/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
GIEŁDA

Drewex zawarł układ z wierzycielami

Drewex

Autor: oprac. pks
Źródło: Drewex
Data: 2014-10-08


Zarząd Drewex SA w upadłości układowej poinformował, że w dniu 6. października 2014 roku na zgromadzeniu wierzycieli spółki, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Krakowie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

Kurs akcji DreweksuKurs akcji DreweksuFot. GPW

Układ został zawarty na warunkach przedstawionych w propozycjach układowych złożonych przez Zarząd Spółki w lipcu br.:

1. W stosunku do wierzycieli dysponujących wierzytelnościami w kwocie ponad 10.000,00 zł (łącznie z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo w części przenoszącej wartość przedmiotu zabezpieczenia lub w całości, pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie całości lub części wierzytelności układem), w ramach przyjętego układu nastąpi redukcja w całości odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych, oraz nastąpi redukcja należności głównej o 50%, natomiast pozostała, niezredukowana kwota należności (50% sumy należności głównych) zostanie spłacona w 36 równych miesięcznych ratach : I rata zostanie wpłacona w terminie 30 dni, licząc od daty prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami;

2. Korzystniejsze warunki restrukturyzacji dla drobnych wierzycieli dysponujących wierzytelnością do 10.000,00 zł włącznie, łącznie z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, w ramach przyjętego układu nastąpi redukcja w całości odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych, oraz nastąpi redukcja należności głównej o 10%, natomiast pozostała, niezredukowana kwota należności (90% sumy należności głównych) zostanie spłacona jednorazowo w terminie 14 dni, licząc od daty prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami.

3. Umorzeniu wszystkich odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości (28.11.2011r.) do dnia wykonania układu z wierzycielami.

Za układem głosowało 44 wierzycieli dysponujących wierzytelnością w łącznej kwocie 2.326.328,20 zł., przeciwko układowi głosował jeden wierzyciel, zatem układ został przyjęty większością stanowiącą 85,78 % ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

Przyjęty układ ma zostać zatwierdzony przez sąd w dniu 24 października 2014 roku.

Spółka poinformowała również, że w dniu 7. października otrzymała oświadczenie banku DNB Bank Polska SA o wypowiedzeniu porozumienia w sprawie dobrowolnej spłaty wymagalnego zadłużenia (ponad 644 tys. zł) z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego. Wypowiedzenie porozumienia jest związane z przejęciem tej wierzytelności przez inwestora finansowego - spółkę Aquila Investment SA z siedzibą w Katowicach.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA