/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Konferencja: Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek

Drewno.pl

Autor: oprac. pks
Źródło: Drewno.pl
Data: 2013-09-23


W dniach 26. września w Poznaniu rozpocznie się konferencja "Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek". Celem konferencji jest uhonorowanie wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej profesora doktora habilitowanego Dietera F. Giefinga oraz jego dorobku naukowego. 45-lecie pracy profesora będzie okazją do wymiany myśli naukowych z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania zasobami leśnymi pomiędzy naukowcami i praktykami zarówno z obszaru leśnictwa, jak i drzewnictwa.

Organizatorami konferencji są: Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział Poznański oraz Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski.

Patronat honorowy nad konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Portal Drewno.pl jest patronem medialnym konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 26 września

9.30-11.00  Rejestracja uczestników(Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, Poznań)
11.00-11.20 Otwarcie Konferencji Wystąpienie J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
11.20-11.35 Roman Gornowicz: Wystąpienie Dziekana Wydziału Leśnego
11.35-11.50 Witold Pazdrowski: Wystąpienie Kierownika Katedry Użytkowania Lasu
11.50-12.20 Gratulacje i adresy okolicznościowe dla Jubilata
12.20-12.30 Wystąpienie Jubilata Profesora Dietera F. Giefinga

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.15 SESJA PLENARNA Przewodniczący: prof. dr hab.Roman Gornowicz
13.00-13.25 Adam Wasiak,Jan Szramka: Aktualne problemy gospodarowania zasobami leśnymi w Polsce
13.25-13.50 Janusz M. Sowa: Uwarunkowania jakości wykonawstwa prac pozyskiwania drewna w Polsce
13.50-14.15 Piotr Paschalis-Jakubowicz: Procesy globalizacyjne i ich wpływ na zmiany w lasach,leśnictwie i w naukach leśnych


14.30-16.00 Przejazd do Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie i zakwaterowanie
16.00-16.40 Obiad

16.40-18.30 SESJA I (piętro) Przewodniczący:prof. dr hab.Witold Pazdrowski
16.40-17.00 Wiesława Ł. Nowacka, Tadeusz Moskalik: Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania drewna
17.00-17.20 Dariusz Rutkowski, Józef Grodecki:Podnoszenie kompetencji kadr w leśnictwie jako warunek dobrego gospodarowania zasobami leśnymi
17.20-17.40 Paweł Staniszewski: Niedrzewne użytkowanie lasu w Europie–stan wiedzy i problemy badawcze
17.40-18.00 Marcin Butlewski, Edwin Tytyk: Ergonomiczne kryteria projektowania stanowisk pracy w kontekście zmian demograficznych w Polsce
18.00-18.30 Prezentacje sponsorów(ForTech Serwis, ForTech System, ATJ)

19.00-24.00 Ognisko + bankiet

Piątek, 27. września
8.00-9.00   Śniadanie

9.00-10.20  SESJA IIa (parter) Przewodniczący:prof.dr hab.Piotr Paschalis-Jakubowicz
9.00-9.20   Anna Barszcz, Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik: Porównanie efektów klasyfikacji drewna sosnowego i bukowego przy wykorzystaniu norm polskich i Unii Europejskiej
9.20-9.40   Tomasz Kurek, Witold Pazdrowski, Marek Szymański:Wpływ cięć odnowieniowych w drzewostanach bukowych na jakość surowca drzewnego
9.40-10.00  Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Witold Pazdrowski: Właściwości tkanki drzewnej a stabilność drzew wyrosłych w drzewostanach sosnowych narażonych na działanie wiatru
10.00-10.20 Jarosław Szaban, Kamil Prusiński, Adrian Kocoń, Agata Koss: Wpływ pozycji biosocjalnej drzew na rozwój zgnilizny świerka pospolitego [Picea abies(L.) Karst.] wywołanej spałowaniem przez jeleniowate

9.00-10.20  SESJA IIb (piętro) Przewodniczący: prof.dr hab.Janusz M. Sowa
9.00-9.20   Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Kobiałka: Wpływ zrywki drewna z użyciem ciągników typu skider na uszkodzenia gleby w górskich drzewostanach jodłowo-bukowych
9.20-9.40   Zbigniew Karaszewski, Mariusz Bembenek, Robert Fahl, Dieter F. Giefing, Piotr S.Mederski: Wybrane parametry fizyczne gleby na szlakach operacyjnych w pięć lat po wykonaniu zrywki nasiębiernej w przedrębnym drzewostanie świerkowym
9.40-10.00  Adam Lubera, Janusz M. Sowa: Zmienność zwięzłości gleby wynikająca z realizacji pozyskania drewna w sosnowych drzewostanach trzebieżowych
10.00-10.20 Mariusz Bembenek,Robert Fahl, Dieter F. Giefing, Zbigniew Karaszewski, Piotr S.Mederski: Zróżnicowanie biomasy korzeni w drzewostanach świerkowych udostępnionych szlakami do zrywki nasiębiernej

10.20-10.40 Przerwa kawowa

10.40-12.00 SESJA IIIa (parter) Przewodniczący:prof. dr hab. Józef Walczyk
10.40-11.00 Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, Witold Pazdrowski: Gęstość drewna z przyobwodowej części przekroju poprzecznego pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestrisL.)
11.00-11.20 Marcin Jakubowski, WitoldPazdrowski, Aleksandra Gonet: Gęstość umowna drewna świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] pozyskanego z plantacji nasiennej
11.20-11.40 Andrzej Noskowiak, Grzegorz Pajchrowski, Grzegorz Szumiński: Właściwości mechaniczne drewna świerkowego pochodzącego z upraw plantacyjnych
11.40-12.00 Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Hubert Stachowicz: Główne przyczyny uszkodzeń pilarek spalinowych i koszty ich napraw

10.40-12.00 SESJA IIIb (piętro) Przewodniczący: dr hab. Wiesława Nowacka
10.40-11.00 Krzysztof Leszczyński: Obciążenie pracą w ręczno-maszynowych technologiach pozyskiwania drewna
11.00-11.20 Konrad Sawastian, Witold Grzywiński: Analiza obciążenia posturalnego drwala podczas pozyskiwania drewna w rębnym drzewostanie świerkowym
11.20-11.40 Janusz M. Sowa, Dominika Gaj-Gielarowiec, Karol Gielarowiec: Wpływ rozwoju konstrukcji kabin maszyn wielooperacyjnych na obciążenie pracą operatorów leśnych
11.40-12.00 Janusz M. Sowa, Karol Gielarowiec, Dominika Gaj-Gielarowiec: Charakterystyka i rozwój konstrukcji głowic harwesterowych do pozyskiwania drewna

12.00-12.20 Przerwa kawowa

12:20-13.40 SESJA IVa (parter) Przewodniczący: prof. dr hab.Henryk Różański
12.20-12.40 Józef Walczyk, Paweł Tylek:Badanie siewnika do siewu punktowego z zastosowaniem kamery GoPro
12.40-13.00 Paweł Tylek, Józef Walczyk: Właściwości fizyczne otoczkowanych nasion brzozy brodawkowatej i olszy szarej
13.00-13.20 Krzysztof Wójcik: Wpływ narzędzia tnącego na drgania emitowane przez pilarki wysięgnikowe z silnikiem spalinowym
13.20-13.40 Krzysztof Słowiński, Józef Walczyk: Analiza zużycie paliwa przez ciągnik w otwartych szkółkach leśnych

12:20-14.00 SESJA IVb (piętro) Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Leszczyński
12.20-12.40 Grzegorz Szewczyk, Janusz M.Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz: Metodyka szacowania czasów uzupełniających w pozyskiwaniu i zrywce drewna
12.40-13.00 Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Zenon Pilarek: Analiza czasu czynności pomiarowych dłużyc w procesie pozyskiwania drewna pilarkami
13.00-13.20 Krzysztof Jodłowski: Efekty Akcji COST FP0902 Biomasa leśna – rozwój metodyki badań
13.20-13.40 Rafał Turowski, Witold Grzywiński: Uszkodzenia drzew podczas pozyskania i zrywki drewna w trzebieżowym drzewostanie olchowym–wyniki wstępne
13.40-14.00 Caiyin Wang, Mariusz Bembenek, Dieter F. Giefing, Witold Grzywiński, Zbigniew Karaszewski, Andrzej Węgiel, Piotr S. Mederski: Czy pozyskiwanie dębu harwesterem pozwala na optymalne wykorzystanie surowca?

14.00-14.15 Zakończenie obrad i podsumowanie Konferencji(piętro)
14.30 Obiad


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz