/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Innowacyjna metoda suszenia drewna - Czas na odkłamanie przesądów o drewnie

Amenda Innovative Wood Drying & Consulting

Autor: Stanisław Amenda
Źródło: Amenda Innovative Wood Drying & Consulting
Data: 2013-11-29


Czasy sezonowania drewna odejdą do lamusa? Tak, twierdzi wynalazca metody suszenia AMENDA dzięki której efekty suszenia są zgodne z opracowaniami np. W. Janika, znanego specjalisty suszarnictwa w Polsce. Wynalazek AMENDA to olbrzymi krok w postęp technologiczny suszarnictwa.

Prawie powszechna opinia o konieczności sezonowania drewna na wolnym powietrzu i pogląd o wyższości tej metody wstępnego suszenia nad suszeniem w suszarniach od stanu całkowicie mokrego (surowego z traka), oparta może być tylko na omijaniu wysokiego kosztu suszenia tak mokrego surowca w dotychczas pracujących suszarniach lub (co z rezerwy chciałbym odrzucić tę możliwość) na braku wiedzy o właściwościach drewna i oparciu tej tezy na przekazie pokoleniowym, opartym na doświadczeniach wynikających z dawnego poziomu techniki i będących wynikiem ówczesnych możliwości poznawczych, choćby mikroskopowych oraz warunków użytkowania wyrobów drewnianych.

Drewno jest wdzięcznym i przewidywalnym materiałem i czas na odkłamanie przesądów.
Odpowiednie doświadczenia w tym zakresie wykonali już dziesiątki lat temu znani w Polsce naukowcy, choćby W. Janik. Jego diagramy z reżimów suszenia i opracowania innych autorów podręczników dla technologów drewna jak np. Pan Włodzimierz Prządka, jednoznacznie i od dawna potwierdzają moją opinię wynikającą z moich doświadczeń, jako producenta wyrobów z drewna. Jedynym chyba wytłumaczeniem faktu, że nie stosowano tej wiedzy w praktyce jest fakt, że nie dysponowano urządzeniami mogącymi ekonomicznie przeprowadzać proces suszenia od stanu całkowicie surowego.

Wynalazek mój, całkowicie zmienia ten stan rzeczy. Uważam, że czas już najwyższy zacząć stosować rozwiązania najkorzystniejsze i wyeliminować super pilnie, choćby kosztowne suszarnie z materiałów ceramicznych. O dziwo, jeszcze nie tak dawno i do tej pory takie urządzenia powstają ku uciesze sprzedawców energii elektrycznej, konsumując zasoby energii z odpadów produkcji drewna. Ten typ suszarni to przykład wręcz rabunkowej dla kieszeni posiadającej je firmy drzewnej, metody suszenia. Wysuszyć z trudem wysuszy, lecz zysku z tego nie ma a wręcz trzeba dołożyć z innych etapów produkcji.

Schemat suszarni AMENDA z nadmuchem bezpośrednimSchemat suszarni AMENDA z nadmuchem bezpośrednimFot. Amenda Innovative Wood Drying & ConsultingInnowacyjna metoda suszenia drewna
opracowana przeze mnie, podlegała badaniom w mojej firmie od 19 lat i obecnie daje rewelacyjne wyniki ekonomiczne tego procesu i w znacznym stopniu ogranicza spotykane w praktyce wady drewna będące wynikiem procesu suszenia. Należy przy tym zaznaczyć, że wyniki suszenia według mojego wynalazku nie stanowią w zasadzie rewolucji. To specjalna konstrukcja suszarń którą opracowałem, pozwala na uzyskanie i to w sposób bardzo niski kosztowo i czasowo, teoretycznych parametrów suszenia, zbadanych i znanych od dziesięcioleci. To rozwiązanie pozwala na wprowadzenie teorii w życie i to ze znacznymi oszczędnościami.

Generalnie metoda AMENDA, oparta jest na zmianie niektórych elementów roboczych suszarni w celu uzyskania najbardziej efektywnego odbioru wilgotności z pomieszczenia suszarni poprzez zmodyfikowany system kanałów wlotowych i wylotowych i użytego do jego celu odpowiednio sterowanego wentylatora. Wszystko to wprowadzone w działanie za pomocą odpowiednio zmienionego programu suszenia pozwala na uzyskanie znacznych , idących w dziesiątki procent oszczędności czasu i kosztów suszenia. Znaczącym aspektem przemawiającym za szybkim wdrożeniem nowej metody jest fakt, że praktycznie wszystkie obecnie pracujące suszarnie po zamontowaniu w nich elementów według wynalazku, będą pracowały w nowym systemie. Oczywiście przewiduję również ofertę nowych suszarń i tu rozważam kooperację z którymś z działających na rynku producentów tych urządzeń.

Metoda suszenia AMENDA została zgłoszona do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P-405932 a ochrona międzynarodowa winna zapewnić sukces rynkowy. Został złożony wniosek wstępnie na chwile obecną zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie ochrony własności intelektualnej patentem na rynku międzynarodowym.

Schemat suszarni AMENDA ze stropem pozornymSchemat suszarni AMENDA ze stropem pozornymFot. Amenda Innovative Wood Drying & Consulting

19 lat doświadczeń
Skrócenie czasu suszenia dębowej tarcicy surowej mokrej o grubości 30mm do wilgotności 6-9% do 140-170 godzin, a analogicznej tarcicy sosnowej o grubości 32mm też o wilgotności 6-9% do 48-54 godzin, które usprawnialem od 19 lat, jako właściciel Zakładu w Grudusku (Mazowieckie) i obecnie uzyskuję w swojej suszarni drewna dębowego i sosnowego do produkcji podłóg litych. Tak dobre wyniki ekonomiczne skłoniły mnie w tym roku do dokonania w Urzędzie Patentowym RP ochrony wynalazku. Przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej jest "Instalacja do suszenia, w szczególności do suszenia drewna i sposób suszenia w takiej instalacji".

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że najlepiej przebiega proces suszenia tarcicy surowej, mokrej, bezpośrednio po przetarciu - bez sezonowania na wolnym powietrzu. Potwierdzeniem poprawności stosowanego rozwiązania mogą być pozytywne wyniki badan wykonywane przez ITD w Poznaniu w ramach certyfikacji zgodności mojej produkcji z norma UE od 2005r. oraz fakt, że przez tak wiele lat nie było nawet jednej reklamacji klientów dotyczące wilgotności a realizowane są podłogi w różnych budynkach z teatrami włącznie.

Moja metoda, stosowana od lat w eksploatowanej suszarni polega, najogólniej mówiąc na wprowadzaniu do suszarni powietrza z zewnątrz poprzez odpowiednio ukształtowane kanały do wewnątrz i z miejsca gdzie jest najwyższy stopień kondensacji pary wodnej w mieszaninie powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, wyprowadzanie go na zewnątrz specjalnie sterowanym wentylatorem, poprzez objęte wynalazkiem kanały i przewody. Wymiana powietrza odbywa się w strefie za wyjściem ze stosu suszonego drewna, a przed wejściem do wentylatora mieszającego. Na skutek podciśnienia, dzięki odpowiedniemu umieszczeniu kanałów wlotowych, w sposób najbardziej efektywny następuje usuwanie z komory skondensowanego powietrza z parą wodną. Okres suszenia znacznie się skraca, a zużycie prądu przez wentylatory wyciągowe mieści się np. dla sosny gr. 32mm na poziomie 34 KWh na 1m3 suszonej tarcicy. Są to bardzo dobre wyniki i dzięki temu chcę moją metodę wypromować.

Metoda w sposób automatyczny łączy w sobie trzy powszechnie stosowane typy suszenia – konwekcyjnego, kondensacyjnego i podciśnieniowego. Pozwala jednocześnie na uzyskanie wyników suszenia tak jakości jak i czasu jego trwania, zgodnie z najostrzejszymi wymogami.

Ta innowacyjna metoda, eliminuje wady suszarni konwekcyjnych, w których powietrze zewnętrzne dostarczane do komory przez kominki, miesza się z całym strumieniem gorącego i wilgotnego powietrza wewnętrznego, tworząc mieszaninę i z przestrzeni między wentylatorem a grzejnikiem wypuszczana jest przez kominek wylotowy. Tylko niewielka część powietrza o wysokiej kondensacji pary wodnej wydostaje się na zewnątrz, bo większa jego część trafia ponownie do obiegu w komorze suszenia i ponownie jest nagrzewana co stanowi jej podstawową wadę i powoduje bardzo dużą energochłonność procesu. Efektywność odbioru wilgoci w urządzeniach dotychczas znanych jest bardzo niska, wskutek czego trzeba dostarczyć niewspółmiernie dużą ilość powietrza a co za tym idzie odpowiednio dużą jego ilość jego trzeba ogrzać na co potrzeba energii i czasu. Stąd tak niezadowalające wyniki były osiągane dotychczas.

Suszenie, co do zasady, jest procesem kosztownym i czasochłonnym, lecz już nie musi takim być. Można zredukować koszty i czas do niezbędnego minimum i ograniczyć liczbę urządzeń suszarniczych dla zaspokojenia produkcji i zredukować odpowiednio koszty o dziesiątki procent. Wymiana powietrza w suszarni bez wykorzystania różnicy ciśnień wynikającej z pracy wentylatorów mieszających

W suszarni drewna z instalacją zgłoszoną do opatentowania, jest co najmniej jeden wlot powietrza zewnętrznego i jeden wylot powietrza wewnętrznego oraz przynajmniej jeden grzejnik ogrzewający powietrze wewnętrzne oraz jeden wentylator wymuszający cyrkulacyjny obieg powietrza w komorze suszenia w określonym, wybranym kierunku, powodujący pobieranie wilgoci z suszonej tarcicy. Instalacja według wynalazku charakteryzuje się tym, że wlot i wylot powietrza z komory suszenia znajdują się na drodze strumienia powietrza opływającego komorę wypełnioną drewnem, ale przed wentylatorem wymuszającym cyrkulacyjny obieg powietrza. Każdy wlot powietrza zewnętrznego znajduje się przed wylotem, patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zaś wylot powietrza realizowany jest przez wentylator wyciągowy podciśnieniowy, umieszczony na zewnątrz komory suszenia.

Kondensacja pary wodnej i rekuperacja w jednym
Istotnym elementem tego rozwiązania jest odpowiedni kształt kanałów wlotowych i wylotowych które łączą się ze sobą umożliwiając wzajemną wymianę energii cieplnej między powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym i umieszczona wewnątrz komory suszenia, między sąsiadującymi ze sobą wlotem i wylotem powietrza, wzdłuż jej ściany bocznej w dół od wlotu i wylotu.

Kanał wlotowy (jego ściankę) korzystnie jest ustawić w stosunku do ściany bocznej komory suszenia pod kątem około 10°. Proces suszenia w komorze wyposażonej w kanały wlotowy i wylotowy według wynalazku powoduje wzajemną wymianę energii cieplnej między nimi a powietrze wyprowadzane jest z komory suszenia na skutek podciśnienia wytworzonego przez sterowany wentylator wyciągowy. Na skutek tego podciśnienia do komory suszarni zasysane jest przez otwór wlotowy zewnętrzne powietrze

Dzięki temu, że odstęp w kanale między wlotem i wylotem powietrza jest niewielki, możliwe jest uzyskanie bardzo skutecznej rekuperacji. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że zbędne staje się stosowanie dodatkowych urządzeń do odzysku ciepła.

Ponieważ ścianka kanału umieszczona jest między otworem wlotowym i wylotowym przy wewnętrznej ścianie komory suszenia, to między tą płytą a ścianą komory powstaje przedłużony tunel wlotowy. Na wskutek wymiany ciepła między powietrzem wylotowym a wlotowym odbywającej się za pośrednictwem płyty kondensacyjnej, to na płycie schładzanej zimnym powietrzem wlotowym, skrapla się para wodna. Daje to możliwość odzysku ciepłą, a więc znacznych oszczędności kosztów energii cieplnej oraz zwiększenie szybkości odprowadzania wilgotności z suszarni.

Skraplanie pary wodnej na tej płycie jest szczególnie intensywne w początkowej fazie procesu suszenia. W fazie późniejszej spada efektywność kondensacji pary wodnej, natomiast bardzo skutecznie działa suszenie konwencyjne i podciśnieniowe, szczególnie gdy komora jest tak szczelna, iż wewnątrz uzyskujemy zaplanowane, odpowiednie do konstrukcji suszarni podciśnienie. Ponadto pragnę poinformować, że czasy suszenia w okresie letnim i zimowym uzyskuje takie same. Słyszę często od kolegów z branży, że mają z tym poważne problemy. W mojej metodzie w sposób automatyczny zależnie od warunków zewnętrznych uzupełniają się występujące jednocześnie trzy parametry: kondensacja, konwekcja i podciśnienie.

Schemat suszarni tradycyjnej stosowanej dotychczasSchemat suszarni tradycyjnej stosowanej dotychczasFot. Amenda Innovative Wood Drying & Consulting

Taniej, bo mniej powietrza do wymiany
Mniejsza ilość wymienianego w trakcie suszenia powietrza powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej w procesie suszenia. Oszczędność kształtuje się na poziomie 28-44%, bo jak wynika z przeprowadzonych badań podczas procesów suszenia, ilość wymienionego powietrza zmniejsza się średnio o 20-40% w porównaniu do dotychczasowych metod.

Drewno suszone w takich warunkach (szybciej jak dotychczas lecz zgodnie z teoretycznymi wyliczeniami wspomnianych technologów) zachowuje parametry bez mikropęknięć i nietypowych naprężeń wewnętrznych.

Efektywność metody jest sprawdzona w wieloletniej produkcji, a oszczędności płynące zastosowania w pełni uzasadniają przebudowę eksploatowanych suszarń w każdej firmie zajmującej się przerobem drewna. Liczę też na zainteresowanie krajowych i nie tylko, producentów suszarń, tematem włączenia mojej metody do własnych urządzeń.

Wynalazek ten stanowi racjonalne uzasadnienie, by zaadaptować go do pracujących obecnie urządzeń, że szybko pozwoli przynieść radykalne zmniejszenie kosztów produkcji drzewnej.

Firma, którą obecnie założyłem w celu wdrażania wynalazku oferuje również doradztwo technologiczne w zakresie instalacji grzewczych zasilających suszarnie oraz wielu innych parametrów procesu produkcji.

Jeśli więc chcesz zarobić pieniądze, zleć nam wykonanie zmian w twojej firmie. Firma AMENDA Innovative Wood Drying & Consulting przedstawi program do osiągnięcia redukcji kosztów i wdroży go.

 

AMENDA Innovative Wood Drying & Consulting
06-460 GRUDUSK ul. Nowa 2
 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Średniowieczne suszarnie

Panie autorze tego wynalazku, czy widział Pan nowoczesne suszarnie do drewna?
Czytając pański artykuł odnoszę wrażenie, że przespał Pan przynajmniej pół wieku.
Ponadto brakuje Panu spójności wiedzy w zakresie suszarnictwa.
W sumie to nie wiem, o co chodzi?

Suszarnik [1]Odpowiedz na ten komentarz2014-09-21 22:27:15

Zgłoś nadużycie

regał lakierniczy

jak nie wiesz o co chodzi to po co piszesz i obrażasz

andrzej [3]Odpowiedz na ten komentarz2014-09-28 18:35:43

Zgłoś nadużycie

Innowacyjne suszenie [2]

Od dziesięciu lat zajmuję się suszeniem drewna i mam trochę orientacji w temacie.
Obecnie szukam porządnej suszarni i znalazłem coś takiego (MAHILD). Na Dremie też było kilka innowacyjnych, ciekawych rozwiązań.
Nie chciałem nikogo obrażać, ale co u autora artykułu jest innowacją tam jest znane od lat.
Stąd zdziwienie i pytanie o co chodzi.

Suszarnik. [1]Odpowiedz na ten komentarz2014-09-30 08:12:19

Zgłoś nadużycie

Szkoda - zapraszam do rozmowy

Szkoda, że mylnie nie rozumiejąc zagadnienia przyjmujesz, że duża niemiecka Firma MACHILD to najlepszy wybór. Z konstrukcji widocznych na www wynika, że niestety nie. Ponadto piszesz, że na DREMIE było kilka ciekawych rozwiązań - powiedz które. Jestem w stanie jednym rysunkiem przekrojowym pokazać, że mimo iż energia cieplna jest kosztowna, prawie wszystkie urządzenia suszarnicze wyrzucają ją, bez wykorzystania w procesie, tuz po nagrzaniu powietrza. Ciekawe co? A co jak pokażę, że rzeczywiście tak jest? Czy wtedy Suszarnik na forum przeprosisz mnie, że jednak to Ty się myliłeś? Rzucam więc rękawicę. Pokażę osobom zainteresowanym tematem, olbrzymie straty ciepła zużytego, lecz nie wykorzystanego do suszenia materiału i mimo tego wyrzucanego do atmosfery z jakimi mamy do czynienia w obecnych, bardzo wielu suszarniach. Wtedy zapewne wniosek należy wysnuć jeden - jak niski poziom techniczny jest w tej branży i jak wiele można zrobić by tego uniknąć ? W procesach można skutecznie odzyskać nawet 3/4 energii cieplnej a niestety wybierane są opcje bardzo nie efektywne energetycznie bo tańsze, mimo że dobre urządzenie zwraca się w ciągu nie więcej jak 2 lata. Rynek niestety wymusi działania w celu eliminacji z przemysłu procesów kosztownych.
Podobnie w branży kotłów na biomasę. Niewiarygodnie duże straty energii potencjalnie do wykorzystania tylko nadmiernie grzeje atmosferę. Ale popyt mają w większości tylko urządzenia tanie w zakupie a nie najbardziej ekonomiczne w okresie eksploatacji.

S.A [4]Odpowiedz na ten komentarz2017-11-07 17:39:38

Zgłoś nadużycie

Straty energii cieplnej w suszarni do drewna

Moim zdaniem przyczyną tego, że niewiele firm drzewnych zwraca uwagę na kwestie strat cieplnych wynika w dużej mierze z faktu "nie liczenia" kosztów opału. W wielu tartakach koszty zużycia odpadów drzewnych traktowane są jako nieistotne - wszak mają je "za darmo". Niewielu właścicieli liczy "koszt" odpadów chociażby po cenie możliwej sprzedaży.
Sytuacja wygląda nieco odmiennie, gdy firma stawia więcej suszarni i zaczyna być liczone zapotrzebowanie mocy cieplnej. Wtedy szybko rośnie koszt kotłowni i tu oszczędne energetycznie suszarnie mogą być alternatywą.

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2017-11-07 22:46:43

Zgłoś nadużycie

Interesująca innowacja

Odnosi się wrażenie, że pan Amenda wie, o czym mówi. Są i inne metody, jak pisze Suszarnik, ale jak się samemu jeszcze do końca nie wie (a tak chyba jest w przypadku Suszarnika), to nie ma co deprecjonować wynalazku (bądź innowacji) pana Amendy. Jak zajrzeć na stronę, którą podaje Suszarnik, to można zobaczyć, że tylko firma Mahild chwali się 16 innowacjami (!). Niełatwo jest uzyskać naprawdę dobre rozeznanie. Czy można gdzies, np. na youtube zobaczyć filmik z taką suszarnią, jaką opisuje pan Amenda?

Kayugroup, Monachium [6]Odpowiedz na ten komentarz2017-01-20 09:56:36

Zgłoś nadużycie

w/w

nie moge sie zalogować

jacek [19]Odpowiedz na ten komentarz2017-01-24 12:47:05

Zgłoś nadużycie

W sprawie j/w

Zabieram głos z 2 powodów, w suszarnictwie jestem od 1977.r. XX.w. oraz miałem kontakt z p. Amendą. Metoda była była znana już w I.poł XX.w. Tylko wszystko musi mieć swój czas i miejsce, dlatego niektóre rozwiązania prą do przodu,a inne to ślepa uliczka rozwoju, jak np 2 wieżowe czołgi z II wojny. Pracowałem dla firmy, która chciała zastosować rozwiązania p.Amandy, przeznaczono nawet jedna skorupę do modernizacji, ale zrezygnowana koszt modernizacji był porównywalny z ceną nowej komory a wsadzie 80m3. Był również wyjazd aby zapoznać się z praca i jakością suszenia. Jakość suszenia db. była niezadowalająca. Teraz piszę to ku przestrodze kupujących, aby nie przepłacali za innowacje. Suszarnie o wymuszonym obiegu powstały wraz z silnikiem elektrycznym t.j w poł. XIX.w. Przecież ludzie eksperymentowali. Do suszenia potrzebne są pod kontrola elementy; wilg. drewna, wilg. pow. tem. pow. cug tez jest ważny ale może być różny. Tą ostatnia przestrogę mówię z własnego doświadczenia gdyż regulowałem pracę przeszło 100 komór różnych producentów, i wybudowałem 38, ale do tego musiałem z elektronikiem wybudować prosty i niezawodny sterownik.

jacek [19]Odpowiedz na ten komentarz2017-01-24 13:29:33

Zgłoś nadużycie

Jacek - dlaczego nie chcesz porozmawiać -zadzwoniłeś i nie podjąłeś rozmowy

Jeśli mówisz Jacek, że koszt urzadzenia jest decydujący o jego wyborze, to chcę Ci powiedzieć, że decyduje o celowości wyboru urzadzenia bilans kosztów i zysków. Może należy wpierw poznać i zrozumieć. Oferowane moje rozwiązania daja możliwość stosowania własnych reżimów a oszczędności i korzyści wynikają z rozwiazań konstrukcyjnych. Więcej chęci poznawczych a nie udowadniania własnych przekonań, chyba w imię poczucia własnej wartości. Jestem otwarty na merytoryczną rozmowę - zapraszam.

S.A [4]Odpowiedz na ten komentarz2017-11-07 17:11:08

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz