/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
In­sty­tut Ba­daw­czy Le­śnic­twa

CBA po kontroli w IBL złożyło zawiadomienie do prokuratury

PAP

Autor: oprac. pks
Źródło: PAP
Data: 2014-09-22


Kon­tro­la Centralnego Biura Aantykorupcyjnego przeprowadzona w In­sty­tu­cie Ba­daw­czym Leśnic­twa w pod­war­szaw­skim Sę­ko­ci­nie wy­ka­za­ła nieprawidło­wo­ści, które spo­wo­do­wa­ły szko­dę w wy­so­ko­ści ok. 3 mln zł - poinformował Jacek Do­brzyń­ski, rzecz­nik pra­so­wy CBA. Biuro skierowało zawiado­mie­nie o po­dej­rze­niu po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa do pro­ku­ra­tu­ry.

Prowadzoną od lutego br. kontrolę, zakończono na początku września. Jak poinformował Dobrzyński, nieprawidłowości dotyczą realizacji umowy dotyczącej projektu "Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego". Ten projekt realizowany jest w ramach unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

-Wszystko wskazuje na to, że umowę podpisano z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie było też możliwości naliczenia kar za nieterminową realizację projektu - powiedział rzecznik CBA. -W finansach Instytutu powstała szkoda w wysokości blisko 3 mln zł - dodał.

Projekt "Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego" realizowany był w okresie od 01. września 2010r do 30. kwietnia 2014r. Celem działania była budowa kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, udostępniania i analiz danych oraz wyników prac badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Koszt projektu to ponad 10,6 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozostałe 15% to dotacja celowa ze "środków krajowych".

Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego nieprawidłowości dotyczyły sześciu zamówień publicznych. -Zamówienia przeprowadzono w niedopuszczalnych w tych przypadkach trybach: zapytania o cenę i z wolnej ręki - wyjaśnił rzecznik.

CBA w związku z nieprawidłowościami skierowało zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Biuro powiadomiło o nich również nadzorujący Instytut resort środowiska, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik sprecyzował, że CBA sprawdzało wybrane zamówienia publiczne IBL i to, jak Instytut rozporządzał mieniem w latach 2011-13. Dobrzyński zaznaczył, że protokół kontroli został doręczony dyrektorowi Instytutu i podpisany przez niego bez zastrzeżeń.

Instytut Badawczy Leśnictwa jest placówką naukowo-badawczą nadzorowana przez resort środowiska. Działa w nim 8 zakładów badawczych, zatrudnia ponad 200 osób.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz