/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Informacja o stanie lasów przyjęta przez sejmową komisję

Lasy Państwowe

Autor: Eugeniusz Pudlis
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2014-02-09


Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła na posiedzeniu 6 lutego Informację o stanie lasów i o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” (KPZL) w 2012 roku.

Dokument przedstawił posłom Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody. Poinformował, że powierzchnia leśna Polski stale rośnie; w 2012 r. zwiększyła się o 20 tys. ha, co jest efektem zalesień, a także zmian dokonanych w ewidencji gruntów. Na koniec 2012 r. powierzchnia lasów w kraju wynosiła 9164 tys. ha, co odpowiada lesistości 29,3 proc. W Polsce dominują gatunki iglaste, które zajmują 69,6 proc. powierzchni lasów. Systematycznie wzrasta udział drzewostanów liściastych, obecnie wynosi on 30,1 proc.

W 2012 r. wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski (według tzw. Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu) oszacowano na 2045 mln m. sześc. grubizny. Rośnie przeciętna zasobność drzewostanów, w PGL Lasy Państwowe wynosi obecnie 270 m sześc./ha. LP pozyskały w 2012 r. 35 mln m sześc. surowca drzewnego. -Pozyskanie drewna w lasach zarządzanych przez LP jest prowadzone z zachowaniem równowagi w ekosystemach leśnych, w granicach zapewniających trwałość lasów i zwiększanie ich zasobów - tłumaczył minister J. Zaleski

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska poinformował również, że Krajowy Program Zwiększania Lesistości jest realizowany w coraz mniejszym stopniu, co wynika m.in. ze spadku podaży gruntów do zalesienia i zwiększonego zainteresowania zakupem tych gruntów na cele rolnicze.

Koreferenci prezentowanego przez ministra J. Zaleskiego dokumentu: poseł Jan Szyszko (PiS) i poseł Henryk Siedlaczek (PO), stwierdzili zgodnie, że podstawowe cele polityki leśnej państwa są dobrze realizowane, a Lasy Państwowe mogą być przykładem bardzo dobrze funkcjonującej instytucji. Jak mówili, polski model leśnictwa jest wysoko ceniony na świecie, czego dowodem jest ostatnia nagroda UNESCO przyznana Lasom Państwowym. Poseł Jan Szyszko stwierdził jednak, że polskie lasy, mając ogromny potencjał w pochłanianiu dwutlenku węgla, a tym samym łagodzeniu klimatu, mogłyby brać udział w handlu emisjami, ale dotąd tego nie wykorzystują.

Na pytania posłów odpowiadał minister J. Zaleski, a także obecny na posiedzeniu dyrektor generalny LP Adam Wasiak. Zapewniał on posłów, którzy pytali o bieżące finansowanie rezerwatów znajdujących się pod opieką Lasów Państwowych, że w planach na ten rok nie ma na te cele ograniczeń.

Posłowie okazywali też swoje zaniepokojenie gospodarką łowiecką.  Sugerowali zwiększenie redukcji pogłowia jeleniowatych (w szczególności łosia), które powodują znaczące straty w lasach. Minister J. Zaleski przyznał, że jest to poważny problem, a żeby go rozwiązać, trzeba najpierw zrewidować istniejące kryteria pojemności łowisk. Wskazał przykład Niemców, którzy określają dopuszczalną pojemność swoich łowisk na podstawie wielkości szkód powodowanych przez jeleniowate.

Po dyskusji posłowie przyjęli "Informację o stanie lasów" kierując dokument na posiedzenie plenarne Sejmu.

 

Do pobrania pełna treść dokumentu: Informacja o stanie lasów i o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” (KPZL) w 2012 roku >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz