/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
Edukacja

VI Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa

Autor: Adrian Talaśka
Źródło: Wydział Leśny
Data: 2014-07-10


Jak skutecznie zarządzać swoim czasem, żeby nie wpaść w sidła „złodziei czasu”? W jaki sposób definiować cele i dążyć do ich osiągnięcia? Jak motywować siebie i innych do działania? Jak zachęcić mieszkańców miast do spędzania wolnego czasu w lesie? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy VI Konferencji Szkoleniowej Studentów Leśnictwa „Las - Człowiek - Biznes. Kształtowanie cech współczesnego Managera Lasu poprzez innowacyjne techniki zarządzania grupą”.

VI Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa Las-Człowiek-BiznesVI Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa Las-Człowiek-BiznesFot. Wydział Leśny w Poznaniu

Konferencja odbyła się w dniach 11-14 czerwca w należącym do Nadleśnictwa Grodzisk Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie. Wzięli w nim udział studenci leśnictwa z Wydziałów Leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu na czele z Przewodniczącą Samorządu inż. Karoliną Dabulis, w ramach Porozumienia zawartego 27 sierpnia 2008 r. pomiędzy Samorządami trzech wymienionych Wydziałów Leśnych.

Celem konferencji było m.in. nabycie umiejętności menadżerskich i rozwijanie ich poprzez innowacyjne metody coachingowe. Pod okiem doświadczonych trenerów z Akademii Rozwoju Kompetencji w Poznaniu: Zofii Jakubczyńskiej, Małgorzaty Sypniewskiej oraz Adama Romanowskiego, studenci poznali tajniki umiejętnego kierowania grupą i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia z trenerami odbywały się równolegle w trzech grupach, łącznie zrealizowano 15 godzin warsztatów.

Część warsztatową poprzedziły wystąpienia gości specjalnych: Przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału PTL mgr inż. Jerzego Flisykowskiego, Dyrektora brzeskiego Oddziału BULiGL  mgr inż. Janusza Bańkowskiego, a także wieloletniego kierownika Pracowni Genetyki Populacyjnej Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, wybitnego autorytetu w dziedzinie fizjologii i genetyki drzew leśnych - prof. dr. hab. Władysława Chałupki. Referaty zaproszonych Gości stanowiły pomost pomiędzy historią a teraźniejszością polskiego leśnictwa, wskazując jednocześnie kierunek rozwoju Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe obchodzą w 2014 roku 90. rocznicę powstania. Ten szczególny jubileusz skłania do spojrzenia wstecz, przypomnienia osób i zdarzeń, które miały wpływ na kształtowanie się i powstanie Administracji Lasów Państwowych. Jednakże przy takiej okazji, oprócz podsumowań i wspomnień, warto także spojrzeć w przyszłość, zastanowić się nad wizją leśnictwa na kolejne lata. Pamiętać należy o tym, że las, jako dobro trwałe i ciągłe, jest ściśle związany z naszym narodowym dziedzictwem, przez co wymaga zachowania i wzbogacania na różnych polach działalności. Na straży trwałości lasów stoją leśnicy, którzy w swojej pracy muszą wykazywać się umiejętnościami menadżerskimi, bowiem planowanie i zarządzanie jest nieodłącznym elementem prowadzenia gospodarki leśnej. Warsztaty szkoleniowe pozwoliły uczestnikom konferencji zdobyć lub jeszcze bardziej rozwinąć posiadane umiejętności związane z zarządzaniem zespołem, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, przezwyciężaniem trudności uniemożliwiających osiągnięcie celu. Wypracowane rozwiązania, zgłębienie technik nowoczesnego zarządzania grupą, stanowiące cenne uzupełnienie wiedzy zdobywanej w murach uczelni, przydadzą się zarówno w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na rozmaite, „okołoleśne” tematy, przez co służyła zacieśnieniu przyjaźni i współpracy pomiędzy trzema najstarszymi Wydziałami Leśnymi w Polsce.

Patronat honorowy nad VI Konferencją Szkoleniową Studentów Leśnictwa objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu - prof. dr hab. Roman Gornowicz, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego - prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA