/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Polska gospodarzem negocjacji konwencji o lasach

Autor:
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2013-06-10


Europejscy liderzy polityki leśnej spotykają się w Warszawie w dniach 10-14 czerwca, aby nadać ostateczny kształt pierwszej w skali Europy i świata międzynarodowej konwencji o lasach.

Polska gospodarzem negocjacji konwencji o lasachPolska gospodarzem negocjacji konwencji o lasachFot. Drewno.pl

-Cieszę się, że to w Warszawie jesteśmy gospodarzem finalnej sesji  w procesie leśnym, który ma już tak ważna pozycję ugruntowaną przez lata. W dobie postępującej urbanizacji, rola lasów i ich trwałość jest niezwykle ważna w walce z wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, utrata różnorodności biologicznej, pustynnienie oraz kwestie energetyczne. Prawnie wiążąca konwencja, której ramy mam nadzieję zostaną tu wypracowane, wskaże jak mamy działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego korzystania z lasów. Z Warszawy wspólnie o tym powiemy tak aby nasz wspólny głos został usłyszany - powiedział Marcin Korolec, minister Środowiska RP w przemówieniu rozpoczynjącym Sesję Międzynarodowego Komitetu Negocjacyjnego ds. Porozumienia o Lasach w Europie.

Polska od lat aktywnie wspiera rozwój tego procesu i liczy, że pozytywnie zakończone negocjacje zapiszą nasz kraj, jako gospodarza przełomowych wydarzeń w rozwoju polityki leśnej w Europie.  Jesteśmy współorganizatorem finalnej sesji międzyrządowych negocjacji ws. wiążącego prawnie porozumienia o lasach w Europie (Fourth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Legally Binding Agreement on Forests in Europe).  Mandat negocjacyjny został uzgodniony podczas Konferencji Ministerialnej w ramach międzyrządowego procesu FOREST EUROPE w 2011 r., w Oslo. Proces ten od lat pełni wiodącą rolę w kształtowaniu polityki leśnej w 46 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Dobrowolna współpraca sygnatariuszy procesu, pośród których jest również Komisja Europejska, zaowocowała szeregiem deklaracji i zobowiązań politycznych przyjętych podczas sześciu konferencji ministerialnych. Pryncypia te stanowią podwaliny prawne dla zasad trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej w skali Europy jak również świata. Odnosi się do nich obowiązujące prawodawstwo UE, założenia krajowych polityk leśnych oraz działania organizacji międzynarodowych.

-Polska odgrywa ważną role w procesie jako aktywny członek i organizator 5. Konferencji Ministerialnej w 2007r.w Warszawie. Podczas tej konferencji ministrowie podjęli m. in. historyczną decyzję o potrzebie wzmocnienia ram prawnych dla ochrony lasów i promocji ich zrównoważonego zagospodarowania. Doprowadziło to do trwających obecnie negocjacji, gdzie rozważana jest opcja ramowej konwencji regionalnej pod auspicjami ONZ. Trwająca w Warszawie sesja ma doprowadzić do zamknięcia negocjacji nad tekstem przyszłej konwencji - przypomniał Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Polska dostrzega korzyści wynikające z ustanowienia konwencji o lasach w Europie. Przede wszystkim, umowa taka pomoże usankcjonować dotychczasowy dorobek FOREST EUROPE, wykorzystać potencjał i osiągnięcia wdrażanych już od lat na gruncie zasad trwalej i zrównoważonej gospodarki leśnej narodowych programów leśnych. Dodatkowo prawnie wiążący instrument pomoże wzmocnić polityczną pozycję sektora leśnego, zarówno na arenie Unii Europejskiej, gdzie nie ma wspólnej polityki leśnej, jak również w relacji do innych obowiązujących procesów i zobowiązań międzynarodowych takich jak CBD, UNFCCC.

-Przy stale rosnącym znaczeniu lasów dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju, w tym równorzędnej realizacji przez lasy funkcji społecznych, gospodarczych i środowiskowych, istnieje potrzeba prawnego usankcjonowania zasad ich zrównoważonego zarządzania. Trwające negocjacje stanowią doskonałą okazją do weryfikacji i dostosowania zasad polityki leśnej względem nowych wyzwań i oczekiwań społecznych - powiedział wiceminister Janusz Zaleski, który jest gospodarzem spotkania.

Przyszła konwencja leśna po części wiążę się też z potrzebą poszukiwań rozwiązań dla kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, w tym leśnych. W warunkach europejskich odnosi się to głównie do ochrony bioróżnorodności, wód, gruntów oraz klimatu przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach względem produkcji przez lasy surowców odnawialnych, w tym energii. Oczekuję się, że stworzenie klarownych i stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt dotychczasowego dorobku procesu wzmocni pozycję lasów i leśnictwa w innych debatach politycznych. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do obowiązujących uwarunkowań prawnych i instytucyjnych leśnictwa, które na poziomie globalnym (np. ONZ) jak również w UE podkreślają odpowiedzialność i suwerenność krajowych struktur organizacyjnych.

Jednocześnie te same fora dysponują silnymi instrumentami prawnymi w innych sektorach i od lat wywierają znaczący wpływ na lasy poprzez np. politykę klimatyczną, energetyczną, środowiskową. W procesach tych niezbędna jest właściwa ocena potencjału lasów i możliwości dostarczania przez lasy gospodarczych, środowiskowych i społecznych korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Międzynawowe porozumienie o lasach usprawni mechanizmy współpracy, wymiany informacji a także koordynacji założeń politycznych w ramach funkcjonujących instytucji, agend rządowych i grup interesariuszy aktywnie wspierających działania FOREST EUROPE. Pomoże to także w poszukiwaniu kompromisów pomiędzy potrzebami rozwoju gospodarczego a ochroną zasobów leśnych w Europie oraz na poziomie krajowym.

-Liczymy, że atmosfera spotkania wpłynie korzystnie na efekt końcowy negocjacji, o wynikach, którego będziemy Państwa informować - podsumował wiceminister Zaleski.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz