/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Benefis prof. Dietera F. Giefinga

DREWNO.PL

Autor: KAJ
Źródło: DREWNO.PL
Data: 2013-10-07


26 i 27 września, w auli w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyła się konferencja naukowa: „Gospodarowanie zasobami leśnymi”. Została ona zorganizowana z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Dietera Franciszka Giefinga.

Prof. Dieter Franciszek GiefingProf. Dieter Franciszek GiefingFot. Drewno.pl

Profesor Giefing zaczął swoją karierę zawodową od pracy w Nadleśnictwie Konstantynowo RDLP Poznań, następnie przez wiele lat związany był z Katedrą Użytkowania Lasu dawniejszej Akademii Rolniczej, teraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w latach 2000-2006 kierował tą katedrą. Obecnie współpracuje również z  poznańskim Instytutem Technologii Drewna.

Zainteresowania naukowe jubilata obejmują m.in. szerokie spektrum wiedzy przyrodniczej i technicznej, a przede wszystkim wszechstronną analizę procesów technologicznych pozyskania drewna (z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ergonomicznych i ekonomicznych), a także badania nad jakością surowca drzewnego. Profesor Dieter F. Giefing pracował również nad kwestiami podkrzesywania gatunków lasotwórczych, w kontekście podwyższania jakości i wartości produkowanego surowca drzewnego oraz analizował problemy biodegradacji drewna w drzewostanach poklęskowych.

Podczas swojej kariery pedagoga wychował bardzo wielu magistrów inżynierów leśnictwa, a także 11 doktorów, dwunasty doktorat jest w toku. Jest autorem lub współautorem 117 prac twórczych, w sumie ponad 300 publikacji.

Na obchody jubileuszu Profesora Giefinga przybyło wielu znajomych, przyjaciół i wychowanków profesora. Jubilatowi gratulowali leśnicy, przedstawiciele społeczności akademickich i placówek naukowych z Polski, a także z zagranicy. Przeczytano bardzo wiele listów gratulacyjnych, wręczano prezenty, upominki i kwiaty. Dyrektor RDLP w Poznaniu Piotr Grygier uhonorował jubilata Kordelasem Leśnika Polskiego.

W trakcie dwudniowej sesji naukowej przedstawiono następujące referaty:

 • Aktualne problemy gospodarowania zasobami leśnymi w Polsce - Adam Wasiak, Jan Szramka
 • Uwarunkowania jakości wykonawstwa prac pozyskiwania drewna w Polsce - Janusz M. Sowa
 • Procesy globalizacyjne i ich wpływ na zmiany w lasach, leśnictwie i w naukach leśnych - Piotr Paschalis-Jakubowicz
 • Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania drewna - Wiesława Ł. Nowacka, Tadeusz Moskalik
 • Podnoszenie kompetencji kadr w leśnictwie jako warunek dobrego gospodarowania zasobami leśnymi - Dariusz Rutkowski, Józef Grodecki
 • Niedrzewne użytkowanie lasu w Europie - stan wiedzy i problemy badawcze - Paweł Staniszewski
 • Ergonomiczne kryteria projektowania stanowisk pracy w kontekście zmian demograficznych w Polsce - Marcin Butlewski, Edwin Tytyk
 • Porównanie efektów klasyfikacji drewna sosnowego i bukowego przy wykorzystaniu norm Polskich i Unii Europejskiej - Anna Barszcz, Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
 • Wpływ cięć odnowieniowych w drzewostanach bukowych na jakość surowca drzewnego - Tomasz Kurek, Witold Pazdrowski, Marek Szymański
 • Właściwości tkanki drzewnej a stabilność drzew wyrosłych w drzewostanach sosnowych narażonych na działanie wiatru - Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Witald Pazdrowski
 • Wpływ pazycji biosocjalnej drzew na rozwój zgnilizny świerka pospolitego wywołanej spałowaniem przez jeleniowate - Jarosław Szaban, Kamil Prusiński, Adrian Kocoń, Agata Koss
 • Wpływ zrywki drewna z użyciem ciągników typu skider na uszkodzenia gleby w górskich drzewostanach jodłowo-bukowych - Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Kobiałka
 • Wybrane parametry fizyczne glaby na szlakach operacyjnych w pięć lat po wykonaniu zrywki nasiębiernej w przedrębnym drzewostanie świerkowym - Zbigniew Karaszewski, Mariusz Bembenek, Robert Fahl, Dieter F. Giefing
 • Zmienność zwięzłości gleby wynikająca z realizacji pozyskania drewna w sosnowych drzewostanach trzebieżowych - Adam Lubera, Janusz M. Sowa
 • Zróżnicowanie biomasy korzeni w drzewostanach świerkowych udostępnionych szlakami do zrywki nasiębiernej - Mariusz Bembenek, Robert Fahl, Dieter Giefing, Zbigniew Karaszewski, Piotr S. Mederski
 • Gęstość drewna z przyobwodowej części przekroju poprzecznego pnia sosny zwyczajnej - Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski
 • Gęstość umowna drewna świerka pospolitego pozyskanego z plantacji nasiennej - Marcin Jakubowski, Witald Pazdrowski, Aleksandra Gonet
 • Właściwości mechaniczne drewna świerkowego pochodzącego z upraw plantacyjnych - Andrzej Noskowiak, Grzegorz Pajchrowski, Grzegorz Szumiński
 • Główne przyczyny uszkodzeń pilarek spalinowych i koszty ich napraw - Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Hubert Stachowicz
 • Obciążenie pracą w ręczno-maszynowych technologiach pozyskania drewna - Krzysztof Leszczyński
 • Analiza obciążenia posturalnego drwala podczas pozyskiwania drewna a rębnym drzewostanie świerkowym - Konrad Sawastian, Witold Grzywiński
 • Wpływ rozwoju konstrukcji kabin maszyn wielooperacyjnych na obciążenie pracą operatorów leśnych - Janusz M. Sowa, Dominika Gaj-Gielarowiec, Karol Gielarowiec
 • Charakterystyka i rozwój konstrukcji głowic harwesterowych do pozyskania drewna - Janusz M. Sowa, Karol Gielarowiec, Dominika Gaj-Gielarowiec
 • Badania siewnika do siewu punktowego z zastosowaniem kamery GoPro - Józef Walczyk, Paweł Tylek
 • Właściwości fizyczne otoczkowanych nasion brzozy brodawkowatej i olszy szarej - Paweł Tylek, Józef Walczyk
 • Wpływ narzędzia tnącego na drgania emitowane przez pilarki wysięgnikowe z silnikiem spalinowym - Krzysztof Wójcik
 • Analiza zużyciapaliwa przez ciągnik w otwartych szkółkach leśnych - Krzysztof Słowiński, Józef Walczyk
 • Metodyka szacowania czasów uzupełniających w pozyskiwaniu i zrywce drewna - Grzegorz Szewczyk, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz
 • Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami - Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Zenon Pilarek
 • Efekty Akcji COST FP0902 Biomasa leśna - rozwój metodyki badań - Krzysztof Jodłowski
 • Uszkodzenia drzew podczas pozyskania i zrywki drewna w trzebieżowym drzewostanie olchowym - wyniki wstępne - Rafał Turowski, Witald Grzywiński
 • Czy pozyskiwanie dębu harwesterem pozwala na optymalne wykorzystanie surowca? - Calyin Wang, Mariusz Bembenek, Dieter F. Giefing, Witold Grzywiński, Zbigniew Karaszewski, Andrzej Węgiel, Piotr S. Mederski

Benefis prof. Dietera F. Giefinga (Zdjęcia: 31)

Prof. Dieter Franciszek GiefingBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaBenefis prof. Dietera F. GiefingaProf. Dieter Franciszek Giefing

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA