/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Przemysł funeralny

Wenezuela: Problemy na rynku trumien

Autor: oprac. pks
Źródło: Reuters
Data: 2014-06-17


Potężny kryzys gospodarczy w Wenezueli spowodował, że na rynku brakuje podstawowych produktów i surowców. Problemem jest m.in. brak trumien.

Wenezuela: Problemy na rynku trumienWenezuela: Problemy na rynku trumienFot. Lucyin, CC

Prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­wej Izby zrze­sza­ją­cej we­ne­zu­el­skie przed­się­bior­stwa po­grze­bo­we Ri­car­do Gu­edez twier­dzi, że pro­duk­cja tru­mien w ostat­nich mie­sią­cach spa­dła o po­ło­wę z po­wo­du braku do­stę­pu producen­tów do dewiz. Bra­ku­je rów­nież mie­dzi, gdyż w hucie Sidor, którą po­przed­ni pre­zy­dent Hugo Cha­vez zna­cjo­na­li­zo­wał w 2008 roku, znacz­nie spa­dła pro­duk­cja.

Wła­ści­cie­le firm po­grze­bo­wych po­ży­cza­ją sobie wza­jem­nie trum­ny lub spro­wa­dza­ją je z Ko­lum­bii. Na­ma­wia­ją też klien­tów na kre­ma­cję - wtedy trum­na słu­żą­ca je­dy­nie w mo­men­cie czu­wa­nia przy zwło­kach, może być po­now­nie wy­ko­rzy­sta­na - informuje Reu­te­r.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz