/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Surowiec drzewny

Instytut Technologii Drewna realizuje projekt dotyczący poprawy wykorzystania zasobów drewna

ITD Poznań

Autor:
Źródło: ITD Poznań
Data: 2014-09-15


W czerwcu 2014 roku Instytut Technologii Drewna w Poznaniu rozpoczął realizację projektu pt.: „Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych" („Bridging Gaps between R2I in REsource Efficiency and RAw Materials" (RERAM)) współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Fot. Drewno.pl

Tematyka projektu dotyczy zarządzania sektorem leśno-drzewnym, transferu technologii, innowacji, klastrów oraz zrównoważonego rozwoju, a realizowany jest przez 11 członków konsorcjum z 7 krajów (Niemcy, Austria, Belgia, Polska, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan).

Rosnący w Unii Europejskiej popyt na drewno jest w coraz większym stopniu zaspakajany przez zasobne w ten surowiec rynki sąsiadujących krajów Europy Wschodniej. Stwarza to jednak dla nich szczególne zagrożenie ze względu na występującą często w tym regionie niezrównoważoną gospodarkę leśną, nadmierną eksploatację lasów i nieefektywne przetwarzanie drewna. Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom, w ramach 7. Programu Ramowego UE podjęto realizację projektu pt.: „Zmniejszanie różnic między badaniami a innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności wykorzystania zasobów surowcowych” o akronimie RERAM („Bridging Gaps between R2I In REsource Efficiency and RAw Materials”). Jest to jeden z niewielu projektów unijnych, który dotyczy współpracy między krajami UE oraz krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS) w sektorze leśno-drzewnym. Projekt jest koordynowany przez Wald-Zentrum z Münster w Niemczech, będzie realizowany w latach 2014-2016, a jego budżet wynosi prawie 1 milion euro.

Lasy są niezbędnym elementem środowiska i warunkiem przetrwania ludzkości. W Europie roczne pozyskanie drewna znacznie przekracza wielkość produkcji stali, aluminium i betonu. Drewno jest uniwersalnym surowcem: odnawialnym, nadającym się do recyklingu, ponownego użycia i uszlachetniania, a jego różnorodne produkty są przyjazne dla środowiska i społeczeństwa. Niepokoi jednak dynamicznie rosnący popyt na drewno do celów energetycznych. Brakuje też powszechnej świadomości faktu, że wynikiem rosnącego popytu na ten surowiec jest stałe zmniejszanie jego zasobów. Szacuje się, że do 2020 roku niedobór drewna do celów budowlanych wyniesie w Europie 853 mln m3, a do celów energetycznych - 585 mln m3. 

Obecnie jednym z większych wyzwań społecznych staje się ochrona naturalnych zasobów leśnych i promocja zrównoważonego gospodarowania surowcem drzewnym. Jest to także cel projektu RERAM, w którym podejmowane działania są skoncentrowane na poprawie wydajności zasobów sektora leśno-drzewnego w krajach objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa. W Projekcie zaangażowanych jest 11 partnerów: pięciu z UE - z Niemiec, Austrii, Belgii i Polski oraz sześciu z krajów wschodnioeuropejskich - z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. 

Istotą projektu RERAM jest transfer wiedzy o nowoczesnych metodach przetwarzania drewna i prowadzenia biznesu do krajów aspirujących do grupy państw rozwiniętych. Wszelkie działania skierowane są zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw z przemysłów opartych na drewnie (przerób drewna, meblarstwo, papiernictwo, bioenergia), które charakteryzuje relatywnie duże - często nieefektywne - wykorzystanie surowca. Przedsiębiorstwa uczestniczące w Projekcie skorzystają z wyników prowadzonych studium przypadków, szkoleń i spotkań trenerskich, mających na celu wzbogacenie ich wiedzy i uzyskanie praktycznych rozwiązań dotyczących efektywnego i zrównoważonego gospodarowania drewnem. Poprzez szerokie upowszechnianie i współpracę sieciową w krajach objętych EPS, Projekt będzie promował rozwiązania, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego w krajach wschodnio­europejskich.

Prof. Andreas Schulte, Prezes Zarządu i Dyrektor Wald-Zentrum, Koordynator Projektu, podkreśla przydatność koncepcji efektywnego wykorzystywania zasobów dla każdego przedsiębiorstwa: „Mniejsze zużycie zasobów przy tym samym wysokim poziomie produkcji zawsze prowadzi do mniejszych kosztów produkcji i lepszej ochrony klimatu. Projekt RERAM ma służyć zademonstrowaniu tych szans krajom Europy Wschodniej oraz transferowi do nich doświadczeń UE. Wydajne wykorzystywanie zasobów zawsze tworzy sytuację ze wszech miar korzystną, tj. sprzyjającą przedsiębiorcom, środowisku naturalnemu i klimatowi oraz ogólnie - całemu społeczeństwu”.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz