/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
NSA oddala skargi nadleśnictw

Lasy Państwowe mają problem z VAT

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2014-06-06


Ostatnie wyroki sądów wskazują, że jednostki Lasów Państwowych nie mogą odliczać podatku VAT od wydatków nie związanych bezpośrednio z przychodami. Pod znakiem zapytania stają odliczenia VAT z ostatnich pięciu lat od takich wydatków jak promocja lasów, edukacja i budowa ścieżek dydaktycznych, czy budowa parkingów.

Projekt promocji lasów zrealizowany w 2013r. przez RDLP w Poznaniu - Las. Przystanek od codziennościProjekt promocji lasów zrealizowany w 2013r. przez RDLP w Poznaniu - Las. Przystanek od codziennościFot. mat. prasowe

29. maja 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, które Nadleśnictwa Żednia (RDLP Białystok) złożyło na interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000".

Według Nadleśnictwa miało ono prawo odliczyć podatek VAT od usług i towarów wydatkowanych na ten projekt. Tymczasem zgodnie z wydaną przez Ministra Finansów interpretacją, z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby nabywane w ramach realizowanego projektu towary i usługi miały bezpośredni, czy nawet pośredni związek z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Nadleśnictwo. Zdaniem Izby Skarbowej wydającej interpretację  w imieniu Ministra Finansów, przedmiotowy projekt jest jednym z wielu zadań realizowanych przez jednostkę, ale przyjmując nawet, że służy on prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, to trudno uznać, że zadania, takie jak chociażby przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, broszur oraz folderów, celem popularyzacji wiedzy na temat orlika krzykliwego i grożących mu zagrożeń, wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie biologii gatunku oraz potrzeb jego ochrony, poprzez wybudowanie wież obserwacyjnych, ścieżek edukacyjnych oraz organizowanie seminariów dla szkół, edukacja społeczności lokalnych poprzez przeprowadzenie serii wydarzeń dla lokalnych społeczności oraz organizację seminarium i wystawy fotograficznej - przyczyni się w sposób choćby pośredni do wzrostu przychodów ze sprzedaży drewna.

Podsumowując jeśli wydatki nie są związane bezpośrednio z przychodami (w przypadku LP głównie ze sprzedażą drewna lub gospodarką łowiecką), Nadleśnictwo prawa do odliczaniu podatku VAT nie ma i musi zaliczyć go w koszty.

Zdaniem Anny Malinowskiej, rzecznika prasowego Lasów Państwowch, wyrok NSA z dnia 29 maja przesądza tylko w tej konkretnej sprawie: Głównym celem projektu była w tym przypadku ochrona orlika krzykliwego i trudno jest odnieść to do działań z zakresu edukacji czy promocji leśnictwa. Promując trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, z jednej strony reklamujemy nasz towar czyli drewno (również pośrednio poprzez wyroby z drewna), a z drugiej przekonujemy obecnych i przyszłych klientów, że kupując drewno i wyroby z drewna nie stwarzają zagrożenia dla trwałości naszych lasów i ich zdolności do wypełniania funkcji społecznych, przyczyniają się jednocześnie do łagodzenia efektu cieplarnianego, ochraniają nieodnawialne zasoby surowców itd., co w konsekwencji przekłada się na ich decyzje zakupowe i nasze przychody opodatkowane.

Z wypowiedzi Pani Rzecznik wynika, ze właściwie problemu nie ma. To prawda, że w Polsce wyroki dotyczą konkretnych spraw, jednak z drugiej strony sądy coraz bardziej starają się ujednolicać swoje wyroki. Tego samego dnia NSA wydało również wyroki oddalające skargi kasacyjne, złożone przez nadleśnictwa Hajnówka, Dojlidy i Waliły również zaangażowane w ten sam projekt co Żednia.

Można by pomyśleć, że to pechowy projekt - jednak w tym roku Wojewódzkie Sądy Administracyjny wydały równie niekorzystne dla Lasów Państwowych wyroki związane z odliczeniami VAT od wydatków związanych z realizacją programu "Aktywne udostępnianie lasu", w ramach którego budowane są np. parkingi leśne, czy budowana jest infrastruktura turystyczna (dwa wyroki jeden wydany przez WSA w Białymstoku i jeden przez WSA w Gdańsku).

Jest też wyrok WSA w Łodzi dotyczący wydatków Nadleśnictwa Piwniczna związanych z Leśnym Kompleks Promocyjnym LASY BESKIDU SĄDECKIEGO. W orzeczeniu do tego wyroku przeczytać możena, że: "Koszty funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach pokrywane są z budżetu państwa. Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, którego jednostką organizacyjną jest Nadleśnictwo, otrzymuje na finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie takich kompleksów promocyjnych, dotacje celowe. Oznacza to, iż finansowanie LKP jest w zasadzie oderwane od wyniku finansowego osiąganego przez Nadleśnictwo, gdyż koszty pokrywa budżet państwa. Wskazuje to wyraźnie na brak funkcjonalnego związku pomiędzy działalnością edukacyjną prowadzoną w ramach LKP, a sprzedażą opodatkowaną. Działanie LKP można raczej zakwalifikować jako działalność w zakresie edukacji i szeroko rozumianej ochrony przyrody, którą PGL LP wykonuje z mocy ustawy jako zadanie własne. Reasumując (...) jedynym związkiem pomiędzy działalnością (sprzedażą) opodatkowaną, a działalnością LKP jest fakt, że prowadzi je ta sama jednostka organizacyjna tj. Nadleśnictwo. Jednak nie implikuje to automatycznego, bezpośredniego ani nawet pośredniego, związku pomiędzy tymi dwoma zupełnie różnymi rodzajami działalności."

Warto przypomnieć, że takich Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce jest 25. Wczytując się w powyższe wyroki można stwierdzić, że Lasy Państwowe nie mają prawa odliczać VAT w zasadzie od większości swoich działań nie związanych z gospodarką leśną czy łowiecką. W związku z tym VAT od niemałych nakładów ponoszonych na edukację, ochronę czy promocję ogólnie pojętych lasów i leśnictwa powinny zaliczać w koszty.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Wyroki sądów...

są odrealnione - 99% wydatków idzie z budżetów bieżących Nadleśnictw. jakie dotacje celowe z budżetu skarbu Państwa?
Dochodzimy do ściany absurdu, gdzie LP, nie pordukujące odpadów, a zbierające je w lesie, ma problemy z ich odbiorem przez gminy i nie może odliczyć Vatu za ich zbieranie.
Chore...
No cóż... prywatyzacja się zbliża, więc trzeba indolencję wykazać i społeczeństwo odciąć skoro już przemysł się udało.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2014-06-09 20:51:46

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz