/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Lasy Państwowe: Cykl narad z dyrektorami i nadleśniczymi

Lasy Państwowe

Autor: Katarzyna Bielawska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2013-06-06


27. maja Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, rozpoczął cykl narad z dyrektorami RDLP i nadleśniczymi. Ich celem jest przekazanie bieżących informacji dotyczących LP oraz prezentacja działań programowych zaplanowanych na 2013 rok w odniesieniu do obecnej sytuacji gospodarczej.

Trwa cykl narad z dyrektorami i nadleśniczymiTrwa cykl narad z dyrektorami i nadleśniczymiFot. Lasy Państwowe

Do tej pory odbyły się 3 takie spotkania, w których uczestniczyli dyrektorzy i nadleśniczowie oraz szefowie zakładów o zasięgu krajowym. Kolejne narady planowane są na 8 i 9 lipca tego roku.

Podczas spotkań omawiane są zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz wyniki ekonomiczne i plan finansowo-gospodarczy. Przedstawiane są także planowane zmiany w polityce kadrowej, wyniki sprzedaży drewna oraz sprawy dotyczące kontroli okresowych przeprowadzonych w 2012 r. Zagadnienia te prezentują: dyrektor generalny LP, jego zastępcy oraz naczelnicy DGLP.

Gościem, który uczestniczył w dwóch pierwszych spotkaniach, zorganizowanych 27 i 28 maja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisko był Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska (podczas spotkania w Jaszowcu, które odbyło się 3 czerwca w naradzie uczestniczyła Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska). Jego wystąpienie dotyczyło prac nad Ustawą o lasach oraz Narodowym Programem Leśnym.

-Próbujemy opracować program na przyszłość. Dlatego niektóre kwestie zapisane w Ustawie o lasach trzeba uregulować na nowo. Fundamenty, na które składa się państwowa własność lasów, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa przez Lasy Państwowe oraz Fundusz Leśny, który tworzy podwaliny do dobrego funkcjonowania firmy i sprawnego nią zarządzania, pozostaną jednak niewzruszone - deklarował podczas narady Janusz Zaleski. Dyrektor generalny LP nadal też będzie decydował o zasadach sprzedaży drewna. Minister mówił też o planach powołania Rady Leśnictwa, w której składzie powinni się znaleźć przedstawiciele resortów: skarbu, finansów i gospodarki, przedstawiciele instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego. Jej zadaniem będzie m.in. ocena planów strategicznych LP, opiniowanie wykonania tych planów, określanie i opiniowanie kierunków inwestycyjnych.

Uregulowany powinien zostać także wkład LP do budżetu państwa. -Proponujemy, by za lasy ochronne, które obecnie są w 50 procentach zwolnione z podatku leśnego, płacić całą kwotę. W skali LP jest to obecnie 60 mln zł. Pieniądze te trafiłyby do samorządów lokalnych. Dla wielu z nich byłby to znaczący dopływ środków finansowych - przekonywał minister.

Ostatnia zmiana, o której mówił minister Zaleski dotyczy sposobu obliczania etatu. Polegałaby ona na zapisie, że stały jest tylko etat użytków rębnych, co powinno pozwolić na podniesienie rozmiaru pozyskania w najbliższych latach.

Do tworzenia nowego prawa oraz ugruntowania pozycji LP niezbędny jest Narodowy Program Leśny. Polska jest ostatnim krajem w Europie, który nie ma takiego programu. -To ma być program nie tylko dla leśników i Lasów Państwowych, dlatego prace nad nim wymagają dyskusji wszystkich zainteresowanych stron. Mamy nadzieję, że Program wypracujemy w ciągu 2 lat. Oczywiście będzie to proces. Przewidujemy, że co kilka lat będziemy go aktualizować - mówił Janusz Zaleski

Z Ustawą o lasach i Narodowym Programem Leśnym nierozerwalnie jest związana Strategia Lasów Państwowych. -Przynajmniej od 20 lat próbujemy stworzyć strategię i ciągle coś nam w tym przeszkadza. A jest to bardzo potrzebny dokument. Każda nowoczesna firma ma swoją strategię rozwoju. Strategia jest potrzebna także do wskazania celu i misji naszej firmy oraz zaplanowania przyszłości Lasów Państwowych – mówił podczas narady Adam Wasiak. Budowanie nowoczesnej, dobrze zorganizowanej firmy, rozwijanie zasobów kadrowych i zapewnianie zdolności do samofinansowania to podstawowe zadania, które powinny być realizowane przez Lasy Państwowe.

-Strategia wpisuje się w Narodowy Plan Leśny i chcemy by była jego podstawowym elementem. W ten sposób nadal kreatorem polityki leśnej państwa byłyby Lasy Państwowe - podkreślał dyrektor. W strategii dla PGL LP przygotowywanej na lata 2014-2030 powinien znaleźć się zapis, że Lasy Państwowe, powinny być samodzielnym i samofinansującym się gospodarstwem państwowym, w którym trwała i zrównoważona gospodarka w lasach należących do Skarbu Państwa będzie prowadzona odpowiedzialnie, profesjonalnie i w sposób otwarty dla społeczeństwa. Organizacja powinna nadal pozostać trójszczeblowa.

Sprawy dotyczące zmian w Ustawie o lasach, tworzenia Narodowego Programu Leśnego, czy prac nad strategią dla LP to tylko część problemów poruszanych podczas narady. Reszta zagadnień dotyczyła spraw gospodarczych, pracowniczych oraz zmian organizacyjnych.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz