/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Będzie zmiana Konstytucji RP w związku z lasami?

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2014-01-22


W dniu wczorajszym Wicepremier Janusz Piechociński wydał oświadczenie w imieniu Premiera i koalicji sejmowej w sprawie projektu zmian Konstytucji RP związanej z lasami należącymi do Skarbu Państwa.

Czy rządzącej koalicji uda się zmienić Konstytucję i zapisać w niej treści dotyczące lasów?Czy rządzącej koalicji uda się zmienić Konstytucję i zapisać w niej treści dotyczące lasów?Fot. D.Jabłoński

"Dzisiaj na spotkaniu ze środowiskiem leśników w obecności przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych przedstawiłem uzgodnioną w kierownictwie Rządu i Koalicji propozycję zmiany w Konstytucji. Chcemy, aby było to wspólne w tak ogniskującej emocje polityczne i społeczne sprawie wspólne dzieło ponad partyjnymi podziałami. Jutro w imieniu Premiera i liderów Koalicji zwrócę się do poszczególnych frakcji parlamentarnych i poszczególnych posłów i senatorów o podpisanie się pod tym projektem i uruchomienie procedury prac nad zmianą Konstytucji. Bardzo liczę na odpowiedzialną i rzeczową współpracę w tej sprawie" - napisał Piechociński.

Przygotowanie projektu zmiany konstytucji to bezpośrednie następstwo wypowiedzi Premiera Donalda Tuska, który kilka dni temu oświadczył, że Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane i zaproponował zmianę konstytucji tak, by zagwarantować "trwałość rozwiązania, jakim są Lasy Państwowe, z wolnym wstępem i korzystaniem z lasów przez wszystkich obywateli".

Działania rządu i koalicji PO-PSL w zakresie wprowadzenia do Konstytucji zapisów dotyczących lasów państwowych, mają na celu wybicie argumentów przeciwnikom przyjętemu przez Radę Ministrów projektowi zmiany w "Ustawie o lasach" nakładającemu na PGL Lasy Państwowe obciążeń finansowych. Część środowiska leśników reprezentowana głównie przez posłów PiS, publicznie stawia tezę, że obciążenia te mają na celu zdestabilizowanie finansów Lasów Państwowych, co w konsekwencji doprowadzi do konieczności ich sprywatyzowania.

Zgodnie z prawem projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Projekt planowanych zmian w treści Konstytucji:


USTAWA

z dnia ………………..
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art.1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn . zm.1))…… dodaje się art. 74 a w brzmieniu:

„Art. 74 a . 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie;
2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa”.
Art.2 Ustawa wchodzi w życie ………………………..

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr. 28, poz. 319, z 2006 r. nr. 200. Poz. 1471 oraz z 2009 r. nr. 114, poz. 946.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Inne spojrzenie na dziwne pomysły PO [2]

Z konstytucją do lasu / Piotr Winczorek, konstytucjonalista / Gazeta Wyborcza

Jak donoszą media, Platforma Obywatelska nosi się z zamiarem zgłoszenia projektu zmiany konstytucji w kwestii lasów państwowych.
Ma być to jej odpowiedź na zarzut opozycji, głównie PiS, że koalicja rządowa, dążąc do uzyskania dodatkowych dochodów, próbuje wydusić z Lasów znaczne kwoty, a to może doprowadzić do ich bankructwa. W konsekwencji lasy państwowe trzeba byłoby sprywatyzować, co oznacza, że kolejny sektor gospodarki narodowej znajdzie się w cudzych rękach i będzie mógł być dowolnie eksploatowany. PO i PSL zaprzeczają, że jest to ich zamiarem oraz że realizacja ich projektu może doprowadzić do przewidywanych przez opozycję skutków. Proponowana zmiana konstytucji ma więc odebrać argumenty oponentom.


Jak donoszą media, Platforma Obywatelska nosi się z zamiarem zgłoszenia projektu zmiany konstytucji w kwestii lasów państwowych.
Ma być to jej odpowiedź na zarzut opozycji, głównie PiS, że koalicja rządowa, dążąc do uzyskania dodatkowych dochodów, próbuje wydusić z Lasów znaczne kwoty, a to może doprowadzić do ich bankructwa. W konsekwencji lasy państwowe trzeba byłoby sprywatyzować, co oznacza, że kolejny sektor gospodarki narodowej znajdzie się w cudzych rękach i będzie mógł być dowolnie eksploatowany. PO i PSL zaprzeczają, że jest to ich zamiarem oraz że realizacja ich projektu może doprowadzić do przewidywanych przez opozycję skutków. Proponowana zmiana konstytucji ma więc odebrać argumenty oponentom.

Wedle podanych przez prasę informacji, zmiana ta polegałaby na dodaniu do konstytucji przepisu stanowiącego, że lasy znajdujące się we władaniu skarbu państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. Nie mogą być przedmiotem przekształceń własnościowych, a więc sprzedaży w prywatne ręce, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. Pomysł ten jest moim zdaniem potrójnie chybiony.

Po pierwsze, czemu to właśnie lasy państwowe mają zostać w sposób szczególny potraktowanym dobrem wspólnym? Takim dobrem mogą być też kopaliny, grunty, zabytki, dzieła sztuki, instalacje transportowe i energetyczne, placówki służby zdrowia, kultury i oświaty itp. Wszystkie one służą całemu społeczeństwu i poszczególnym jego członkom, a więc mogą być uznane za mienie wspólne znajdujące się pod ochroną państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wymienienie ich wszystkich lub znacznej części w konstytucji byłoby zabiegiem karkołomnym i otwierałoby drogę do dalszego rozszerzania takiej listy.

Po drugie, proponowany przepis miałby zawierać klauzulę pozwalającą na odstąpienie od konstytucyjnej ochrony przed przekształceniami własnościowymi w wyjątkowych, przewidzianych ustawą przypadkach. Umożliwiałoby to poddawanie lasów takim zabiegom, ponieważ granice owych wyjątków nie byłyby chyba w konstytucji doprecyzowane. Jeśli tak, to po co zapowiadać to, co niekoniecznie musi być w pełni konstytucyjnie gwarantowane?

Po trzecie i najważniejsze, konstytucja nie jest aktem, który można i należy poddawać zmianom w rytm aktualnych i wygasających z biegiem czasu gier politycznych. Jeśli mamy ją traktować poważnie, musi być w miarę stabilna. Nie może być przedmiotem instrumentalnego i agitacyjnego manipulowania. Jeśli obecnie i w przyszłości rządzące ugrupowania polityczne nie będą chciały prywatyzować lasów państwowych, to niech tego po prostu nie robią. Nie muszą w tym celu powoływać się na konstytucję. Wprowadzanie proponowanych przepisów niepotrzebnie rozwodniłoby i zaśmieciło ten akt. Powinny się w nim bowiem znajdować jedynie rozwiązania fundamentalne, o trwałym ustrojowym znaczeniu.

Pojawienie się propozycji PO i PSL, co było łatwe do przewidzenia, po raz kolejny otwiera szufladę z dziesiątkami projektów dalszych zmian zgłaszanych przez różne ugrupowania polityczne. Gdyby, nie daj Bóg, ktoś wpadł na pomysł, aby skłonić Sejm i Senat do przyjęcia rozwiązań dotyczących lasów za cenę akceptacji tych projektów, nasza konstytucja stałaby się workiem niepowiązanych ze sobą i niekiedy wręcz osobliwych rozwiązań prawnych. Oznaczałoby to, że w istocie nie mamy już konstytucji.

Dziku [1]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-22 20:43:50

Zgłoś nadużycie

Czy ma Pan jakąś obsesję? - nie ma w ogóle mowy o prywatyzacji lasów w ...

Polsce więc nie ma powodu dla takiego bicia piany. A prywatny właściciel to zły własciciel? - nie ma w ogóle mowy o prywatyzacji.
Jeśli wypracowuje się dochód w ramach Państwa to trzeba się z nim podzielić i koniec. Przestańmy także bzdurzyć o prywatyzacji bo szczucie tym ludzi ma spowodowac, żeby organizacja Lasy Panstwowe znowu była na marginesie gospodarki, a nie może tak już dłużej być.

Wrinks [157]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-27 13:11:06

Zgłoś nadużycie

Ja ten komentarz odebrałem inaczej...

Według mnie autor jest przeciwny wprowadzeniu zapisu o lasach do konstytucji i nie odnosi się do prywatyzacji lasów

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-27 13:55:14

Zgłoś nadużycie

Co do zmian w konstytucji

Czy nie za łatwo można ją zmieniać? Jaka jest wartość dokumentu, który można co 4 lata zmieniać?

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-27 20:58:36

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz