/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Konferencja: System sprzedaży drewna w PGL LP – uwarunkowania prawne

Lasy Państwowe

Autor: Anna Malinowska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2013-09-04


3. września 2013r. odbyła się konferencja Lasów Państwowych z przedstawicielami przemysłu drzewnego „System sprzedaży drewna w PGL LP – uwarunkowania prawne”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedsiębiorców drzewnych, kierownictwo Lasów Państwowych, przedstawiciele resortów środowiska, gospodarki oraz uczelni wyższych.

Konferencja: System sprzedaży drewna w PGL LP – uwarunkowania prawneKonferencja: System sprzedaży drewna w PGL LP – uwarunkowania prawneFot. Eugeniusz Pudlis

Mecenas Aleksander Stawicki z kancelarii prawnej Wierciński, Kwieciński, Baehr przedstawił analizę uwarunkowań prawnych sprzedaży drewna przez LP. Przypomniał, że LP są traktowane przez sądy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak przedsiębiorstwo, dlatego też przy ustalaniu zasad sprzedaży LP muszą dokonywać oceny ryzyka antymonopolowego.

Podczas spotkania przedstawiono propozycje nowych zasad sprzedaży drewna na rok 2014, które zostaną podpisane przez dyrektora generalnego LP pod koniec września br. Procedury oparte na nowych regulacjach ruszą w jeszcze październiku tego roku. – Myślę, że nasze propozycje zasad sprzedaży drewna dają naszym klientom pewność co do możliwości nabycia niezbędnej ilości surowca po stabilnych cenach. Z drugiej strony, w odpowiednim stopniu zabezpieczają interesy Lasów Państwowych, które zarządzają przecież mieniem Skarbu Państwa i utrzymują się z przychodów w ponad 90 proc. pochodzących ze sprzedaży drewna – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny LP.

Podobnie jak w minionym roku, drewno przeznaczone do sprzedaży hurtowej zbywane będzie w ramach trzech procedur internetowych:
- sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) dla klientów z tzw. historią zakupów (tych, którzy nabywali już surowiec od LP);
- sprzedaży ofertowej w PLD dla firm, które realizują nowe inwestycje;
- aukcjach w aplikacji „e-drewno” dla wszystkich zainteresowanych.

Przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach sprzedaży ofertowej będą mogli zawierać z LP umowy roczne lub dwuletnie. Skorzystanie ze sprzedaży ofertowej będzie dla firmy gwarancją możliwości nabycia w PLD drewna w ilości do 70 proc. średniej jej zakupów z ostatnich 3 lat (tj. od 01.07.2010 r. do 30.06.2013 r.). Klienci portalu nadal będą składać oferty jedynie na ilość zamawianego surowca (będą one redukowane proporcjonalnie, jeśli przekroczą ilość drewna przeznaczoną do sprzedaży w tej formie). Ceny określą poszczególni nadleśniczowie w porozumieniu z dyrektorami właściwych regionalnych dyrekcji LP, przy czym ustalono, że pozostaną one na poziomie z roku 2013.

Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywać będzie również sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność i zwiększają moce przerobowe (niezależnie od tego, czy mają historię zakupów). Skorzystać z tej możliwości będą mogły podmioty, które potwierdzą dokonanie inwestycji, przedstawiając określone przez LP dokumenty. Tacy przedsiębiorcy również będą mogli zawierać umowy roczne.wy

W wypadku przedsiębiorców korzystających ze sprzedaży ofertowej, którzy zawrą umowy dwuletnie, dodatkowe zakupy drewna w pierwszym roku obowiązywania umowy (np. jeśli dana firma kupowała surowiec również w ramach puli inwestycyjnej lub w aplikacji e-drewno) nie będą zwiększały ilości możliwego do zakupu drewna w drugim roku obowiązywania umowy.

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno będą odbywały się nadal w okresach półrocznych. Cena jest tu jedynym kryterium. Nowością jest natomiast wprowadzenie dwóch cen -  minimalnej oraz wyjściowej. Ceny minimalne będą około 5 proc. niższe od cen wyjściowych.

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców w  2014 r. przy przedpłatach lub zapłacie w terminie do 14 dni LP będą udzielały także wyższego niż dotychczas skonta – wyniesie ono 1,5 proc.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA