/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Profesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Autor: Piotr Łakomy
Źródło: Wydział Leśny UP Poznań
Data: 2014-11-25


20 listopada 2014 roku w sali Kolegium Rungego odbyła się uroczystość nadania doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzejowi Jaworskiemu emerytowanemu pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Profesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuProfesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuFot. Wydział Leśny UP Poznań

Po wystąpieniach Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka i Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. Romana Gornowicza laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Władysław Barzdajn. 

Po wręczeniu dyplomu doktora honoris causa przez Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka w obecności Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr. hab. Romana Gornowicz, prof. dr hab. Andrzej Jaworski wygłosił wykład pt. „Wybrane karpackie dolnoreglowe lasy o charakterze pierwotnym”.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie reprezentowali Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor dr hab. Stanisław Małek, prof. UR, Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Orzeł oraz liczne grono pracowników Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Byli również recenzenci prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie i prof. dr hab. Jerzy Modrzyński z Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu UP w Poznaniu. Ponadto na uroczystości obecni byli dziekani pozostałych wydziałów UP, prodziekani Wydziału Leśnego, członkowie senatu UP, doktorzy honoris causa UP w Poznaniu oraz pracownicy uczelni uhonorowani tą godnością przez inne uczelnie, pracownicy Wydziału Leśnego UP w Poznaniu oraz leśnicy w osobach dyrektorów Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, nadleśniczowie i dyrektorzy Leśnych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczystość uświetnił chór Akademicki „Coro Da Camera” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod batutą dyrygentki Barbary Dąbrowskiej-Silskiej oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”  działający przy Wydziale Leśnym UP w Poznaniu.

Profesor dr hab. Andrzej Jaworski jest wybitnym naukowcem w dyscyplinie leśnictwo, niekwestionowanym liderem w Polsce najważniejszego działu w leśnictwie – hodowli lasu. Urodził się 2 stycznia 1944r. w Laszkowie (woj. Tarnopolskie). Studia ukończył na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa (1966). Stopień doktora (1972) i doktora habilitowanego (1979) nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie. W 1986r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1995 – stanowisko profesora zwyczajnego AR Krakowie. W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Leśnego.

Naukowo interesuje się głównie: poznaniem warunków ekologicznych wzrostu i rozwoju odnowień jodły oraz drzewostanów jodłowych, oceną przydatności gospodarczej ważniejszych gatunków drzew leśnych obcego pochodzenia, zagospodarowaniem lasów górskich (odnawianie, pielęgnacja, przebudowa i przemiana drzewostanów), badaniem drzewostanów o charakterze pierwotnym, wdrażaniem zasad hodowli lasu bliskiej naturze w górach. Opracował model zasad pielęgnacji odnawiania jodły wdrożony w lasach karpackich.

Jest autorem lub współautorem 96 publikacji naukowo-badawczych oraz sześciu podręczników, w tym najbardziej wartościowego z leśnictwa w ostatnich latach trzytomowego dzieła Hodowla lasu, za które w 2011 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia. Był promotorem 9 rozpraw doktorskich i ponad 100 prac magisterskich. Był recenzentem wielu prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, dorobku w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu profesora. Recenzował setki artykułów dla różnych czasopism naukowych, kilkanaście książek, projektów badawczych, rożnego rodzaju planów zagospodarowania itp.

Współpracuje z Katedrami Wydziałów Leśnych w Zvoleniu (Słowacja) i we Lwowie (Ukraina) oraz Komisją Ochrony Alp (CIPRA).

Aktualizacja 28.11.2014r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA