/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej

Unia Europejska

Autor: oprac. dja
Źródło: Unia Europejska
Data: 2013-09-24


W miniony piątek Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii nową strategię sektora leśno-drzewnego dla Unii Europejskiej opracowaną w oparciu o nowe, szersze podejście do ochrony lasów.

Nowa strategia UE dla sektora leśno-drzewnegoNowa strategia UE dla sektora leśno-drzewnegoFot. Drewno.pl

W odpowiedzi na nowe wyzwania, przed jakimi stoją lasy i sektor leśnictwa, Komisja Europejska opublikowała w ubiegłym tygodniu nową strategię leśną. Pokrywające 40% powierzchni UE lasy są kluczowym czynnikiem poprawy jakości życia i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a jednocześnie zapewniają ochronę ekosystemów i korzyści ekologiczne dla wszystkich.

Roczne obroty unijnego sektora leśno-drzewnego zatrudniającego ok. 3,5 mln osób wynoszą prawie 500 miliardów euro.

-Lasy to ekosystemy o podstawowym znaczeniu, jak również źródło bogactwa i miejsc pracy na obszarach wiejskich, jeżeli zarządza się nimi we właściwy sposób.  Zrównoważona gospodarka leśna, zapewniająca ochronę lasów, jest jednym z głównych filarów rozwoju obszarów wiejskich i stanowi jedno z podstawowych założeń nowej strategii leśnej - powiedział Dacian Cioloș, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

W następstwie nowego podejścia strategia „wychodzi z lasu” uwzględniając kwestie związane z „łańcuchem wartości” (tj. sposobem, w jaki zasoby leśne są wykorzystywane do wytwarzania towarów i usług), które zdecydowanie wpływają na gospodarkę leśną. W strategii podkreślono, że lasy odgrywają ważną rolę nie tylko w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ale również dla środowiska, różnorodności biologicznej, przemysłu związanego z leśnictwem, bioenergii i w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. W strategii położono nacisk na konieczność przyjęcia całościowego podejścia. Podkreślono również, że należy brać pod uwagę skutki dla lasów, jakie niosą ze sobą inne polityki i wydarzenia mające miejsce poza granicami lasów. W strategii zwraca się też uwagę, że w ramach krajowej polityki dotyczącej gospodarki leśnej należy w pełni uwzględniać powiązane polityki UE. Nowa strategia leśna wzywa również do utworzenia systemu zharmonizowanej informacji o lasach, wspólnej dla wszystkich państw Unii.

Nowa polityka leśna wyodrębniła osiem obszarów, dla których zaplanowano cele strategiczne:
- Wsparcie społeczności wiejskich i miejskich
- Wspieranie konkurencyjności i trwałości Unijnych branż przemysłu związanego z leśnictwem, bio-energii oraz zielonej gospodarka
- Lasy w zmieniającym się klimacie
- Ochrona lasów i poprawa działania ekosystemu
- Poprawa stanu wiedzy: Jakie lasy posiadamy i jak się zmieniają?
- Nowe i innowacyjne leśnictwo oraz produkty o wartości dodanej
- Wspieranie koordynacji i komunikacji: Wspólna praca dla spójnego zarządzania i lepszego zrozumienia naszych lasów
- Lasy z perspektywy globalnej

Obecna strategia leśna UE została przyjęta w 1998r. W oparciu o współpracę między UE i państwami członkowskimi (zasada pomocniczości i wspólnej odpowiedzialności) ustanowiono ramy dla działań związanych z gospodarką leśną podejmowanych w celu wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej. Jednak aby sprostać rosnącym wymaganiom, przed jakimi stają lasy, oraz poważnym społecznym i politycznym zmianom, jakie zaszły w gospodarce leśnej w ciągu ostatnich 15 lat, nastąpiła konieczność utworzenia nowych ram polityki leśnej.

Nowa strategia, przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie została opracowana przez Komisję w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w ciągu ostatnich dwóch lat. Strategia łączy różne aspekty powiązanych obszarów polityki, między innymi kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, środowiska, bioenergii, zmiany klimatu, badań naukowych i rozwoju. Komisja opublikowała również plan działania w którym przedstawiono szczegółowo działania naprawcze, które należałoby podjąć, aby wesprzeć sektor przemysłu związanego z leśnictwem borykający się obecnie z poważnymi trudnościami.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz