/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Elektrownie nie kontrolują pochodzenia spalanej biomasy leśnej

Autor: oprac. dja
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Data: 2013-08-21


Przestrzeganie prawa w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego to fikcja - wynika z kontroli prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Elektrownie nie kontrolują pochodzenia spalanej biomasy leśnej choć mają taki obowiązekElektrownie nie kontrolują pochodzenia spalanej biomasy leśnej choć mają taki obowiązekFot. Drewno.pl

W czerwcu br. prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do przedłożenia dokumentów pozwalających na dokonanie klasyfikacji biomasy pochodzenia leśnego wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej jako energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z prawem, przedsiębiorstwa chcące klasyfikować do "zielonej energii" energię wyprodukowaną z biomasy leśnej, nie mogą spalać drewna pełnowartościowego. W związku z tym zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji w celu kontroli pochodzenia dostaw. Tymczasem, jak wynika z opublikowanej przez URE analizy dotychczas przekazanych przez zakłady energetyczne dokumentów w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z biomasy leśnej, kontrola jej pochodzenia to fikcja.

Według informacji URE wielu wytwórców energii elektrycznej nie zweryfikowało dokumentów przekazanych im przez dostawców paliw, choć są do tego zobowiązane. Do tej pory tylko jeden podmiot wdrożył system zachowania należytej staranności w celu kontroli pochodzenia dostaw. Kilku innych wytwórców przygotowuje się do wprowadzenia takiego systemu. Większość przedsiębiorstw nie podjęła żadnych działań w kierunku wdrożenia odpowiednich procedur.

URE podało przykłady najczęstsze błędy pojawiające się w przedkładanej regulatorowi dokumentacji. Uniemożliwiają one pozytywne rozpatrzenie złożonych wniosków. Są to:
1) brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania danych podmiotów pod przekazanymi oświadczeniami i załącznikami do oświadczeń;
2) przekazywanie faktur VAT zakupu paliw, w przypadkach, w których dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie pochodzenia paliwa;
3) brak zestawienia dostawców dostarczających biomasę w danym okresie do utworzonej przez Koncesjonariusza spółki celowej zajmującej się dostarczaniem paliwa do jednostki wytwórczej;
4) brak dokumentów potwierdzających pochodzenie sortymentu drewna/materiału drzewnego, w tym także zapasów paliwa zużytego w okresie wskazanym we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia;
5) przekazywanie, jako dokumentów potwierdzających pochodzenia, wyłącznie umów na wycinkę drzew, co nie wskazuje jednoznacznie, że do jednostki wytwórczej nie zostało dostarczone drewno pełnowartościowe;
6) brak integralnych części oświadczeń (zestawień faktur VAT + dokumentów potwierdzających pochodzenie, tj. dokumentów wywozowych, karty przekazania odpadów, oświadczeń wytwórców paliwa, itp.);
7) brak wersji elektronicznej ww. integralnych części oświadczeń zamieszczonych na płycie CD (zestawienie faktur w formacie Excel oraz skany dokumentów potwierdzających pochodzenie);
8) wypełnianie nieprawidłowych oświadczeń (dostawca paliwa wypełnia oświadczenie przygotowane dla wytwórcy paliwa – biomasy pochodzenia leśnego – pierwszego podmiotu wprowadzającego materiał drzewny na rynek Polski);
9) wypełnianie oświadczenia ww. wytwórcy paliwa przez podmioty celowo rozdrabniające drewno;
10) wypełnianie oświadczeń (najczęściej dot. wytwórcy paliwa) przez osoby nie upoważnione do reprezentowania danego podmiotu, którego dotyczy oświadczenie – dostawca paliwa wypełniał i podpisywał się pod oświadczeniami wytwórcy paliwa;
11) w oświadczeniach wskazano okres wytwarzania/dostawy paliwa jako „grudzień 2013r.”;
12) brak załączonej do oświadczenia wytwórcy paliwa informacji na temat wytwarzanych produktów i procesu produkcyjnego, z którego powstają pozostałości, przekazywane na cele energetyczne;
13) oświadczenie zawiera informacje niezgodne z załączonymi do tego oświadczenia dokumentami potwierdzającymi pochodzenie (tj. na oświadczeniu wskazano, że źródło pochodzenia dokumentuje zestawienie faktur VAT oraz dokumenty wywozowe, podczas gdy przekazano inne dokumenty mające potwierdzić pochodzenie, np. umowę na pielęgnacyjne prześwietlenie koron drzew);
14) oświadczenie wytwórcy paliwa zawiera informacje o załączeniu wielu załączników (np. 14) dotyczących wytwarzanych produktów i procesu produkcyjnego, podczas gdy nie załączono żadnego lub tylko 1;
15) wolumen dostawy wynikający z zestawienia faktur VAT nie jest identyczny z wolumenem wykazanym w uprzednio złożonym załączniku Nr 1 do wniosku o wydanie świadectw pochodzenia;
16) przygotowanie ciągu dostaw w sposób odmienny od wytycznych Prezesa URE (bez dodatkowego opisu nie można ustalić, czy jest prawidłowy i czy dokumentuje pochodzenie danego sortymentu drewna/materiału drzewnego);
17) w ciągu dostaw wolumen dostaw kolejnych dostawców (pośredników) jest większy od wolumenu wskazanego przez pierwszy podmiot wprowadzający drewno/materiał drzewny na rynek w ramach jednej „ścieżki” w łańcuchu dostaw;
18) w ciągu dostaw wolumen dostaw dla użytkownika końcowego jest większy niż suma poszczególnych „ścieżek” w łańcuchu dostaw;
19) w ciągu dostaw wskazywane są różne jednostki miar, bez zamieszczania stosownego komentarza dot. metody przeliczenia;
20) w ciągu dostaw nie został wskazany kraj pochodzenia;
21) karty przekazania odpadów nie zostały wystawione przez wytwórcę odpadu - pierwszego podmiotu wprowadzającego materiał drzewny na rynek Polski;
22) dokumenty pochodzące od organów lub instytucji z kraju pochodzenia i dotyczące paliwa dostarczonego na teren Polski zawierają normy (dotyczące drewna pełnowartościowego), które funkcjonują wyłącznie w polskim porządku prawnym – np. organ wskazuje, że zrębka drzewna sprzedawana przez firmę X nie pochodzi z drewna pełnowartościowego, tj. drewna spełniającego wymagania jakościowe określone w normach dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3;
23) materiał drzewny dostarczony do przedsiębiorstw energetycznych zawiera substancje/frakcje/dodatki, które nie wskazują na spełnienie wymagań określonych w definicji biomasy;
24) przedkładanie dokumentacji pozyskanej od dostawców paliw, którzy w swych wyjaśnieniach sami jednoznacznie wskazują, iż w wyznaczonym terminie nie udało się im zgromadzić wszystkich wymaganych dokumentów;

W związku z powyższym Prezes URE skieruje do przedsiębiorstw energetycznych ponowne wezwania, celem udokumentowania przez podmioty wnioskujące o wydanie świadectwa pochodzenia określonego sortymentu drewna/materiału drzewnego.

Urząd Regulacji Energetyki planuje przeprowadzenie we wrześniu br. cyklu spotkań z przedsiębiorstwami energetycznymi, wytwórcami i dostawcami paliw - biomasy pochodzenia leśnego, celem ujednolicenia przekazywanej dokumentacji oraz omówienia ewentualnych wątpliwości dotyczących wypełniania przykładowych oświadczeń i zestawień faktur VAT zamieszczonych na stronie internetowej UR.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz