/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Konferencja

Polsko-Gruzińska współpraca w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody

Autor: Grzegorz Rączka, Damian Sugiero
Źródło: Wydział Leśny UP w Poznaniu
Data: 2014-07-10


Współpraca między leśnikami z Polski i Gruzji była tematem międzynarodowej, gruzińsko-polskiej konferencji jaka odbyła się z inicjatywy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Delegacja gruzińska przed siedzibą Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.Delegacja gruzińska przed siedzibą Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.Fot. Grzegorz Rączka, Damian Sugiero

W dniach 13-21 maja 2014 roku odbyła się międzynarodowa gruzińsko-polska konferencja na temat: „Współpraca w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody”. W uzgodnieniu z Departamentem Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych organizacji tego wydarzenia podjął się Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Roman Gornowicz. Podstawowym celem konferencji było nawiązanie wzajemnych kontaktów instytucji i osób, zajmujących się leśnictwem oraz ochroną przyrody, a także wymiana doświadczeń w tych dziedzinach, zarówno w aspekcie praktycznym, jak i naukowo-dydaktyczym.

Delegacja gruzińska składała się z przedstawicieli reprezentujących Państwową Agencję Leśną, Państwową Agencję Obszarów Chronionych oraz Departament Kontroli Środowiskowej Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji, a także największą gruzińską uczelnię wyższą - Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi. Natomiast ze strony polskiej w konferencji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz innych instytucji o zasięgu regionalnym związanych z leśnictwem i ochroną przyrody, a także władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pracownicy Wydziału Leśnego.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja plenarna, którą zorganizowano w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie obrad zarówno ze strony gruzińskiej, jak i polskiej zostały wygłoszone referaty dotyczące ogólnych aspektów związanych z leśnictwem, ochroną przyrody, a także edukacją w Gruzji i w Polsce. Po obradach uczestnicy konferencji udali się do Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie zaprezentowano pokaz ścinki drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych (ścinka na wysokości), a następnie dokonano symbolicznego posadzenia kaukaskich gatunków świerka, buka, jodły i sosny, przywiezionych przez gruzińską delegację specjalnie na tę okazję, jako symbole przyszłej gruzińsko-polskiej współpracy.

Sesję terenową konferencji zaplanowano od 14 do 21 maja. W trakcie tych kilku dni starano się przedstawić gruzińskim gościom praktyczne rozwiązania organizacji i prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Bogaty program tej części konferencji obejmował wizyty na wszystkich szczeblach administracji lasów państwowych, w jednostkach zajmujących się selekcją, nasiennictwem i szkółkarstwem, a także inwentaryzacją i monitoringiem zasobów leśnych. Zaprezentowano w praktyce jak wygląda funkcjonowanie sektora prywatnego w leśnictwie oraz organizacji pozarządowych, takich jak Polskie Towarzystwo Leśne, czy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Gruzińscy goście mieli również okazję zapoznać się z systemem edukacji i nauki w zakresie leśnictwa.

Harmonogram sesji terenowej konferencji obejmował wizytację w następujących instytucjach (według kolejności wizyt):
- Wielkopolski Park Narodowy - prezentacja rekreacyjnych i zdrowotnych funkcji lasu na przykładzie parku narodowego położonego w pobliżu dużej aglomeracji miejskiej;
- Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku - prezentacja badań nad biologią roślin drzewiastych i przybliżenie postaci gruzińskiego leśnika Salomona Kurdiani;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu - spotkanie z pracownikami Dyrekcji, a także z przedstawicielami Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz dolnośląskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Leśnego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - prezentacja aspektów zagospodarowania i ochrony lasów na poziomie regionalnym;
- Leśny Bank Genów w Kostrzycy - prezentacja problematyki zarządzania leśnymi zasobami genetycznymi;
- nadleśnictwa: Świeradów i Złotoryja (RDLP Wrocław) - prezentacja podstawowej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych - nadleśnictwa oraz leśnictwa;
- Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu - prezentacja sposobów inwentaryzacji i monitoringu zasobów leśnych;
- nadleśnictwo Zawadzkie (RDLP Katowice) - prezentacja programu małej retencji i wykorzystania środków unijnych;
- Bieszczadzki Park Narodowy - prezentacja aspektów ochrony przyrody w górskim parku narodowym;
- MGGP Aero w Tarnowie - prezentacja firmy wykorzystującej techniki geomatyczne do inwentaryzacji zasobów leśnych;
- leśna szkółka kontenerowa w Nędzy (RDLP Katowice) - prezentacja nowoczesnej formy nasiennictwa i szkółkarstwa;
- Zespół Szkół Leśnych w Tułowicach - prezentacja problematyki edukacji leśnej na poziomie średnim;
- Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice - prezentacja zaplecza dydaktyczno-naukowego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
- Arboretum leśne im. Stefana Białoboka w Sycowie - prezentacja z zakresu nasiennictwa i selekcji.

Podczas części terenowej konferencji delegacja gruzińska nawiązała formalną współpracę pomiędzy Lagodeckim Parkiem Narodowym a Wielkopolskim i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Jeszcze w tym roku, we wrześniu, planowana jest podobna konferencja, która tym razem zostanie zorganizowana przez stronę gruzińską.

Organizatorzy konferencji pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w podjęcie gruzińskich gości. W szczególności podziękowania skierowane są do następujących osób: Wiesław Krzewina i Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (DGLP), Piotr Grygier, Henryk Piskonowicz i Waldemar Szychowiak (RDLP w Poznaniu), Grzegorz Pietruńko i Marek Kmiecik (RDLP we Wrocławiu), Kazimierz Szabla i Bogdan Gieburowski (RDLP w Katowicach), Jacek Oleksyn (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku), Adam Kaczmarek (Wielkopolski Park Narodowy), Leopold Bekier i Przemysław Wasiak (Bieszczadzki Park Narodowy), Jarosław Góral (ZOL we Wrocławiu, PTL), Wojciech Mazur (SITLiD), Krzysztof Działa (Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu), Czesław Kozioł (Leśny Bank Genów w Kostrzycy), Lubomir Leszczyński (Nadleśnictwo Świeradów), Jacek Kramarz i Zdzisław Obuchowicz (Nadleśnictwo Złotoryja), Janusz Bańkowski (BULiGL Oddz. Brzeg), Zdzisław Siewiera i Zbigniew Brzeziński (Nadleśnictwo Zawadzkie), Łukasz Sławik (MGGP Aero), Ryszard Bojkowski (Nadleśnictwo Tułowice), Adam Sinicki (Zespół Szkół w Tułowicach), Iwo Gałecki i Krzysztof Durczak (LZD Siemianice), Józef Szymański i Stanisław Sęktas (Nadleśnictwo Syców), Robert Pabian (Nadleśnictwo Rudy Raciborskie), Dariusz Szczepański (Zakład Usług Leśnych).

Tekst i zdjęcia dostarczone przez:
Grzegorz Rączka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. kontaktów z krajami Kaukazu,
Damian Sugiero – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

Polsko-Gruzińska współpraca w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody (Zdjęcia: 16)

Delegacja gruzińska przed siedzibą Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.Delegacja gruzińska przed siedzibą Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.Delegacja gruzińska przed siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego.Prezentacja struktury i podstawowych zadań nadleśnictwa przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotoryja Jacka Kramarza.Pokaz pozyskania drewna w warunkach górskich, z wykorzystaniem maszyny wielooperacyjnej w Nadleśnictwie Świeradów.Prezentacja nowoczesnego szkółkarstwa w leśnej szkółce kontenerowej w Nędzy.Prezentacja nowoczesnych metod geomatycznych w siedzibie firmy MGGP Aero w Tarnowie.Prezentacja sposobów przechowywania nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.Prezentacja sylwetki gruzińskiego dendrologa Salomona Kurdiani przez Prof. Jacka Oleksyna w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.Spotkanie w siedzibie RDLP we Wrocławiu z udziałem regionalnych struktur RDOŚ.Spotkanie z szefem dolnośląskiego oddziału PTL, Jarosławem Góralem w siedzibie RDLP we Wrocławiu.Spotkanie z szefem dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Wojciechem Mazurem w siedzibie RDLP we Wrocławiu.Spotkanie z szefem dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Wojciechem Mazurem w siedzibie RDLP we Wrocławiu.Zwiedzanie Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.Wizyta w Arboretum Leśnym im. Stefana Białoboka w Sycowie.Wizyta w Zespole Szkół w Tułowicach.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA