/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Zasady sprzedaży drewna

Stanowisko PIGPD w sprawie ankiety przeprowadzanej przez Lasy Państwowe

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. dja
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2014-06-24


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zajęła stanowisko w sprawie przeprowadzanej przez Lasy Państwowe ankiety dotyczącej jawności uczestników aukcji internetowych na surowiec drzewny oraz certyfikacji drewna pochodzącego z LP.

Lasy Państwowe nie udostępniają informacji na temat przebiegu i wyników aukcji na surowiec drzewnyLasy Państwowe nie udostępniają informacji na temat przebiegu i wyników aukcji na surowiec drzewnyFot. Drewno.pl

W przesłanym na ręce dyrektora generalnego Lasów Państwowych piśmie PIGPD ponownie występuje za pełną jawnością przetargów na drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe oraz za opublikoowaniem wyników przeprowadzonej ankiety.

 

***

Poznań, dn. 12.06.2014 r.

 

Pan

Adam Wasiak

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jak Panu wiadomo, na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego zamieszczona została przez Biuro Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ankieta o niżej podanej treści, poprzedzona informacją i zaproszeniem do jej wypełniania rozesłanym do wszystkich firm zarejestrowanych na PL-D:

„W związku z wnioskiem PIGPD o zastosowanie formuły jawnej identyfikacji oferenta w aukcjach w aplikacji "e-drewno", w zakresie jawności składanych ofert należy:

  • Utrzymać dotychczasową zasadę polegającą na wyborze przez użytkownika sposobu jego identyfikacji w rankingu ofert (nazwa kontrahenta, alias kontrahenta lub alias ogólny- oferta nr...).
  • Zastosować dla wszystkich klientów formułę jawną, polegającą na podaniu w rankingu pełnej nazwy firmy.

Drewno będące w ofercie sprzedaży PGL LP powinno posiadać certyfikat:

  • PEFC
  • FSC
  • Nie musi posiadać certyfikatu”.

 

W związku z tym, pozwalam sobie zwrócić Pana uwagę na następujące fakty:

1. Żaden wynik ww. ankiety nie ma wpływu istniejący na stan prawny (a ten wskazuje, że państwowe przetargi powinny były jawne), ani nie zaneguje faktu, że formuła jawna jest w prawem dopuszczona i powszechnie stosowana,

2.  Żaden wynik ankiety nie daje odpowiedzi na nasze zarzuty, dot. możliwych spekulacji (podbijania innym cen) i ukrywania potencjalnych błędów w przebiegu przetargów przed kupującymi, co umożliwia formuła przetargów niejawnych,

3. W ankiecie w pierwszym rzędzie wezmą udział i zagłosują przeciw formule jawnej ci, którzy w czasie przetargów zachowują się w sposób szkodzący innym, np. zawyżając konkurentom ceny, 

4. Stanowisko przemysłu dot. konieczności podtrzymania certyfikacji FSC (jako skutecznego narzędzia marketingu, póki co nie do zastąpienia), równolegle z PEFC, było już jednoznacznie Państwu przedstawione i udokumentowane. Nie ma więc powodu aby znów o to samo pytać w taki sposób. Czy np. wynik ankiety: „większość przeciw FSC” albo „większość przeciw PEFC”, dałby wystarczający argument, aby  pozbawić któregoś z podmiotów kupujących drewno dostępu do istniejących dziś certyfikatów, z których chcą korzystać, narażając je na straty, będące przecież stratami całej gospodarki ? 

W tej sytuacji nie widzimy uzasadnienia do przeprowadzenia przedmiotowej ankiety. Niemniej, skoro Państwa  inicjatywa została już wprowadzona w życie, to aby zapewnić jej wynikom możliwie dużą rzetelność występujemy niniejszym z wnioskiem o pełną jawność tych wyników – czyli przeprowadzenie ankiety tak, jak głosowania jawnego i najdalej po jej zakończeniu opublikowanie listy głosujących na „tak” na każde z pytań. Uważamy bowiem, że nikt nie ma podstaw aby obawiać się ujawnienia swego zdania, dotyczącego spraw czysto formalnych. Mówimy też o firmach, więc w grę nie wchodzi ochrona danych osobowych.

Zwracamy również uwagę, że pytania dotyczą spraw istotnych dla samych Lasów Państwowych, co oznacza, że są one bez wątpienia stroną zainteresowaną.  Jawne wyniki ankiety, mówiące kto i jak zagłosował, leżą więc w Państwa interesie, gdyż zapewnią, iż nikt nie będzie mógł podważyć rzetelności liczenia oddanych głosów, a przecież liczyć je będzie właśnie strona zainteresowana.

 

Z poważaniem

Sławomir Wrochna

Prezydent Izby


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz