/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Rząd przyjął projekt zmian w prawie koniecznych do wdrożenia FLEGT i EUTR

Autor: oprac.dja
Źródło: CIR
Data: 2014-01-22


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra środowiska dotyczące wdrożenia do polskie prawa unijnych rozporządzeń FLEGT i EUTR. Odpowiednich zapisów w polskim prawie brakuje od marca ubiegłego roku.

Brak odpowiedniej dokumentacji w handlu drewnem i wyrobami z drewna może kosztować nawet 200 tys. złBrak odpowiedniej dokumentacji w handlu drewnem i wyrobami z drewna może kosztować nawet 200 tys. złFot. D.Jabłoński

Według informacji Centrum Informacyjnego Rządu, projektowane zmiany wypełniają zobowiązania określone w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej (FLEGT) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR). Oznacza to ustanowienie kar za przywóz do Polski drewna bez specjalnego zezwolenia oraz wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z niego wytworzonych.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem, przywóz do Wspólnoty produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. Każde państwo członkowskie musi określić sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów ww. rozporządzenia. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Na terenie Polski organem weryfikującym zezwolenia FLEGT jest Służba Celna. Naruszenie przez importera obowiązku nałożonego rozporządzeniem będzie skutkować zawieszeniem dopuszczenia do obrotu produktów z drewna oraz wezwaniem do uzupełnienia dokumentów celnych o zezwolenie FLEGT w terminie 60 dni. Koszty przechowywania ładunku do czasu uzyskania zezwolenia będzie ponosił importer.

W przypadku, gdy importer nie dostarczy zezwolenia w ww. terminie, służba celna nie dopuści produktów do obrotu, a przedsiębiorcy nakaże wywieźć je poza obszar Wspólnoty.

Drugie rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu odpowiedzialnego za wdrożenie i wykonywanie przepisów w nim określonych. Na gruncie polskim za realizację rozporządzenia odpowiadać będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Jej organy mają monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Kontrole będą obejmować wypełnianie wymagań rozporządzenia EUTR. Dobór sankcji za naruszenia przepisów musi odpowiadać ogólnym zaleceniom, czyli powinny one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Kary pieniężne przewidziane za różnego rodzaju naruszenia przepisów wahają się od 500 zł do 200 tys. zł. Przewiduje się również kary kumulatywne. Pieniądze z kar będą stanowić dochód budżetu państwa.

Zakłada się, że Służba Celna będzie przesyłać - co kwartał - do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienia dotyczące podmiotów importujących do Polski drewno i produkty z drewna.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Jak już informujecie to może

powinniscie dodac pełną informację ,jakie kraje podpisały to porozumienie z Unią ,mnie osobiscie interesuje Ukraina ,czy będzie można uzyskać takie zezwolenie w Ukrainie na import do Unii

likej1 [1]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-02 12:35:59

Zgłoś nadużycie

Certyfikaty i zezwolenia

Dołączam się do pytania poprzednika. Jakie certyfikaty musi posiadać importer na Ukrainie żeby móc wwieść drewno tartaczne do polski? Pozwolenia FLEGT i EUTR leżą po stronie importera Ukraińskiego czy odbiorca Polski też musi się starać o to zezwolenie?
Ile wynosi cło na drewno tartaczne z Ukrainy (brzoza, olcha oraz sosna)? Opłaty celne uiszczane są po obu stronach granicy - na Ukrainie i w Polsce czy tylko w Polsce?

Andrzej [20]Odpowiedz na ten komentarz2014-02-05 13:49:31

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA