/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Lasy Państwowe chcą pobierać dodatkowe opłaty od nieterminowych płatności

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2013-11-15


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zwróciła się do dyrektora generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o nie stosowania jednego z zapisów jaki znalazł się we wzorcu umów jaki ma być podstawą do zawierania umów sprzedaży drewna na rok 2014.

Fragment wzoru umowy opracowanego przez Lasy PaństwoweFragment wzoru umowy opracowanego przez Lasy PaństwoweFot. Lasy Państwowe

§ 6 ust. 6 opublikowanego wzoru takiej umowy zobowiazuje kupującego, który opóźni sie z zapłatą, do dotatkowej opłaty (oprócz odsetek) do zapłaty bez wezwania "rekompensaty za koszty odzyskiwania nalezności" stanowiącej równowartość 40 euro.

Oznacza to, że oprócz kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców kupujących drewno związanych z zabezpieczeniem obrotu (np. gwarancje bankowe) i odsetek przysługujących od opóźnionych płatności Lasy Państwowe próbują przerzucić kolejne, tym razem potencjalne koszty swojej działalności.

Zapis ten to swoiste kuriozum, które w przypadku umów konsumenckich zostało wpisane przez UOKiK na listę tzw. "klauzul zakazanych". Co prawda w przypadku przedsiębiorców istnieje swoboda kształtowania umów i klauzule te bezpośrednio nie obowiązują, to jednak jak wskazują prawnicy, nie należy godzić się na takie zapisy w umowie, ponieważ ewentualna dodatkowa opłata (oprócz odsetek za opóźnienie płatności) powinna wiązać się z rzeczywiście poniesionym kosztem windykacji.

 

 

Treść pisma prezydenta PIGPD do dyrektora generalnego LP

 


Poznań, dn. 05.11.2013r.
IG-79/11/2013

 

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do trwającej procedury sprzedaży przez jednostki LP drewna przewidzianego do odbioru w 2014r. zwracam się niniejszym z wnioskiem o nie stosowanie w umowach z odbiorcami tego drewna zapisu (znajdującego się obecnie w § 6 ust. 6 opublikowanego wzoru takiej umowy), mówiącego o należnej jednostkom LP, jako wierzycielom, równowartości kwoty 40 € tytułem zryczałtowanego zwrotu kosztów odzyskiwania spóźnionych należności, naliczanej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 08 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zwracamy Pana uwagę, że żadne ewentualne opóźnienia zapłaty nie oznacza konieczności podjęcia przez LP dodatkowych działań aby daną należność odzyskać, gdyż każda z nich, jeśli wiąże się z uzgodnionym terminem zapłaty,  jest objęta zabezpieczeniem płatności (najczęściej jest to gwarancja bankowa), zgodnie z §6 zał. nr 1 do Decyzji nr 80 Dyrektora Generalnego LP z dn. 27 września 2013r. Zabezpieczenia te tworzone są przez kupujących na ich własny koszt. Dochodzi więc do sytuacji, gdy kwota 40 € ściągana byłaby od odbiorców na pokrycie kosztów odzyskiwania należności, której zapłata jest już wcześniej przez nich zagwarantowana, co oznacza, że ponieśliby oni nieuzasadnione podwójne obciążenia.

W tej sytuacji za logiczne i konieczne dla zachowania właściwych relacji z odbiorcami uważamy nie naliczanie ww. zryczałtowanych kosztów, co najmniej do czasu, gdy to jednostki Lasów Państwowych, a nie odbiorcy, zaczną ubezpieczać transakcje sprzedaży drewna. Na rozwiązanie to, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy, czekamy z niecierpliwością.

Równocześnie przekazuję, że pozostajemy do dyspozycji Pana Dyrektora, jeśli uzna Pan, iż sprawa o której wyżej piszemy, wymaga przedyskutowania.

Z szacunkiem

Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Wreszcie Izba zajęła się czymś konkretnym

Ten sam problem mamy w jednostce z interpretacją tego przepisu. Niestety - ustawa terimach zapłaty z 8 marca 2013 roku, par 10 wprowadza takie zapisy, z tym, że moim zdaniem jest to trochę dęte. Jest niespójne z KC. Prawdopodobnie jest to jkaś implementacja prawa UE, bo nie wiadomo z czego to wynika. Na razie byłoby tak - nie dopłaciłeś 1 zł, dostajesz nakaz zapłaty poleconym ze zwrotką za 7 zł i musisz zapłacić 168 zł (założenie 1 EU - 4 zł). Z drugiej strony bat na nieterminowców.
Jednak interpretacja izby:
"Dochodzi więc do sytuacji, gdy kwota 40 € ściągana byłaby od odbiorców na pokrycie kosztów odzyskiwania należności, której zapłata jest już wcześniej przez nich zagwarantowana, co oznacza, że ponieśliby oni nieuzasadnione podwójne obciążenia"
Moim zdaniem bez sensu - skoro umówiłeś się na termin płatności 30 dni - to właśnie za przekroczenie tego terminu masz kare! W tym przypadku kara jest logiczna!
Egzekucja gwarancji bankowej od poręczyciela czasami jest niemałym problemm.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-11-16 09:04:36

Zgłoś nadużycie

ok

Miej jednak świadomość, że rzeczywistość, w której muszą działać polskie firmy w zakresie zakupów drewna - jest pełna motywów dziwnych - i to jest kolejny. Lasy, które są organizacją krajową częstokroć nie działają po partnersku. Tłumaczenie obcokrajowcom jak funkcjonuje rynek sprzedaży drewna i jakie warunki muszą spełniać firmy w ramach zakupów wywołuje mieszankę zdziwienia i smiechu.

Wrinks [173]Odpowiedz na ten komentarz2013-11-17 16:04:46

Zgłoś nadużycie

Słuchaj - to nie LP wymyśliła prawo

Ustawa do której przyczepiła się PIPGD to nie wymysł LP. LP jako reprezentant Skarbu Państwa musi się do niej stosować! Koniec kropka. Co więcej - przepis ten stosować muszą wszystkie instytucje publiczne i państwowe!!!

To nie jest motyw dziwny - to jest motyw, który miał w założeniu przeciwdziałać opóźnianiu przepływów pieniężnych i był wprowadzony na żądanie lobby budowlanego - czyt. budowy autostrad itp. i rozliczania kontraktów z podwykonawcami. Ustawa jest z marca! Mamy listopad! Jak to mówi Mariolka - heloł!!

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-11-19 19:02:55

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA