienia dotyczące potrzeby odciążenia firm w zakresie gwarancji bankowych. Zmiana harmonogramów odbioru drewna prowadzi do konieczności zmian tych gwarancji i generowania dodatkowych kosztów. Oczekujemy powrotu do tego tematu i wdrożenia koniecznych zmian. Uważamy za zasadne w obecnej sytuacji kryzysowej wprowadzenie bardziej elastycznych form zabezpieczeń należności LP.

Z pewnością obecna sytuacja rynkowa wymaga innego, nowego podejścia do cen kontraktowych. Konieczne jest jednak doprecyzowanie określenia „wprowadzenie mechanizmu rynkowego”. Naszym zdaniem jedynym rozwiązaniem w tej kryzysowej sytuacji jest generalne obniżenie poziomu wszystkich cen, zawartych w poszczególnych umowach o jednakową dla wszystkich wartość. Pozwoliłoby to z jednej strony na zachowanie proporcji cenowych ukształtowanych w poszczególnych procedurach sprzedaży, a z drugiej strony byłoby znaczącym wsparciem dla firm pogrążonych w kryzysie.

Oczywistym jest dla nas, że postulowane rozwiązania będą obciążeniem dla LP, a tym samym dla Skarbu Państwa, jednakże aktualna pandemia i sytuacja z tego wynikła jest bez precedensu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że brak wsparcia poprzez Instytucję Lasów Państwowych doprowadzi do upadku/bankructwa wielu podmiotów z branży drzewnej, w tym także branży meblarskiej, co z kolei wygeneruje dużą liczbę osób bezrobotnych, które będą wymagały koniecznego wsparcia socjalnego przez bliżej nieokreślony czas.

Pragnę podkreślić, ze wszystkie działania muszą dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, a zasady pomocy muszą być przejrzyste i pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w zakresie udzielanego wsparcia.

Łącząc wyrazy szacunku,
PREZES IZBY
Jan Szynaka


Do wiadomości:
Szanowny Pan Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju
Szanowny Pan Michał Woś - Minister Środowiska
Szanowny Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz