DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Informacje o środowisku naturalnym

Autor:
Źródło:
Data: 2005-04-11


Nowa dyrektywa dająca społeczeństwu lepszy dostęp do informacji o środowisku naturalnym wchodzi w życie...

Nowe przepisy dające europejskim społeczeństwom lepszy dostęp do informacji o środowisku zaczęły obowiązywać od 14 lutego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa rozszerza istniejące przepisy UE z zakresu tego obszaru, dostosowując je do wymogów Konwencji z Aarhus z 1998 dotyczących informacji o środowisku.. Konwencja ta udziela prawa dostępu do informacji o środowisku, zapewnia społeczny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz umożliwia staranie się o zadośćuczynienie, gdy prawo ochrony środowiska jest łamane. Nowe przepisy są zasadniczym krokiem w kierunku poprawy przejrzystości podczas podejmowania decyzji politycznych dotyczących środowiska. Utoruje to drogę do zapewnienia większego wpływu obywateli na sprawy związane ze środowiskiem.

*

W grudniu Rada ds. Środowiska dała zielone światło dla UE, aby ta ratyfikowała Konwencję z Aarhus, a także udało się jej osiągnąć porozumienie polityczne w kwestii przepisów, które będą wdrażać postanowienia konwencji w instytucjach i organach Wspólnoty. Oprócz publicznego dostępu do informacji o środowisku, UE dostosowuje się także do dwóch innych aspektów Konwencji z Aarhus poprzez dyrektywę o społecznym udziale w procesie decyzyjnym, przyjętą w roku 2004 i wchodzącą w życie w czerwcu 2005, oraz dyrektywę pokrywającą się z trzecim filarem Konwencji - dostęp do sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem, która została zaproponowana przez Komisję w październiku 2003 i jest wciąż przedmiotem dyskusji w Radzie.

*

Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska, powiedział: "Teraz obywatele UE mają nie tylko swobodę, ale i prawo dostępu do informacji posiadanych i opracowywanych przez instytucje publiczne." Dodał on także: "Informacja może być skutecznym narzędziem przyspieszającym zmiany w kierunku zapewnienia lepszej ochrony środowiska i mam nadzieję, że obywatele będą korzystać z niego w najlepszy sposób."
Nowa dyrektywa o publicznym dostępie do informacji o środowisku (Dyrektywa 2003/4/WE) zastępuje wcześniejszą dyrektywę z roku 1990 (Dyrektywa 90/313/EWG). Przewiduje ona, że każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od jej obywatelstwa, narodowości lub miejsca stałego pobytu, ma prawo dostępu do informacji o środowisku posiadanych i opracowywanych przez instytucje publiczne. Przykładem takich informacji są dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do środowiska, ich wpływu na zdrowie społeczeństwa oraz wyniki oceny ich wpływu na środowisko.

Główne elementy nowej dyrektywy to:
Udzielenie prawa dostępu do informacji o środowisku (w odróżnieniu od obecnej swobody dostępu) oraz zapewnienie dostępności informacji o środowisku i ich aktywnego rozpowszechniania w społeczeństwie; Szersza definicja informacji o środowisku oraz bardziej szczegółowa definicja instytucji publicznych; Termin jednego miesiąca (skrócony z obecnych dwóch) obowiązujący dla instytucji publicznych na dostarczenie żądanych informacji; Wyjaśnienie okoliczności, w których instytucje mogą odmówić podania informacji; W przypadku, gdy interes publiczny zapewniany przez ujawnienie informacji przeważa nad interesem publicznym zapewnianym poprzez odmowę ich udostępnienia, wtedy dostęp do informacji zostanie udzielony; Społeczeństwu zostały udostępnione dwa nowe rodzaje procedur odwoławczych, które umożliwiają sprzeciwienie się działaniom lub zaniedbaniom ze strony instytucji publicznych w kwestiach dotyczących żądania dostępu do informacji o środowisku.

Do chwili obecnej Komisja otrzymała od dziewięciu krajów członkowskich oficjalne zawiadomienia dotyczące działań podejmowanych w poszczególnych krajach w celu wdrożenia tej dyrektywy. Wkrótce przeciwko krajom, które nie przysłały zawiadomienia o podjętych przez nie działaniach, zostanie wszczęte procedury w sprawie niewywiązywania się ze zobowiązań.

Ekopartner / Onet.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz