/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

100 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia działalności handlowej za wprowadzenie na rynek nielegalnego drewna

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2013-02-22


3. marca br. wchodzi w życie rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Pomimo ponad dwuletniego czasu na wdrożenie rozporządzenia i podjęcia stosownych zmian w krajowym prawodawstwie nadal nie wiadomo kiedy ono nastąpi.

100 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia działalności handlowej za wprowadzenie na rynek nielegalnego drewna100 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia działalności handlowej za wprowadzenie na rynek nielegalnego drewnaFot. Drewno.pl

Unijne rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia organów właściwych odpowiedzialnych za implementację i wykonanie przepisów rozporządzenia na poziomie krajowym. Według najnowszego projektu założeń Ministerstwa Środowiska, do którego udało nam się dotrzeć, organem właściwym do realizacji przedmiotowych przepisów w Polsce ma zostać Inspekcja Ochrony Środowiska.

Do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska należeć będzie kontrola "organizacji monitorujących" (zajmujących się przyznawaniem, weryfikacją i kontrolą systemów zasad należytej staranności w handlu drewnem) oraz podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna do obrotu.

Kontrole podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna przeprowadzane będą w celu sprawdzenia czy spełniają wymogi określone w art. 4 i art. 6 rozporządzenia. Kontrole będą mogły obejmować analizę systemu zasad należytej staranności, w tym ocenę ryzyka i procedury jego ograniczania, analizę dokumentacji i zapisów wskazujących prawidłowe działanie systemu należytej staranności oraz kontrole wyrywkowe, w tym kontrole w terenie.

Regularne kontrole "organizacji monitorujących" polegać będą na sprawdzeniu czy wykonują one zadania i spełniają wymogi określone rozporządzeniem.

Na podstawie ustaleń organ przeprowadzający kontrolę będzie mógł:
1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej;
2) wydać decyzję administracyjną;
3) wszcząć egzekucję.

Za naruszenie przepisów rozporządzenia Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie dwóch rodzajów sankcji:
- grzywnę w wysokości od 10 tys. euro do 25 tys. euro
- możliwość natychmiastowego zawieszenia zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej.

Kary będą mogły być stosowane kumulatywnie. Za nieterminowe uiszczenie grzywny naliczane będą odsetki ustawowe. Przychody z kar pieniężnych stanowić będą dochód budżetu państwa.

W przypadku wymierzenia kary za naruszenie z art. 4 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art. 5 rozporządzenia nr 995/2010 zaplanowano możliwość odstąpienia od wymierzenia kary do czasu uzupełnienia przez podmiot kontrolowany wymaganych dokumentów lub udowodnienia przeprowadzenia działań mających na celu zastosowanie systemu zasad należytej staranności.

W zależności od charakteru stwierdzonych uchybień, niezależnie od możliwości nałożenia sankcji, organ przeprowadzający kontrolę będzie mógł wezwać podmiot kontrolowany do podjęcia działań zaradczych w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z wymaganym stanem prawnym.

Rozporządzenie 995/2010 będzie obowiązywało na terenie UE od 3. marca. Od tego terminu teoretycznie również polskie przedsiębiorstwa muszą spełniać jego wymogi. Nie wiadomo jednak kiedy w życie wejdzie prawo określające kary za jego łamanie. Ministerstwo Środowiska odpowiedzialne za wdrożenie rozporządzenie nie udzieliło nam odpowiedzi na temat harmonogramu wdrożenia nowego prawa oraz możliwych konsekwencji jakie ponieść mogą podmioty, które złamią przepisy rozporządzenia do czasu jego uchwalenia.

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz