DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

RAPORT O MEBLACH - DOBRA PASSA SŁABNIE

Autor: Zofia Pawłowska
Źródło: Wood&Paper Review
Data: 2000-09-01


Wzrost udziału kosztów w przychodach przedsiębiorstw w 2000r. wpłynął na zmniejszenie zysków, a te z kolei wpłynęły na obniżenie wskaźników rentowności. Za trzy kwartały 2000r rentowność obrotu brutto przedsiębiorstw meblowych była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, tak więc kondycja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się.
Zofia Pawłowska

Wysokie tempo produkcji mebli w Polsce od 1998r. zaczęło powolnieć. Co prawda produkcja mebli w 1998r. (wyrażona w cenach stałych producenta) była około 3,3 raza wyższa niż w 1990r., ale w porównaniu z 1997r. wzrosła tylko o 16,1%, gdy we wcześniejszych latach roczny przyrost przekraczał nawet 24%. W 1999r. nastąpiło dalsze spowolnienie tempa produkcji mebli, które wynosiło już tylko 7,9%. Jeżeli w 1997r. wyprodukowano o około 19% kompletów mebli mieszkaniowych więcej niż w 1996r., to zarówno w 1998r. jak i w 1999r. roczny przyrost produkcji tych kompletów wynosił tylko około 5%. Z kolei rosnąca do 1998r. produkcja pojedynczych mebli giętkich załamała się w 1999r., w wyniku czego nastąpił spadek produkcji o 2,4%. Jeżeli chodzi o pojedyncze meble tapicerskie, to w ostatnim pięcioleciu bywały lata lepsze (1996r. wzrost o około 30%, 1998r. wzrost o około21%) oraz lata gorsze (w 1997r. spadek o około 10%) dla ich produkcji. W 1999r. natomiast produkcja pojedynczych mebli tapicerskich wzrosła o 4,8%.

Produkcja średnich i dużych firm
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników wyprodukowały w 1999r. mebli z drewna, wikliny oraz z częściowym zastosowaniem innych materiałów za 6922 mln zł., w tym 2149 tys. kompletów mebli mieszkaniowych. W pierwszym oraz drugim kwartale 1999r. produkcja (liczona w cenach stałych) była 0,8 - 0,9 punktu procentowego niższa niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku. Wzrost wystąpił w trzecim kwartale, w wyniku czego wartość wyprodukowanych mebli za trzy kwartały była o 1,4% wyższa niższa w 1998r., natomiast za cały 1999r. była wyższa o 0,4%. Gorzej wyglądała produkcja mebli mieszkaniowych. Najgorszy był drugi kwartał, w związku z czym produkcja za pierwsze półrocze była o 15,2 % niższa niż w 1998r. Znacznie nadgoniono w trzecim oraz czwartym kwartale i rok 1999 zamknął się już tylko 1,1%-owym spadkiem produkcji mebli mieszkaniowych w porównaniu z 1998 rokiem. Nie możemy niestety podać wartości produkcji mebli w I i III kwartale 2000r. bowiem GUS wraz z przejściem z klasyfikacji wyrobów SWW na klasyfikację PKW i U zaniechał podawania informacji o produkcji mebli w kwartałach.

Relacje finansowe
Jak podaje GUS, produkcja sprzedana średnich i dużych firm meblowych (liczona w cenach bieżących) za trzy kwartały 2000r. była wyższa o 17,5 % niż rok wcześniej, za półrocze była wyższa o 17,8%, zaś za pierwszy kwartał o 16,2%. Przewyższała więc znacznie inflację, jaka wystąpiła w tych okresach. W pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku zatrudnienie było stabilne i wynosiło ok. 95,2 tys osób, za trzy kwartały wynosiło 94,6 tys osób i było 2,3 % wyższe niż przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale 2000r. wynosiło 1487zł i było wyższe o 15,7% niż rok wcześniej. W następnym kwartale nieznacznie spadło, ale i tak za pół roku było o 13,5% wyższe niż przed rokiem. Za trzy kwartały równe było 1504 zł, a więc w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosło o 11,8%. Przychody przedsiębiorstw meblowych przewyższały koszty, za trzy kwartały 2000r. nadwyżka ta wynosiła 2%. Jednak w porównaniu z 1999r. udział kosztów w przychodach wzrósł o 1,4 punktu procentowego. Wzrost udziału kosztów w przychodach przedsiębiorstw w 2000r. wpłynął na zmniejszenie zysków a te z kolei wpłynęły na obniżenie wskaźników rentowności. Za trzy kwartały 2000r rentowność obrotu brutto przedsiębiorstw meblowych była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, tak więc kondycja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się.

Przewaga eksportu
Polskie meble nadal cieszą się uznaniem zagranicznych odbiorców. W 1999r. wyeksportowano ich za 7515,9 mln zł, przy czym około 43% do największego od lat odbiorcy, do Niemiec. Prawie połowę eksportu stanowiły meble do siedzenia. W pierwszym kwartale 2000r. eksport mebli wrósł o 27,2% w drugim - o 22,4%. Wzrost eksportu mebli do siedzenia był wolniejszy i wynosił odpowiednio 23,5% oraz 13,7%. Import mebli w 1999r. był przeszło pięć razy mniejszy niż eksport. Prawie 40% importu stanowiły meble do siedzenia, których w pierwszym kwartale 2000r. sprowadziliśmy z zagranicy o około 30% więcej niż rok wcześniej, zaś w drugim kwartale o 32,5% więcej. Mimo wysokiego wzrostu importu mebli do siedzenia import pozostałych mebli wzrastał znacznie wolniej, w związku z czym generalnie import mebli wzrósł o około 12% w pierwszym kwartale 2000r oraz o około 19% w drugim kwartale, a więc wzrósł o znacznie mniej niż eksport. Przemysł meblowy należy do nielicznych branż, które zmniejszają nasz deficyt w handlu zagranicznym.

Tabl. 1.
Produkcja mebli w latach 1995 - 1999

Tabl. 1.
Produkcja mebli w latach 1995 - 1999

Rok

Wyszczególnienie

1995

1996

1997

1998

1999

Meble z drewna, wikliny oraz z częściowym zastosowaniem innych materiałów (w cenach stałych, rok poprzedni = 100)

121,7

123,0

124,3

116,1

107,9

w tym:

meble mieszkaniowe (ceny bieżące) w mln zł

3090,0

4218,6

5530,0

6568,9

7591,2

meble mieszkaniowe w kompletach w tys. kpl.

1468,1

1955,3

2329,0

2447,8

2574,2

meble pojedyncze giętkie w tys. szt.

991

1041

1125

1402

1369

meble pojedyncze tapicerskie w tys. szt.

2132

2781

2512

3053

3201

Tabl.2.
Produkcja mebli (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników) w kwartałach 1999r.

kwartały 1999r.

Wyszczególnienie

I

I - II

I - III

I - IV

Meble z drewna, wikliny oraz z częściowym zastowaniem innych materiałów - ceny bieżące (w mln zł)

1690

3207

4973

6922

w tym

meble mieszkaniowe (tys kompletów)

605

946

1525

2149

Dynamika produkcji mebli (ceny stałe) - rok poprzedni = 100

99,1

99,2

101,4

100,4

Dynamika produkcji mebli mieszkaniowych - rok poprzedni = 100

97,9

84,8

93,3

98,9

Tabl. 3.
Podstawowe dane o przedsiębiorstwach przemysłu meblowego (zatrudniających powyżej 50 pracowników) w kwartałach 1999 i 2000r.

Kwartały

Wyszczególnienie

Rok

I

I - II

I - III

I - IV

Produkcja sprzedana - ceny bieżące(w mln zł)

1999

2123,1

4117,2

6377,7

9174,6

2000

2466,8

4849,4

7494,6

Przeciętne zatrudnienie (w tys.)

1999

93,2

92,9

92,5

93,2

2000

95,2

95,2

94,6

Przeciętne wynagrodzenie (w zł)

1999

1285

1304

1345

1398

2000

1487

1480

1504

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu

1999

96,0

96,9

96,6

95,9

działalności (w %)

2000

97,7

97,9

98,0

Wskaźnik rentowności obrotu brutto (w %)

1999

4,0

3,2

3,5

4,2

2000

2,4

2,2

2,1

Tabl. 4.
Eksport i import mebli w kwartach 1999 i 2000r.

Kwartały

Wyszczególnienie

Rok

I

II

III

I -IV

Eksport mebli w mln zł

1999

1830,2

1709,4

1715,0

7515,9

2000

2327,7

2093,3

1126,8x

w tym mebli do siedzenia

1999

938,8

864,8

851,4

3780,1

2000

1159,1

983,0

535,9x

Import mebli w mln zł

1999

322,5

344,3

376,7

1479,6

2000

360,4

410,2

239,6x

w tym mebli do siedzenia

1999

130,4

153,9

136,9

598,9

2000

169,4

203,9

109,3x

x informacje za lipiec i sierpień 2000r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz