/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Pfleiderer Grajewo restrukturyzuje zadłużenie

Pfleiderer Grajewo

Autor: oprac. dja
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2013-07-03


Sprzedaż rosyjskiej spółki należącej do Grupy Pfleiderer pozwolił spółce na znaczące obniżenie i restrukturyzację zadłużenia.

Zakład w GrajewieZakład w GrajewieFot. Pfleiderer Grajewo

Jak poinformował zarząd Pfleiderer Grajewo, w dniach 26 i 27.06.2013r. Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jej spółki zależne: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. zawarły nowe umowy kredytowe. Suma dostępnych limitów kredytowych w ramach zawartych z czterema bankami umów kredytowych wynosi 300 mln zł i stanowi zabezpieczenie płynności finansowej Grupy w okresie najbliższych 5 lat. 

Pfleiderer Grajewo SA zawarł z Bankiem Millennium dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 100 mln zł - umowę kredytową o linię wielocelową na kwotę 75 mln zł oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25 mln zł. Jednocześnie spółka Pfleiderer Prospan SA zawarł z tym samym bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10 mln zł. Podobną umowę zawarła też inna spółka zależna - Silekol Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi umowami suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 4 umów kredytowych z Bankiem Millennium SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100 mln zł. Umowa kredytowa o linię wielocelową przewiduje spłatę całości kredytu po okresie 5-ciu lat od jej zawarcia, zaś kredyty w rachunkach bieżących są przewidziane do spłaty w całości po 3 latach. Celem kredytowania jest finansowanie działalności bieżącej kredytobiorców. Zabezpieczeniem powyższych 4 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Pfleiderer Grajewo i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie tych obu zakładów. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan S.A. jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Pfleiderer Grajewo z tytułu kredytów do kwoty 115 mln zł.

Drugim bankiem udzielającym kredytu Grupie jest Alior Bank. Pfleidere Grajewo SA zawarł z nim umowę kredytową na kwotę 75 mln zł na finansowanie swojej bieżącej działalności z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie spółka oraz podmioty zależne: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Alior Bank umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25 mln zł, w ramach której bank udzielił limitów w wysokości 25 mln zł dla Pfleiderer Grajewo i podlimitów po 10 mln zł dla Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorców i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Alior Bank nie może przekroczyć łącznej kwoty 100 mln zł. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Pfleiderer Prospan. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan SA jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Pfleiderer Grajewo z tytułu kredytów do kwoty 115 mln zł.

Z kolei z Bankiem Zachodnim WBK zawarta została umowa o wielocelową linię kredytową na kwotę 45 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Pfleiderer Grajewo oraz spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały też z Bankiem Zachodnim WBK umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 15 mln zł, który jest limitem wspólnym dla wszystkich 3 kredytobiorców. Kredyt ten jest przeznaczony na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z BZ WBK nie może przekroczyć łącznej kwoty 60 mln zł. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA i zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do spółki.

Ostatnią z umów zawarto z Bankiem Ochrony Środowiska. Jest to umowa kredytowa w postaci linii wielocelowej na kwotę 40 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Pfleiderer Grajewo z terminem spłaty 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem powyższego kredytu będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie oraz zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA i zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do spółki.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA