/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
BUDOWNICTWO Z DREWNA

Leśnicy będą protestować przeciwko spółce Polskie Domy Drewniane

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2018-07-13


Leśnicy skupieni w związkach zawodowych planują protest wyrażających stanowczy sprzeciw wobec zamiaru utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane z wykorzystaniem PGL Lasy Państwowe.

Leśnicy będą protestować przeciwko spółce Polskie Domy DrewnianeLeśnicy będą protestować przeciwko spółce Polskie Domy DrewnianeFot. D.Jabłoński

Na 17. lipca br. o godz 16.00 zaplanowano manifestację w Warszawie przed budynkiem Sejmu. Termin nieprzypadkowy - kilka godzin przed wyznaczonym terminem wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury poświęconego m.in. rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o lasach pozwalającemu na udział Lasom Państwowym w spółce Polskie Domy Drewniane SA.

Już następnego dnia Komisje mają przedłożyć swoje sprawozdanie podczas posiedzenia Sejmu.

Zdaniem Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” trudno znaleźć uzasadnienie dlaczego regulacje dotyczące utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane umiejscowione mają być w Ustawie o lasach oraz w jaki sposób jej działalność będzie związana z zasadami zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasadami gospodarki leśnej, które są przedmiotem tej ustawy.

W ocenie związku ewentualne powołanie spółki powinno zostać umiejscowione w osobnym dokumencie (ustawie). Leśna Solidarność wskazuje też zagrożenia jakie jej zdaniem niesie udział PGL Lasy Państwowe w PPD SA. M.in. podnoszone jest ryzyko związane z zaangażowaniem kapitałowym w postaci np podniesienia kapitału spółki lub dopłat do niego.

Według związkowców konieczne przekazanie gruntów na rzecz spółki, może zostać zrealizowane również bez udziału w niej Lasów Państwowych jako akcjonariusza (wszak grunty którymi zarządzają LP należą do Skarbu Państwa).

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” swoje negatywne stanowisko wobec zmian w ustawie przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska przedstawiła już w czerwcu. Obecnie KSPL zapowiada podjęcie szeregu działań mających na celu powstrzymanie zmian w Ustawie o lasach. Do wspólnego działania zaproszono również inne organizacje związkowe skupiające pracowników Lasów Państwowych.

"W związku z procedowaniem w iście olimpijskim tempie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 2718) w kontekście utworzenia spółki Polskie Domy Drewniane S.A., która w naszej ocenie jest niekorzystna dla Lasów Państwowych, niekorzystna dla nas, leśników, informuję, że Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o organizacji manifestacji leśników 17 lipca br. pod Sejmem RP o godz. 16:00.

Nasz sprzeciw wobec proponowanym zmianom wyraziliśmy już wcześniej w stanowisku XXIII Walnego Zebrania Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność” oraz w proteście skierowanym do ministra środowiska oraz dyrektora generalnego LP.

Uważamy, że w sytuacji zagrożenia bytu naszej firmy i naszych miejsc pracy, a takowe się pojawiły, powinniśmy połączyć siły by jeszcze skuteczniej przeciwstawić się zapowiadanym zmianom.

Uważamy, że utworzenie spółki to pierwszy krok do rozbiórki Lasów Państwowych! Zapraszamy zatem do wspólnej organizacji akcji obronnej!" - napisał Jacek Cichocki, Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność” w swoim wystąpieniu.

Do protestu przyłączył się już Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

"Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez leśników aprobowane" - napisał do 11 tys. członków związku Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.

 

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentarzystów i Rządu RP
Apelujemy o traktowanie ze szczególną rozwagą i starannością procesu powstawania podmiotu zajmującego się budownictwem drewnianym w naszym kraju, bo w naszej ocenie nie wymaga on zmian w ustawie o lasach i tworzenia spółki z udziałem w niej Lasów Państwowych.

 

"Z wielkim niepokojem obserwują proces legislacyjny zmienianej w szybkim tempie ustawy o lasach.

Wcześniej wielokrotnie proponowaliśmy zmiany w ustawie o lasach, które nie zostały przyjęte i uczestniczyliśmy w opiniowaniu różnych rozwiązań reformujących ten akt prawny. Tym razem pominięto nasz Związek na etapie konsultacji w sprawie bardzo istotnej nie tylko dla leśników, lecz wszystkich Polaków. Warto pamiętać, że od początku czynnie uczestniczyliśmy w procesie powstawania projektu rozwojowego „Polskie Domy Drewniane - buduj w zgodzie z naturą” i podczas prac nie pojawiała się potrzeba zmian w ustawie o lasach.

Szybkie zmiany w ustawie o lasach- jakże ważnym akcie prawnym, nie poprzedzone dyskusją oraz konsultacjami ze środowiskiem leśników – w naszej ocenie budzą uzasadniony niepokój, negatywne emocje i sprzeciw.

Wszystkim nam zależy na dalszym sprawnym realizowaniu szerokich zadań nałożonych przez ustawę o lasach na Lasy Państwowe. My, polscy leśnicy, czynnie chronimy polską przyrodę, wyłączamy wiele obszarów z gospodarki leśnej i borykamy się z żywiołami. Bolesnym przykładem jest ostatnia klęska huraganowych wiatrów, której wszelkie skutki, w tym finansowe będą odczuwalne przez wiele, wiele lat. Wszyscy leśnicy pracują na wynik finansowy i mają swój wkład w realizację szerokich zadań. Sprzeciwiamy się zatem przeznaczaniu środków Lasów Państwowych na zadania niezwiązane z naszą podstawową działalnością, którą jest prowadzenie gospodarki leśnej.

Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez nasz Związek aprobowane. Stanowczo sprzeciwiamy się próbie rozszerzenia działalności Lasów Państwowych, bo zadaniem leśników jest troska o las i polską przyrodę, a nie tworzenie spółek i budowanie domów." - czytamy w piśmie.

Więcej na temat spółki Polskie Domy Drewniane w artykułach:

Rządowy projekt Polskie Domy Drewniane trafił do Sejmu

Leśna Solidarność przeciwna pomysłowi spółki Polskie Domy Drewniane 

Polskie Domy Drewniane: Będzie hit, czy wielki kit?

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA