/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Pfleiderer Grajewo sfinalizował sprzedaż fabryki w Rosji

Pfleiderer Grajewo

Autor: oprac. dja
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2013-01-28


Zarząd Pfleiderer Grajewo poinformował o sfinalizowaniu 23. stycznia umowy sprzedaży 100% udziałów w rosyjskiej spółce Pfleiderer OOO zajmującej się produkcją płyt wiórowych oraz aktywów związanych z rozpoczętą budową fabryki płyt MDF.

Fabryka płyt wiórowych w Nowogrodzie (Rosja)Fabryka płyt wiórowych w Nowogrodzie (Rosja)Fot. Pfleiderer

Nabywcą są spółki należące do holdingu IKEA: Ingka Pro Holding Subholding I B.V. oraz SWEDSPAN Holding B.V.

Wspólna sprzedaż działającego zakładu płyt wiórowych i rozpoczętego projektu fabryki płyt MDF pozwoli spółce na zakończenie kosztownego impasu jaki trwał od 2009r. m.in. w wyniku finansowych kłopotów i upadłości niemieckiej spółki Pfleiderer AG.

- Uzyskana ze sprzedaży kwota wynosi blisko 180 mln euro. Zdecydowaną większością tej sumy będziemy, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dysponować już w tym kwartale, co pozwoli nam na komfortową realizację zaplanowanego budżetu inwestycyjnego, który zakłada około dwukrotne zwiększenie rocznych nakładów względem roku 2012 – poinformował Wojciech Gątkiewicz, prezes Pfleiderer Grajewo. 

Głównym celem transakcji jest zrównoważenie struktury finansowania grupy Pfleiderer Grajewo. Zdaniem zarządu spółki przełoży się to na poprawę płynności i ograniczenie kosztów finansowania działalności, co z kolei pozwoli skoncentrować się na rozwoju w najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych obszarach rynkowych.

Całkowita kwota wpływów jakie spółka uzyska z powyższej transakcji wyniesie maksymalnie 157,484 mln euro (równowartość 656,711 mln zł). Na kwotę tę składają się: wstępna cena sprzedaży udziałów (111,883 mln euro) oraz 31,600 mln euro stanowiące spłatę pożyczek udzielonych rosyjskiej spółce prze Pfleiderer Grajewo SA. Ponadto na rachunku escrow zdeponowana zostanie kwota 14,000 mln euro jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży udziałów.

Wstępna cena sprzedaży udziałów będzie skorygowana finalnie po zamknięciu transakcji, na podstawie zaudytowanych sprawozdań finansowych Pfleiderer OOO przygotowanych na dzień zamknięcia transakcji sprzedaży. 

Wartość księgowa 100% udziałów w Pfleiderer OOO w księgach Pfleiderer Grajewo wynosi 44,947 mln euro.

Równocześnie, w dniu 23 stycznia 2013, spółka Blitz 11-446 GmbH w Niemczech, podmiot powiązany kapitałowo z Pfleiderer Grajewo, zawarł z Ingka Pro Subholding I B.V. umowę sprzedaży posiadanych aktywów ("Aktywa Blitz"). Cena ich sprzedaży wynosi 33,874 mln euro i będzie pomniejszona o kwotę zdeponowaną na rachunku escrow o wartości 1,000 mln euro. Wartość księgowa "Aktywów Blitz" wynosi 57,865 mln euro.

Ponadto, tego samego dnia, Pfleiderer MDF OOO w Rosji zawarł z Ingka Pro Subholding I B.V., umowę zobowiązującą strony do kupna sprzedaży aktywów będących własnością Pfleiderer MDF OOO ("Aktywa Pfleiderer MDF"). Przeniesienie prawa własności Aktywów Pfleiderer MDF nastąpi do dnia 23 lipca 2013r. pod warunkiem zapłaty ceny oraz przeniesienia posiadania aktywów, które będzie miało miejsce w Orli w Polsce. Cena sprzedaży Aktywów Pfleiderer MDF wynosi 7,520 mln euro i będzie w całości zdeponowana na rachunku escrow.

Aktywa Blitz i Aktywa Pfleiderer MDF stanowią elementy kompletnej linii produkcyjnej przeznaczonej do projektu budowy fabryki MDF w Rosji.

Jako część transakcji sprzedaży aktywów dedykowanych do projektu MDF w Rosji, w uzupełnieniu powyższych elementów, Pfleiderer MDF OOO sprzeda na rzecz Pfleiderer OOO aktywa budowlane ("Aktywa Budowlane"), obejmujące w szczególności nieruchomość gruntową należącą do Pfleiderer MDF OOO, w zamian za cenę sprzedaży wynoszącą 3,0 mln euro.

Całkowita cena sprzedaży dotycząca aktywów związanych z projektem budowy fabryki płyt MDF (Aktywa Blitz, Aktywa Pfleiderer MDF oraz Aktywa Budowlane) wynosi 44,394 mln euro .

Wszystkie powyższe umowy zostały zawarte w rezultacie spełnienia się warunków zawieszających wynikających z warunkowych umów sprzedaży z dnia 19 października 2012.

Pfleiderer Grajewo posiada 50% udziałów w Pfleiderer MDF OOO oraz 50% udziałów w Blitz 11-446 GmbH.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz