/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Profesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Autor: Piotr Łakomy
Źródło: Wydział Leśny UP Poznań
Data: 2014-11-25


20 listopada 2014 roku w sali Kolegium Rungego odbyła się uroczystość nadania doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzejowi Jaworskiemu emerytowanemu pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Profesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuProfesor Andrzej Jaworski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuFot. Wydział Leśny UP Poznań

Po wystąpieniach Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka i Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr hab. Romana Gornowicza laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Władysław Barzdajn. 

Po wręczeniu dyplomu doktora honoris causa przez Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka w obecności Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr. hab. Romana Gornowicz, prof. dr hab. Andrzej Jaworski wygłosił wykład pt. „Wybrane karpackie dolnoreglowe lasy o charakterze pierwotnym”.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie reprezentowali Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor dr hab. Stanisław Małek, prof. UR, Dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Orzeł oraz liczne grono pracowników Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Byli również recenzenci prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie i prof. dr hab. Jerzy Modrzyński z Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu UP w Poznaniu. Ponadto na uroczystości obecni byli dziekani pozostałych wydziałów UP, prodziekani Wydziału Leśnego, członkowie senatu UP, doktorzy honoris causa UP w Poznaniu oraz pracownicy uczelni uhonorowani tą godnością przez inne uczelnie, pracownicy Wydziału Leśnego UP w Poznaniu oraz leśnicy w osobach dyrektorów Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, nadleśniczowie i dyrektorzy Leśnych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczystość uświetnił chór Akademicki „Coro Da Camera” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod batutą dyrygentki Barbary Dąbrowskiej-Silskiej oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”  działający przy Wydziale Leśnym UP w Poznaniu.

Profesor dr hab. Andrzej Jaworski jest wybitnym naukowcem w dyscyplinie leśnictwo, niekwestionowanym liderem w Polsce najważniejszego działu w leśnictwie – hodowli lasu. Urodził się 2 stycznia 1944r. w Laszkowie (woj. Tarnopolskie). Studia ukończył na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera leśnictwa (1966). Stopień doktora (1972) i doktora habilitowanego (1979) nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie. W 1986r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1995 – stanowisko profesora zwyczajnego AR Krakowie. W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Leśnego.

Naukowo interesuje się głównie: poznaniem warunków ekologicznych wzrostu i rozwoju odnowień jodły oraz drzewostanów jodłowych, oceną przydatności gospodarczej ważniejszych gatunków drzew leśnych obcego pochodzenia, zagospodarowaniem lasów górskich (odnawianie, pielęgnacja, przebudowa i przemiana drzewostanów), badaniem drzewostanów o charakterze pierwotnym, wdrażaniem zasad hodowli lasu bliskiej naturze w górach. Opracował model zasad pielęgnacji odnawiania jodły wdrożony w lasach karpackich.

Jest autorem lub współautorem 96 publikacji naukowo-badawczych oraz sześciu podręczników, w tym najbardziej wartościowego z leśnictwa w ostatnich latach trzytomowego dzieła Hodowla lasu, za które w 2011 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia. Był promotorem 9 rozpraw doktorskich i ponad 100 prac magisterskich. Był recenzentem wielu prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, dorobku w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu profesora. Recenzował setki artykułów dla różnych czasopism naukowych, kilkanaście książek, projektów badawczych, rożnego rodzaju planów zagospodarowania itp.

Współpracuje z Katedrami Wydziałów Leśnych w Zvoleniu (Słowacja) i we Lwowie (Ukraina) oraz Komisją Ochrony Alp (CIPRA).

Aktualizacja 28.11.2014r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz