/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Raport o stanie lasów w Polsce za rok 2012

Lasy Państwowe

Autor: oprac. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2013-09-18


Lasy Państwowe opublikowały kolejny "Raport o stanie lasów w Polsce". Raport przygotowany został przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Celem raportu jest przedstawienie stanu lasów wszystkich własności w roku 2012. Dla lepszego zobrazowania tego stanu dane statystyczne odnoszące się do roku 2012 przedstawiono na tle danych z ostatnich lat, a tam, gdzie było to możliwe i celowe, porównano z wielkościami występującymi w innych krajach.

Wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1967–2012 w mln m3 grubizny brutto (GUS, BULiGL, WISL)Wielkość zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1967–2012 w mln m3 grubizny brutto (GUS, BULiGL, WISL)Fot. Lasy Państwowe

Polskie lasy zajmują 29,3% terytorium kraju. W odniesieniu do ogólnej powierzchni leśnej udział lasów chronionych sięga 40,7%, a lasów ochronnych – w tym głównie wodochronnych, wokół miast i uszkodzonych przez przemysł – 39,0%. Obszary Natura 2000 obejmują obecnie ok. 20% powierzchni kraju. W PGL LP obszary ptasie (OSO) zajmują powierzchnię 2214 tys. ha (31,8% powierzchni gruntów LP), a siedliskowe (OZW) – 1641 tys. ha (23,5%).

W 2012r. areał zalesień gruntów porolnych i nieużytków – zalesień prowadzonych w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, zakładającego wzrost lesistości kraju do 30% w 2020r. i 33% w roku 2050 – uległ niewielkiemu zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2012 powierzchnia zalesień (sztucznych) wyniosła 4,9 tys. ha gruntów porolnych i nieużytków (w roku 2011 zalesiono 5,3 tys. ha). Realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości praktycznie zamarła.

Zasoby drzewne lasów w Polsce sukcesywnie się zwiększają, czego wyrazem jest wzrost ich miąższości do 2,4 mld m3 grubizny brutto. Zasoby drzewne w PGL Lasy Państwowe wynoszą 1,9 mld m3 i są największe w kraju.

Jednocześnie użytkowanie zasobów drzewnych w ostatnich latach realizowane jest na poziomie poniżej możliwości przyrodniczych określonych zgodnie z zasadą trwałości lasów i zwiększania zasobów drzewnych. W roku 2012 w Polsce pozyskano 34,978 mln m3 grubizny netto, w tym w PGL Lasy Państwowe – 33,212 mln  m3 grubizny, tj. 99,6% wielkości orientacyjnego, rocznego, miąższościowego etatu cięć. W PGL Lasy Państwowe istotny udział (15,0% – 4967 tys. m3) w ogólnym rozmiarze użytkowania drzewostanów miały cięcia przygodne i sanitarne, wynikające z potrzeb porządkowania drzewostanów w związku z likwidacją skutków zjawisk klęskowych. Wielkość rębni zupełnych ograniczono do powierzchni 25,0 tys. ha, pozyskane zaś z nich drewno – do 5,865 mln m3 grubizny, czyli do 17,7% ogólnego pozyskania grubizny.

Pogorszeniu uległ stan zdrowotny drzewostanów w Lasach Państwowych oceniany na podstawie defoliacji koron drzew. Udział drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%, klasy defoliacji 2–4) zmniejszył się nieznacznie i wyniósł 23,4%. Zmniejszył się również udział drzew zdrowych (z 14% w roku 2011 do 11,3% w 2012r.).

Aktywność najgroźniejszych szkodliwych dla lasów owadów w 2012r. uległa zwiększeniu o ok. 23% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszył się natomiast o blisko 20% areał występowania grzybowych chorób drzew do poziomu 324 tys. ha (w 2011r. – 401 tys. ha).

Pełen "Raport o stanie lasów w Polsce za rok 2012" do pobrania tutaj (plik pdf) >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz