DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Pogrzeb Jana Pawła II

Autor:
Źródło:
Data: 2005-04-08


W piątek 8 kwietnia o godzinie 10.00 na Placu Świętego Piotra w Rzymie rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Jana Pawła II ...

Według informacji z oficjalnych stron internetowych Watykanu, odprawiona zostanie po łacinie i po włosku, a jej niektóre fragmenty celebrowane będą także w innych językach.
Wierni będą mogli obejrzeć ceremonię na rozmieszczonych w mieście telebimach. Pielgrzymi mają małe szanse na wejście na plac, gdzie głównie miejsca zajmą przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz innych wyznań i religii, a także dwustu prezydentów, premierów, ministrów i koronowanych głów wraz z towarzyszącymi im delegacjami.
W związku z przygotowaniami do pogrzebu, Bazylika Świętego Piotra została zamknięta dla oddających hołd zmarłemu papieżowi pielgrzymów w czwartek kilka minut po godz. 22.00.
Uroczystość żałobna rozpocznie się od złożenia ciała Jana Pawła II w cyprysowej trumnie. Uczestnikami tej ceremonii będą: kardynał kamerling, kardynałowie - najwyżsi przedstawiciele urzędów papieskich, kardynał Arcykapłan Bazyliki Watykańskiej, kardynał Sekretarz Stanu, kardynał Wikariusz diecezji rzymskiej, Substytut Sekretariatu Stanu, prefekt Domu Papieskiego, jałmużnik papieski, wicekamerling, przedstawiciele kanoników Bazyliki Świętego Piotra, papieski sekretarz oraz członkowie rodziny zmarłego.
Mistrz papieskich nabożeństw liturgicznych abp Piero Marini i papieski sekretarz abp Stanisław Dziwisz okryją twarz zmarłego białą chustą, czemu towarzyszyć będzie modlitwa do Życia i Śmierci. Kamerling Eduardo Martinez Somalo pokropi ciało wodą święconą. Następnie mistrz ceremonii położy obok ciała zapieczętowany rulon z życiorysem papieża i sakwę z medalami, wytłoczonymi w czasie pontyfikatu. Następnie trumna zostanie zamknięta i chór odśpiewa w tym czasie psalm 42. - "Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni".
Mszę pogrzebową odprawią kardynałowie oraz patriarchowie Kościołów wschodnich, pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynałów, kardynała Josepha Ratzingera.
W pierwszym czytaniu przedstawiony zostanie po hiszpańsku fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 10., wersety 34-43, o świadectwie świętego Piotra ("On [Jezus Chrystus] nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych"). Następnie zostanie odśpiewany psalm 23. - "Pan jest pasterzem moim, nie brak mi niczego".
Drugie czytanie, po angielsku, zawierać będzie fragment Listu świętego Pawła do Filipian, rozdział 3, wersety 20-4,1, kończący się słowami "Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu (...)".
Później kapłani odczytają tekst Ewangelii według świętego Jana, rozdział 21, wersety 15-19, mówiący o Chrystusie przekazującym świętemu Piotrowi władzę pasterską.
Po ewangelii kardynał Ratzinger wygłosi homilię.
Modlitwa powszechna zostanie odmówiona w sześciu językach: francuskim, swahili, tagalskim, polskim, niemieckim i portugalskim. Po polsku będziemy modlić się: "za dusze zmarłych Papieży i wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię i wypełniali kapłańską posługę: aby zostali dopuszczeni do udziału w liturgii niebieskiej".
Po komunii świętej, w trakcie której odśpiewany zostanie psalm 130. - "De profundis" ("Z otchłani grzechu..."), rozpoczną się obrzędy przyjęcia i pożegnania ciała zmarłego. Stojąc wokół trumny wraz z innymi koncelebrantami, kardynał Ratzinger wezwie wszystkich zgromadzonych do wspólnej modlitwy za "duszę naszego Papieża Jana Pawła, Biskupa Kościoła katolickiego, który umacniał braci w wierze zmartwychwstania". Po tym zostanie odmówiona Litania do Wszystkich Świętych, w której ostatnie wezwanie będzie skierowane do św. siostry Faustyny, kanonizowanej przez Jana Pawła II w kwietniu 2000 roku.
Po zakończeniu obrzędów rzymskich, zebrani wokół trumny patriarchowie, arcybiskupi więksi i metropolici Kościołów wschodnich odbędą specjalną modlitwę według obrządku bizantyjskiego.
Następnie wszyscy zebrani będą modlić się w milczeniu, a kardynał-dziekan pokropi trumnę wodą święconą i przejdzie wokół niej z kadzielnicą. Po modlitwie rozpocznie się procesja z trumną papieża w kierunku grobu, w czasie której odśpiewany zostanie po łacinie "Magnificat". Na czele procesji będzie szedł ubrany w czerwoną kapę kamerling Somalo, który wprowadzi wszystkich do Grot Watykańskich przez Bramę świętej Marty.
Kiedy trumna zostanie wniesiona do grobowca, odśpiewany zostanie m.in. psalm 114. ("Gdy Izrael wychodził z Egiptu"), psalm 118. ("Dziękujcie Panu, bo jest dobry"), oraz po raz kolejny psalm 42.
Podczas złożenia do grobu kardynał Ratzinger będzie odmawiał na przemian z diakonem modlitwę "Panie zmiłuj się nad nami", a potem wraz z wiernymi "Ojcze nasz". Przybrana czerwonymi wstęgami, do których przyczepione będą pieczęcie Kamery Apostolskiej, Prefektury Domu Papieskiego, Urzędu Papieskich Nabożeństw Liturgicznych i Kapituły Watykańskiej, zawierająca ciało papieża trumna z drewna cyprysowego, zostanie umieszczona w drugiej ocynkowanej trumnie, która zaraz po tym będzie szczelnie zamknięta. Na niej zostaną umieszczone krzyż oraz symbole zmarłego papieża. W tym czasie odśpiewany zostanie hymn "Salve Regina".
Po ceremonii, notariusz Kapituły Bazyliki Watykańskiej sporządzi akt potwierdzający złożenie do grobu i odczyta go wszystkim obecnym.

PAP, mat /2005-04-08 00:14:00, / onet.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz