DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce

Autor:
Źródło:
Data: 2005-04-18


Pod takim tytułem odbyło się dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kolejne sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, któremu przewodniczyli prof. dr Jan Mujżel oraz prof. dr Bogusław Fiedor...<

Referaty wprowadzające do dyskusji przedstawili:

 • prof. dr Stanisław Gomułka (Innowacje a trwałość wzrostu polskiej gospodarki);
 • prof. dr Joanna Witkowska (Zagraniczne źródła innowacji w gospodarce polskiej);
 • prof. dr Jan Bójko (O potrzebie zachowania suwerenności technicznej polskiej gospodarki)
 • prof. dr Tadeusz Baczko (Nakłady przedsiębiorstw na B+R. Wyniki badań porównawczych - UE a Polska).
  Stronę rządową reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Marek Bartosik.

  W referatach oraz w dyskusji rozważano podstawowe zagadnienie, dlaczego przejście do gospodarki rynkowej nie przyniosło zasadniczych zmian w mechanizmie generowania innowacyjności i postępu technicznego. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie warunki powinny być spełnione, aby Polska nie spadła do grupy krajów tzw. peryferii technologicznych; aby przyspieszyć rozwój naukowej polityki państwa i aby wypracować własny strategiczny plan rozwoju. Rozważano także m.in. kwestie efektywności innowacji, współdziałania ośrodków badawczych z przedsiębiorstwami.

  Sekretarz stanu w MNiI, Marek Bartosik, nawiązując do wystąpień panelistów oraz dyskutantów, kompleksowo omówił główne przyczyny niskiego poziomu innowacyjności gospodarki w Polsce. Zarazem przedstawił obszerny program rządu, mający strategicznie przeciwdziałać dotychczasowym niekorzystnym tendencjom w finansowaniu badań naukowych, rozwoju technologii. Rząd w bieżącej kadencji przygotował nowe rozwiązania prawne; tworzą je ustawy, dotyczące zasad finansowania nauki (weszła w życie 5.02.2005), o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (przyjęta przez sejm), o jednostkach badawczo-rozwojowych (projekt skierowany do konsultacji). Rada Ministrów przyjęła dokumenty strategiczne MNiI nt. strategii informatyzacji RP e-Polska na lata 2004-2006, strategii zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej. Przygotowywany jest program operacyjny „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne” do projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy złożyło w sejmie dokumenty stowarzyszone: projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym. W tym zakresie, do 2010 r., powinna nastąpić istotna zmiana proporcji finansowania postępu naukowo-technologicznego przez budżet i przedsiębiorstwa prywatne, na rzecz zwiększenia finansowania pozabudżetowego, tworząc nowe instrumenty prawne i instytucjonalne dla zwiększenia zainteresowania przemysłu i sieci przedsiębiorstw własnym udziałem w kreowaniu i przyswajania nowych osiągnięć naukowo-technologicznych.

  info: KPRM CIR


 •  
  Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

  Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

  Powrót

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA


   
   
  facebook
  newsletter

  Zapisz się na bezpłatny

  Wiadomości z portalu na e-mail

  Zapisz