/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
RAPORT „POLAKÓW WYDATKI NA MEBLE 2014”

Jaki jest polski potencjał zakupowy na meble?

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Autor: Milena Dorozińska, B+R Studio
Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Data: 2014-08-27


Po raz kolejny na potrzeby raportu rynkowego „Polaków wydatki na meble 2014” przeprowadzone zostały badania na reprezentatywnej grupie Polaków, które pozwoliły na zobrazowanie sytuacji panującej na krajowym rynku meblarskim, a przede wszystkim na rynku konsumenckim.

Raport „Polaków wydatki na meble 2014”Raport „Polaków wydatki na meble 2014”Fot. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, B+R Studio

Z niniejszego raportu, przygotowanego przez B+R Studio wspólnie z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, dowiedzieć się można m.in. gdzie w Polsce warto lokować sprzedaż mebli oraz które województwa są idealnym miejscem z punktu widzenia handlowca na poszerzenie sieci dystrybucji. Oszacowany potencjał zakupowy klientów indywidualnych na meble i wyposażenie wnętrz pozwala przewidzieć te warunki.

Z punktu widzenia analiz rynku meblarskiego potencjał zakupowy klientów indywidualnych na meble jest niewątpliwie istotny. Informacje te z pewnością są ważne dla menadżerów sprzedaży zajmujących się przygotowywaniem odpowiedniej strategii sprzedaży towarów i usług oraz odpowiednim rozlokowaniem zasobów.

Potencjał zakupowy mieszkańców Polski przedstawiono w podziale na województwa. Pozwoliło to na oszacowanie, ile szacunkowo przeznaczają na wydatki na meble mieszkańcy danego województwa.

Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze dokonują oni zakupów w swoim miejscu zamieszkania. W analizie uwzględniono m.in. przeciętną wartość dochodów przeznaczanych na całą konsumpcję – w podziale na województwa oraz liczbę ludności poszczególnych województw (wg NSP 2011). Na podstawie zestawienia struktury wydatków gospodarstw domowych z dochodami rozporządzalnymi został określony potencjał rynku według województw.

Opracowana zależność między oficjalnymi danymi na temat przeciętnych wydatków na prowadzenie i wyposażenie mieszkania a przeciętnymi wydatkami na meble i elementy meblowe w układzie grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wykazuje korelację, dla której współczynnik wynosi 0,85. Na bazie zależności matematycznej potwierdzono irracjonalne spostrzeżenia mówiące o tym, że wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego w gospodarstwie domowym zwiększa się skłonność do dokonywania zakupów mebli oraz ich wartość. Na tej podstawie, określone w badaniach GUS na grupie ponad 38 tys. gospodarstw domowych, przeciętne wydatki na prowadzenie i wyposażenie mieszkania prezentowane w układzie województw przełożono na przeciętne wydatki na meble i elementy meblowe. Otrzymane wyniki uzupełniono o liczbę mieszkańców, w konsekwencji czego otrzymano potencjał zakupowy danego województwa.

Liczba ludności a potencjał zakupowy mebliLiczba ludności a potencjał zakupowy mebliFot. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, B+R Studio

Gdzie warto lokować sprzedaż?

Na podstawie publikacji „Narodowy Spis Ludności 2011” wnioskuje się, że województwo mazowieckie cechuje się największą liczbą ludności spośród wszystkich województw. W województwie mazowieckim zamieszkuje blisko pięć razy więcej ludzi niż np. w woj. świętokrzyskim czy lubuskim. Drugie miejsce pod względem liczby ludności zajmuje województwo śląskie, które zamieszkuje 12 proc. ogółu ludności. Z kolei takie województwa jak podlaskie czy opolskie należą do województw, które skupiają najmniej mieszkańców – zaledwie 3 proc. Na podstawie danych o liczbie ludności w Polsce określono, że średnia wielkość populacji województwa pod tym względem wynosi 6,25 proc. całkowitej liczby mieszkańców.Województwa, w których populacja układa się powyżej średniej liczby ludności, to między innymi województwo mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie.

Na podstawie analizy stwierdzono, że najwyższy potencjał zakupowy występuje w województwie mazowieckim i śląskim, odpowiednio na 22 proc. i 12 proc. rynku krajowego. Jednocześnie są to województwa o największej liczbie ludności. Rozkład potencjału zakupowego w podziale na województwa wyrażony w procentach w dużej mierze pokrywa się z podziałem liczby ludności w procentach według województw, ale faktyczne różnice zacierają zaokrąglenia wyników do pełnych procentów.

Według spostrzeżeń autorów raportu „Polaków wydatki na meble 2014”, niepopartych jednak obliczeniami atematycznymi, regiony wykazujące większy potencjał zakupowy dodatkowo poprzez koncentrację liczby punktów sprzedaży, przyciągają klientów z pobliskich województw. Z kolei dwrotna sytuacja ma miejsce w województwach o niskim potencjale zakupowym, z których następuje odpływ do sąsiednich województw w celu zakupu mebli.

Wiedząc już, gdzie warto lokować sprzedaż swoich produktów, należy przytoczyć wyniki badań, które dotyczą planów zakupowych mebli Polaków. Wynika z nich, że w I kwartale 2014 r. zakupu mebli dokonało więcej Polaków niż w I kwartale 2013 r. Podczas badania 12 proc. respondentów było zdecydowanych na zakup mebli w 2014r., podczas gdy w roku ubiegłym było to 10 proc. 5 proc. z nich jest już na etapie wyboru konkretnych mebli, podczas gdy w 2013 r. było to 3 proc. 7 proc. z nich planuje zakupy później niż w I kwartale bieżącego roku. Przy czym należy uwzględnić, że proces decyzyjny przy zakupie mebli może trwać nawet do sześciu miesięcy, a w związku z tym duża część badanych mogła nie mieć sprecyzowanych planów odnośnie zakupu mebli lub czeka na atrakcyjną ofertę promocyjną, bądź na lepszą sytuację materialną.

Źródło wiarygodnej wiedzy

W tegorocznym wydaniu raportu „Polaków wydatki na meble” odnajdą Państwo nie tylko informacje o wartości rynku meblarskiego klientów indywidualnych, typach kupowanych mebli, jak i kwotach wydawanych przez Polaków na poszczególne rodzaje mebli. Obecna edycja została rozszerzona o szereg istotnych kwestii, dotyczących m.in. metod finansowania kupowanych mebli, aspektów preferencji, np. rodzaje wybieranych obić tapicerskich czy materiałów na meble skrzyniowe, a także informacje o zależności rodzaju kupowanych mebli, np. kuchennych, od miejsca zakupu.

Raport „Polaków wydatki na meble 2014” to źródło wiarygodnej wiedzy o zwyczajach zakupowych Polaków i doskonałe narzędzie dla tych Państwa, którzy chcą zwiększać wartość sprzedaży na rynku krajowym.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz