/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD: Ceny drewna na internetowych aukcjach to wynik spekulacji i łamania prawa

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2013-01-26


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wnioskuje do ministra środowiska o podjęcie działań mających na celu zwiększenie kontroli nad aukcjami internetowymi dotyczącymi zakupów surowca drzewnego z Lasów Państwowych. Zdaniem Izby część aukcji to wynik spekulacji i łamania prawa, które prowadzą do zawyżania cen drewna.

Fot. Drewno.pl

Poznań, dn. 18.01.2013r.
IG-06 /01/2013                                                                                                        

Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska


DO RĄK WŁASNYCH

Szanowny Panie Ministrze,
Dokładnie miesiąc temu skierowaliśmy do Pańskich rąk pismo znak  IG-119/12/2012 w którym ostrzegaliśmy, że nowy system sprzedaży drewna okrągłego, wprowadzony przez Lasy Państwowe na 2013r., może okazać się cenotwórczy. Wskazaliśmy w nim na fakt, że Lasy Państwowe już w pierwszym etapie sprzedaży zastosowały ceny ofertowe, których poziom był równocześnie absurdalnie zróżnicowany i ewidentnie za wysoki wobec spodziewanego dalszego wzrostu cen drewna przewidzianego do sprzedaży w systemie otwartych przetargów e-drewno.  

Tego, że aukcje e-drewno wygenerują znaczne podwyżki mogliśmy oczekiwać, mając wcześniejsze złe doświadczenia związane z tą formą sprzedaży. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że pojawiające się na tych aukcjach ceny nie mają nic wspólnego z ceną rynkową. Są one za to ewidentnym dowodem na to, że system aukcji e-drewno to rozwijające się narzędzie spekulacji drewnem, wyniszczania konkurencji przez pozbawianie jej dostępu do zaopatrzenia i skutecznego wykorzystywania przez Lasy Państwowe pozycji monopolu. To ostatnie oznacza, że nikt z rzetelnych przedsiębiorców nigdy by nie uczestniczył w takiej formule zakupów, korzystnej wyłącznie dla sprzedającego, gdyby miał jakiekolwiek wyjście, czyli inne źródło zaopatrzenia. Monopol LP powoduje jednak, że 30% drewna potrzebnego do utrzymania poziomu produkcji trzeba dokupić na aukcjach e-drewno. Żadna firma przecież nie przetrwa kolejnego roku z takim ubytkiem w zaopatrzeniu w podstawowy surowiec.

Liczyliśmy na to, że zwiększenie w 2013r. do 70% ilości drewna dostępnego w innej formule zakupów niż e-drewno, pozwoli ograniczyć zjawisko pojawiania się absurdalnie wysokich cen na otwartych aukcjach. Jednak dotychczasowy przebieg bieżących aukcji świadczy, że w wielu wypadkach to nie wystarczyło. Co ważne, obserwujemy ewidentne zróżnicowanie geograficzne tego zjawiska. Opierając się na przykładzie podstawowego sortymentu - na drewnie sosny kl. WCO1 (z ceną wywoławczą na poziomie 170 zł/m3) – obok rażąco wysokich cen w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Szczecinie, Zielonej Górze, gdzie ich poziom sięga 280zł/m3 a średnia cena  to 259 - 263 zł/m3 (nieco taniej, lecz też bardzo drogo jest w Poznaniu, Katowicach, Radomiu, Łodzi), widzimy również ceny które można ocenić jako zapewne właściwe – np. w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie (średnia 179 – 190 zł/m3). To oznacza, że w „rejonach wysokich cen” pojawili się konkretni odbiorcy którzy je podbijają do poziomu rażąco wysokiego, zmuszając tym innych odbiorców działających na tych terenach do podobnego zachowania, gdyż w przeciwnym razie ci ostatni pozostaliby w ogóle bez części niezbędnego drewna.

Podkreślamy, że obserwowanego skoku cen w stosunku do cen występujących na takich samych otwartych aukcjach „e-drewno” jeszcze 3 tygodnie temu (zestawienie w załączeniu – były one wtedy niższe niekiedy aż o 32%), nie tłumaczy żadna zmiana na rynku – żadna poprawa koniunktury.
Jest to zjawisko wysoce szkodliwe gospodarczo a nawet nie wykluczamy, że ma ono znamiona naruszenia prawa.
Lasy Państwowe konsekwentnie odmawiają ujawnienia danych firm wygrywających przetargi, co uniemożliwia nam identyfikację podmiotów zawyżających ceny i poznanie motywów ich działań.

 W tej sytuacji oczekujemy, iż Pan Minister – jako uprawniony do nadzoru nad PGL Lasy Państwowe – sam podejmie stosowne działania kontrolne, które albo potwierdzą albo wyeliminują podejrzenia, iż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem szkodzącej gospodarce spekulacji i z łamaniem prawa.
Chcemy przypomnieć, że udział przemysłu drzewnego w przetwórstwie przemysłowym to aż 9,2% całej produkcji sprzedanej a zatrudnienie to 13,7% zatrudnienia w całym przemyśle (2011r., wg GUS), co oznacza, że pracuje w nim 309 tys. ludzi a od ich pracy uzależnione jest dalsze blisko 2 mln osób, i to głównie na terenach słabo uprzemysłowionych, już teraz zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Firm kupujących drewno bezpośrednio w Lasach Państwowych jest obecnie 6.200.
Jeśli w wyniku opisanej sytuacji każda z nich będzie zmuszona zwolnić średnio choćby tylko 3 pracowników – to suma tych zwolnień 12 razy przekroczy budzącą emocje społeczne i zainteresowanie mediów liczbę ostatnich zwolnień w firmie FIAT Poland.

Za niezbędne i uzasadnione uważamy więc te działania, które spowodują:
-  że każdy przypadek firmy, podbijającej na aukcjach e-drewno ceny wyjściowe drewna o 35% lub więcej, będzie indywidualnie zbadany przez powołane do tego państwowe organy kontrolne, a przypadki łamania prawa zidentyfikowane i wyeliminowane.
- że Lasy Państwowe niezwłocznie uzgodnią ze stroną przemysłu jasne, naukowo poparte i stałe zasady ustalania poziomu i indeksowania cen drewna – zarówno ofertowych, jak i wywoławczych do przetargów. Indeksacja ta –zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez LP, przewidziana jest już w marcu.
- że niezwłocznie określony będzie sposób korekty zawyżonych obecnie cen, do których zaakceptowania zostały zmuszone rzetelne, racjonalnie zachowujące się firmy,
- że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zostaną wprowadzone przez Lasy Państwowe realne skonta za szybkie płatności i rabaty za skalę zakupów w zwyczajowej wysokości,
- że Lasy Państwowe zobowiążą się do systematycznego przedstawiania informacji o ilości drewna przewidzianego do sprzedaży w systemie „bieżące e-drewno” w poszczególnych nadleśnictwach.

W perspektywie dalszej oczekujemy wypracowania rozwiązań które spowodują:
- że udział cenotwórczego mechanizmu „systemowych aukcji e-drewno” zostanie jeszcze bardziej ograniczony, co najwyżej do 15% puli dostępnego na rynku drewna,
- że system sprzedaży drewna oparty będzie o faktyczne, prawnie wiążące strony umowy długoterminowe, zamiast obecnej fikcji, polegającej na ukrywaniu pod tą nazwą nic nie gwarantujących deklaracji współpracy.

Wnosimy o podjęcie przez Pana Ministra szybkich i skutecznych kroków aby wskazane wyżej działania zostały podjęte, podnosząc, że ich celem jest dobro polskiego przemysłu drzewnego, a wraz z nim – polskiej gospodarki. W żadnej mierze nie są to natomiast działania naruszające interesy Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lasy Państwowe.
Deklarujemy naszą stałą chęć do udziału w pracach które pozwolą na wdrożenie ww. rozwiązań.

Pozostając do dyspozycji Pana Ministra,

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent Izby

 

Zmiany cen wylicytowanych na e-drewno wybranych RDLP 2012r. do 2013r.

Regionalna Dyrekcja LP

Sortyment

Średnia cena wylicytowana [zł]

Zmiana [%]

 

( 4/3 )

Średnioważona cena

zakupu [zł]

Zmiana [%]

 

( 7/6 )

W okresie

20.11 – 31.12.

2012r.

(aukcje bieżące)

W okresie

01.01 – 20.01. 2013r.

(aukcje systemowe)

W okresie II półrocza

2012r. *

(65% PLD/35% e-dr)

Na okres I półrocza

2013r. (70% oferty/30% e-dr)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gdańsk

sosna tartaczna WC01

171,57

178,81

104,2

197,45

183,24

92,8

Poznań

207,57

225,96

108,8

213,10

202,59

95,1

Radom

190,53

224,29

117,7

201,18

196,83

97,8

Z. Góra

199,00

263,21

132,3

223,05

216,56

97,1

Szczecin

218,08

258,61

118,6

206,11

206,48

100,2

Białystok

170,21

189,77

111,5

186,31

179,33

96,3

Łódź

182,80

221,28

121,1

204,43

198,18

96,9

Katowice

 

201,48

221,42

109,9

220,56

206,40

93,6

Lublin

 

167,97

181,98

108,3

186,17

179,69

96,5

Toruń

 

175,27

196,85

112,3

203,47

189,90

93,3

 

 

 

 

 

 

 

 Śr. 96,0%

*Uwaga: cena średnioważona z II półrocza 2012r. oparta jest o ceny wylicytowane w maju. Ze względu na brak danych nie uwzględnia ona zmian wynikających z powszechnego zjawiska nie odbierania zbyt drogiego drewna wylicytowanego wówczas na aukcjach e-drewno systemowe i kupowania go w zamian na bieżących, tańszych aukcjach e-drewno.  Ponadto średnią cenę zakupu w 2012r. z pewnością obniżyła sprzedaż puli ok. 1 mln m3 o który wzrosła podaż drewna w stosunku do 2011r., bo ilość ta zapewne w całości trafiła na aukcje bieżące, gdzie ceny były niższe niż na systemowych.

Rozrzut średnich cen wylicytowanych z 2012r. (kolumna 3.): 128,1%; z 2013r. (kolumna 4.): 147,4 %

Rozrzut cen średnioważonych z 2012r. (kolumna 6.): 119,7 %; z 2013r. (kolumna 7.): 120,8 %


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

co Panowie na to?

jak się odniesiecie koledzy do tego tematu?

kupiec22 [47]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 09:07:05

Zgłoś nadużycie

Ja się wstrzymam od komentarza... [5]

Tylko jedno - co do podawania do publicznej wiadomości danych firm wygrywających aukcje wypowiadał sie UOKiK. Dlatego też wprowadzono niejawność tych danych. Podobna sytuacja (w tym samym czasie) wystąpiła na allegro.pl !!! Czemu nikt nie żąda od allegro podawania do publicznej wiadomości tych danych? Taka jest interpretacja prawa. Jestem pewien, że gdy PIGPD pisemnie i dobrowolnie obciąży się karą za naruszenie decyzji UOKiK istnieje na tym polu nić porozumienia z LP:)

Co do zmniejszenia e-system do 15%... W sytuacji, gdy maja one rzutować na zmianę cen na przyszłe kwartały, zmniejszenie tej puli sprzedażowej spowoduje większe prawdopodobieństwo skoków cenowych. Zły więc to jest pomysł. Już wcześniej zgodziliśmy się, że indeksacja musi być - tylko nikt nie miał pomysłu na jakiej podstawie.

Z tego co obserwuje z tabeli to ceny drewna spadły! Pewnie nie tak jak wszyscy by chcieli, ale jednak spadły. To są ceny drewna tartacznego. Oprócz tego drewna są inne sortymenty. Ważne by bylo rozpatrywanie wszystkich grup surowcowych nie zaś tylko drewna tartacznego. Chętnie dowiedziałbym się jak wyglądają ceny papierówki (otóż od 2 lat są na podobnym poziomie, dlatego duże firmy rozgrywają takie PIGPD i inne krzyczące organizacje, wmawiając im, że reglamentacja surowca poprzez PLD jest mądra, to one także lobbowały za przyjętym kryterium cen).

Co do umów długoterminowych - faktycznie to co jest to jest jakas kpina, o której nikt nie ma pojęcia jak to działa, będzie działać itp...

Ale ten kawałek mnie rozłożył
"Za niezbędne i uzasadnione uważamy więc te działania, które spowodują:
- że każdy przypadek firmy, podbijającej na aukcjach e-drewno ceny wyjściowe drewna o 35% lub więcej, będzie indywidualnie zbadany przez powołane do tego państwowe organy kontrolne, a przypadki łamania prawa zidentyfikowane i wyeliminowane. "

Ach ten socjalizm....

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 11:02:53

Zgłoś nadużycie

podawanie danych do publicznej wiadomosci

Na Allegro kupują m.in. osoby fizyczne, których dane są prawnie chronione. Lasy Państwowe na e-drewno sprzedają majątek skarbu państwa (a więc dane powinny być jawne). Dodatkowo od tego roku w aukcjach mogą uczestniczyć wyłącznie firmy - a te nie są objęte ochroną danych osobowych. Argumenty, że UOKiK, coś kiedyś powiedział, są żadne wobec zmieniającego się regulaminu e-drewno, tym bardziej, że LP "zalecenia" traktują wybiórczo - przykład zwiększenie masy na "przetargi/ofertowanie" ograniczone - lata 2009- połowa 2012 "obowiązywała" wykładnia, że UOKiK "zaleca", aby na przetargi trafiła maksymalnie ograniczona masa. Od połowy 2012 "zalecenia" przestały obowiązywać...

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 12:15:53

Zgłoś nadużycie

Podążając tokiem dedukcji...

Gdy idę do firmy X zapytać o cenę produktu Z to firma X powinna podać mi wszystkie ceny w jakich sprzedaję dany towar Z wszystkim firmom Y,K,P ?
Oczywiście zakładając, że jest to firma państwowa?

Panie Dominiku, ciekawe ile firm by sobie tego nie życzyło i kto sfinansowałby ewentualne procesy?

Może niech izba nie pisze płaczliwych listów do ministrów, tylko zwróci się do sądu o interpretację prawną?

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 15:25:22

Zgłoś nadużycie

PGL Lasy Państwowe to nie jakaś "firma X", tylko organizacja ZARZĄDZAJĄCA ...

lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. I dlatego powinna bezwzględnie udostępniać informacje co, komu i za ile.

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-27 00:04:28

Zgłoś nadużycie

Tak jak większośc kopalni, elektrowni i zakładów petrochemicznych

Uważam, że skoro jest tak rozjazd pomiędzy podejściem do tematu, to niech zdecyduje sąd lub TK.

Z rozmów z przedsiębiorcami, które przeprowadzam z przedsiębiorcami wcale nie wynika, że jest im to potrzebne. No chyba tylko do jednego, ale wtedy informuję, że zmowa cenowa jest karalna!

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-27 10:28:49

Zgłoś nadużycie

Też jestem zdania, że zmowa cenowa jest karalna.

Tyko, że ja tą zmowę widzę po stronie Lasów. Wszak zgodnie z ustawą o lasach każde z nadleśnictw ma prowadzić samodzielnie gospodarkę leśną, ma też nadany odrębny NIP. Czy więc uzgodnienia LP dotyczące cen minimalnych na drewno nie mają cech zmowy cenowej?

Dominik Jabłoński [428]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 00:23:21

Zgłoś nadużycie

jestem ciekaw...

jestem ciekaw tylko jak bedzie wyglądała ta indeksacja cen tak realnie a nie wirtualnie i czy jest szansa że asortymenty po pierwszych 3 miesiącach potanieją....

kupiec22 [47]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 11:33:14

Zgłoś nadużycie

No jak potanieją (co to za słowo w ogole:))... [5]

skoro ceny na e-system były wyższe?

Jedynie co może być tańsze do S2AC, S2AP, bo na to nie było popytu. Gdzieniegdzie S2A liściaste, S2B liściaste (nie mówię o dębie) było tansze niż na PLD. Z tego co się orientuje indeksacja ma być na całą Polskę, więc pewnie lokalne zachwiania nie będą miały takiego znaczenia.

A jak będzie wyglądała realnie? chaos tak jak skonto! Nie chodzi o jego wielkość tylko o techniczny aspekt naliczania i korekty faktur.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 11:51:40

Zgłoś nadużycie

Bułka z masłem

Panie Wujku to chyba jakieś nieporozumienie. To funkcjonuje bez problemu tylko woli brak .Kupuję tarcicę w Estoni . Mam dwa terminy platności 14 i 30 dni . Za platność w terminie 14 dni - 2 % skonto. Po wpływie gotówki na konto otrzymuję pocztą fakturę korygującą na 2 % wartości faktury , no problem .

Adam [389]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 19:43:51

Zgłoś nadużycie

Panie Adamie... ja wiem, że to nie jest problem

Problemem jest podejście władz LP oraz ułomność systemu SILP. Dopiero w połowie stycznia dokonano technicznych zmian w systemie umozliwiających dokonywanie skont w przypadku przedpłat. Po prostu ktoś sobie wymyslił jak to ma być, a nie koniecznie to jest mądre. Wiadomo było o skontach conajmniej od 6-7 msc, a tu takie nieprzygotowanie:) Tu nie chodzi o wolę, tylko o rozwagę.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-26 21:14:52

Zgłoś nadużycie

Masło maślane

Jak nie ma problemu i jest wola , to o co chodzi ? LP pokazują swoją nieudolność .Chyba ktoś odpowiada za realizację zapisów umów.

Adam [389]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-27 22:26:30

Zgłoś nadużycie

Panie Adamie...

dobry z Pana facet, ale naiwny:) Urzędnicy zawsze i wszędzie pracują tak samo - są asekuracyjni:) Ja sam spędzam 50% mojego czasu wymyslając jak obejśc durne przepisy:)

To jest tak jka z budową dróg. Jak pojawiły się pieniądze z UE, to pojawiły sie wzmozone kontrole (kontrola jak wiadomo u nas ma znaleźc co jest źle - jak nie znajdzie to bieda). Urzędnicy więc jako kryteria wyboru ofert uznali najnizszą cenę, bo ona nie dała kontrolujacym podstaw do podważenia decyzji (zwłasza w naszym społeczeństwie, które w sukcesie innych doszukuje się spisku, łapówek itp.). Jaki tego koniec- widzimy. W LP jets podobnie - głupkowate kontrole doporwadzają do tego, że ludzie się odmużdżaja i czekają na wytyczne z góry, przesyłane przez tak samo zastraszonych kontrolami ludzi.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 10:54:51

Zgłoś nadużycie

No to trzeba tak od razu ....

Głupi urzędnicy LP przygotowują głupie zarządzenia i nie dość że są głupie , szkodliwe to jesze na czas nie mogą zdąrzyć . To chyba na dodatek jeszcze leniwi .Biedny ten nasz Kraj. Premierowi też leci na ..... na szyję. I też o tym w necie piszą .

Adam [389]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 15:40:08

Zgłoś nadużycie

Ale bład ortogrficzny - odmóżdżają powinno być:)

Przepraszam, ale czasem popełnia się błędy - trzeba się umieć przyznać . Zo literówki też proszę o wybaczenie:)

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 10:56:43

Zgłoś nadużycie

Ja, być może na przekór wszystkim, uważam, że akurat zwiększanie udziału ... [1]

"portalu" w sprzedaży jest elementem powodującym wzrost cen i spekulacje... Im więcej e-drewna, tym lepiej, z tym, że MUSI być mechanizm obniżania cen (np. licytacja od 50% ceny wyjściowej lub obligatoryjna obniżka o pewien, ustalony % ceny z poprzedniego przetargu, na przetargu następnym). A poza tym powinno się zwiększyć pozyskanie drewna w Polsce i to przez zwiększenie intensywności cięcia, a nie przez wynik zwiększenia zapasu na którym odkłada się przyrost. Wszystkim wyszłoby to na dobre.
Uważam jednak, że ceny dla poszczególnych klientów dalej powinny być traktowane jako tajemnica handlowa.
A poza tym wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądała indeksacja! Czy będzie brany pod uwagę spadek cen do cen poprzednich na e-systemie, czy może wzrost cen na e-systemie w stosunku do portalu... Kupując drewno w pod koniec stycznia nie wiadomo jaką będzie miało cenę na początku kwietnia w ramach tej samej umowy...
Osobiście uważam, że "stary" system był zdecydowanie bardziej prorynkowy, choć nie pozbawiony wad. Założenie 70% na portalu wcale nie poprawia zaopatrzenia zakładów, a zmianę cen surowca tylko oddala w czasie.

Andrzej [23]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 15:16:11

Zgłoś nadużycie

Panie Andrzeju

Ja w temacie PLD w 100% się z Panem zgadzam, wiele razy o tym pisałem. PLD wprowadza nierynkowość i jest na rękę dużym firmom.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2013-01-28 21:13:38

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz