/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Pfleiderer Grajewo restrukturyzuje zadłużenie

Pfleiderer Grajewo

Autor: oprac. dja
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2013-07-03


Sprzedaż rosyjskiej spółki należącej do Grupy Pfleiderer pozwolił spółce na znaczące obniżenie i restrukturyzację zadłużenia.

Zakład w GrajewieZakład w GrajewieFot. Pfleiderer Grajewo

Jak poinformował zarząd Pfleiderer Grajewo, w dniach 26 i 27.06.2013r. Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jej spółki zależne: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. zawarły nowe umowy kredytowe. Suma dostępnych limitów kredytowych w ramach zawartych z czterema bankami umów kredytowych wynosi 300 mln zł i stanowi zabezpieczenie płynności finansowej Grupy w okresie najbliższych 5 lat. 

Pfleiderer Grajewo SA zawarł z Bankiem Millennium dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 100 mln zł - umowę kredytową o linię wielocelową na kwotę 75 mln zł oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25 mln zł. Jednocześnie spółka Pfleiderer Prospan SA zawarł z tym samym bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10 mln zł. Podobną umowę zawarła też inna spółka zależna - Silekol Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi umowami suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 4 umów kredytowych z Bankiem Millennium SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100 mln zł. Umowa kredytowa o linię wielocelową przewiduje spłatę całości kredytu po okresie 5-ciu lat od jej zawarcia, zaś kredyty w rachunkach bieżących są przewidziane do spłaty w całości po 3 latach. Celem kredytowania jest finansowanie działalności bieżącej kredytobiorców. Zabezpieczeniem powyższych 4 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Pfleiderer Grajewo i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie tych obu zakładów. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan S.A. jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Pfleiderer Grajewo z tytułu kredytów do kwoty 115 mln zł.

Drugim bankiem udzielającym kredytu Grupie jest Alior Bank. Pfleidere Grajewo SA zawarł z nim umowę kredytową na kwotę 75 mln zł na finansowanie swojej bieżącej działalności z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie spółka oraz podmioty zależne: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Alior Bank umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25 mln zł, w ramach której bank udzielił limitów w wysokości 25 mln zł dla Pfleiderer Grajewo i podlimitów po 10 mln zł dla Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorców i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Alior Bank nie może przekroczyć łącznej kwoty 100 mln zł. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Pfleiderer Prospan. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan SA jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Pfleiderer Grajewo z tytułu kredytów do kwoty 115 mln zł.

Z kolei z Bankiem Zachodnim WBK zawarta została umowa o wielocelową linię kredytową na kwotę 45 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Pfleiderer Grajewo oraz spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały też z Bankiem Zachodnim WBK umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 15 mln zł, który jest limitem wspólnym dla wszystkich 3 kredytobiorców. Kredyt ten jest przeznaczony na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z BZ WBK nie może przekroczyć łącznej kwoty 60 mln zł. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA i zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do spółki.

Ostatnią z umów zawarto z Bankiem Ochrony Środowiska. Jest to umowa kredytowa w postaci linii wielocelowej na kwotę 40 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Pfleiderer Grajewo z terminem spłaty 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem powyższego kredytu będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie oraz zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA i zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do spółki.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz