/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Leśnictwo

Krok bliżej do Narodowego Programu Leśnego

Lasy Państwowe

Autor: Jerzy Drabarczyk
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2014-11-20


Trwają prace nad Narodowym Programem Leśnym. Jednym z elementów składowych tych prac są panele dyskusyjne odbywające się z udziałem szerokiego grona ekspertów, również spoza leśnictwa. Pozwalają one na głębsze spojrzenie na las i gospodarkę leśną rozpatrywanych z różnych punktów widzenia.

Szósty panel ekspercki zatytułowany „Organizacja” odbył się 18 listopada w IBLSzósty panel ekspercki zatytułowany „Organizacja” odbył się 18 listopada w IBLFot. Jerzy Drabarczyk

Szósty już panel ekspercki z hasłem „Organizacja” odbył się 18 listopada w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym. Temat spotkania to „Wizja leśnictwa w Polsce. Wizja i misja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.

Zakres dyskusji był bardzo obszerny, ale tymi co najważniejsze były m.in. status, funkcja i miejsce LP jako zarządcy dóbr i usług publicznych, a także rola LP w relacji do prywatnej własności leśnej. Ponadto - system zarządzania i nadzoru, obszary decyzyjne - kto ma decydować na co dzień o sprawach dotyczących lasów i leśnictwa.

Nie sposób również pominąć ewolucji wizji gospodarki leśnej w Polsce oraz misji LP w 90-letniej historii LP. Te oraz cały szereg innych zagadnień, w tym m.in. dotyczących integracji w sektorze leśno-drzewnym, analizy zależności wzajemnych w relacji budżet - PGLP, przyszłości lasów i leśnictwa według wizji Polskiego Towarzystwa Leśnego, a także od strony naukowej, jak również wizji i misji z punktu widzenia organizacji i instytucji pozarządowych znalazły miejsce w blisko dwudziestu wystąpieniach. -Jest tu bardzo szeroki zakres interesariuszy. Są tu reprezentanci wszystkich stanowisk w administracji LP, profesorzy z ośrodków naukowych, z kręgów nauk leśnych jak i poza leśnych, również nauk prawniczych. Są tu leśne organizacje pozarządowe - PTL, SiTLiD, przedstawiciele jednostek samorządowych, NIK, media, niezależni dziennikarze - powiedział prof. Kazimierz Rykowski, koordynator projektu NPL.

-Zawód leśnika, podobnie jak inne mundurowe służby, cieszy się niezwykle wysokim zaufaniem społecznym. Podobnie wysokim zaufaniem cieszą się Lasy Państwowe,„jako instytucja zajmująca się ochroną środowiska”. Trzeba jednak pamiętać, że nawet wysoka akceptacja społeczna nie jest dana raz na zawsze - zauważył podczas spotkania Adam Wajrak, dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą", który od lat zajmuje się tematyką ochrony przyrody. 

W części końcowej spotkania Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju m.in. mówił: -Żadne z wystąpień nie stoi w sprzeczności ze strategią LP, która została zatwierdzona zarządzeniem dyrektora generalnego LP. Państwo zgłaszacie kolejne elementy tej strategii. To mnie cieszy, bo dowodzi, że strategia ma sens, jest bardzo potrzebna. A podsumowanie tej konferencji, przygotowane przez IBL, będzie doskonałym materiałem uzupełniającym strategię LP.

 

Przypomnijmy. Przygotowaniem Narodowego Programu Leśnego zajmuje się Instytut Badawczy Leśnictwa, jako zadanie zlecone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (decyzja 67/2012 dyr. gen. LP w sprawie realizacji tematu badawczego pt. „Program Rozwoju Leśnictwa”). Przedsięwzięciu patronuje minister środowiska. W opracowaniu IBL, określającym koncepcję i opis projektu m.in. czytamy: „(…)..W Narodowym Programie Leśnym chodzi o wizję lasów i leśnictwa zaakceptowaną przez społeczeństwo i przyjętą przez wszystkie siły polityczne. Wymaga to zaangażowania i czynnego udziału zarówno organów władzy, struktur samorządowych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tak, ażeby ustalenia obowiązywały wszystkie rządy i opcje polityczne aktualne i przyszłe (…). 

Efektem końcowym będą sprawozdania naukowe z paneli ekspertów/konferencji oraz końcowa synteza w postaci propozycji dokumentu „Narodowy Program Leśny”, który posłuży do nowelizacji prawa oraz zostanie przedstawiony w Sejmie, Radzie Ministrów i w Kancelarii Prezydenta (…)”. -Nasza dyskusja obejmuje zakres spraw dotyczących całego sektora leśno-drzewnego oraz ochrony przyrody w lasach. Ma także określić kierunki i priorytety w tych sektorach w dłuższej perspektywie czasowej, do 2030r. a nawet dalej, do 2080r. - wyjaśnił prof. Rykowski.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz