/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Branżowe organizacje protestują przeciw zapisom nowych zasad sprzedaży drewna

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2012-11-30


Polska Izba Gospodarcza Przemyślu Drzewnego, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polski Komitet Narodowy EPAL, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (dawniej Klub Drzewny), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ Solidarność wystąpiły z protestem przeciw zapisom nowych zasad sprzedaży drewna.

Branżowe organizacje protestują przeciw zapisom nowych zasad sprzedaży drewnaBranżowe organizacje protestują przeciw zapisom nowych zasad sprzedaży drewnaFot. Drewno.pl

Komunikat  nr 20/2012 z dn. 29.11.2012r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w branży drzewnej


Informujemy, że wobec braku reakcji Lasów Państwowych na liczne pisma wysłane nie tylko przez Izbę, lecz również przez wszystkie organizacje uczestniczące w dotychczasowych rozmowach, postanowiły one zwrócić się wspólnie do Ministra Środowiska Marcina Korolca, który na początku br. obiecał nadzorować nasze negocjacje z LP, w wnioskiem o bardzo pilne spotkanie i interwencję.

Jest to tym bardziej uzasadnione, że ogłoszone przez jednostki LP ceny ujawniły ogromne rozrzuty i często drastycznie wysoki poziom, a najwyższe z nich są wręcz nie do przyjęcia. Np. cena sosny WC01 przekracza w RDLP Katowice 240 zł/m3! Wg sygnałów docierających do Izby, choć wciąż jeszcze niepełnych, można ocenić, że szereg odbiorców (zwłaszcza z południa Polski) poziom cen ofertowych odnotowało jako podwyżkę co najmniej w stosunku do cen z PL-D, lub nawet średnich ze wszystkich zakupów. Są podstawy do obaw, że w kolejnym etapie nieprzewidywalny poziom cen wywoławczych i przebieg zakupów na e-drewno mogą tą cenę jeszcze podnieść.

Uważamy, że mimo już zaczętej procedury składania ofert, wiele jeszcze można poprawić. Przypomnę, że zgodnie z prawem formuła sprzedaży oparta o umowy pozwala na renegocjacje i zmiany cen nawet w trakcie realizacji tych umów. W formule opartej o przetargi prawo na to nie pozwalało.

Zdaniem PIGPD, dla korekty zawyżonych cen za możliwe i konieczne uważamy:

- zastosowanie skonta za szybkie płatności w wysokości przynajmniej częściowo kompensującej obecny wzrost cen - a więc na poziomie 100% stopy referencyjnej NBP (obecnie to 4,5%),

- przed II etapem sprzedaży ofertowej wprowadzenie rabatów na ceny zawyżone, czyli wszędzie tam, gdzie obłożenie oferty nadleśnictw po pierwszym etapie nie będzie pełne,

- zastosowanie cen wywoławczych w przetargach "systemowe e-drewno" obniżonych w stosunku do cen ofertowych o wielkość rzędu 30%, lub wręcz w ogóle nie stosowanie cen wywoławczych, tak aby cena zakupu ukształtowała się w pełni swobodnie,

- pozostawienie, a nawet wręcz ułatwienie dostępu do danych o wynikach odbywających się w całej Polsce przetargów, zarówno bieżących jak i zakończonych, tak jak to było dotąd,

- wprowadzenie korekt cen ofertowych we wszystkich jednostkach LP, w których ceny na przetargach e-drewno osiągnęły niższy od nich poziom, natychmiast po zakończeniu procedury sprzedaży w systemie e-drewno.

 W zał. przekazujemy pismo Grupy Roboczej Przemysłu Drzewnego do Ministra Środowiska.

Biuro Izby

 

PISMO DO MINISTRA ŚRODOWISKA


Poznań, dn. 27.11.2012r.
GR-12/11/2012

Szanowny Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska

DO RĄK WŁASNYCH


Szanowny Panie Ministrze,
Tydzień temu ukazało się zarządzanie nr 02 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ustalające nowe zasady sprzedaży drewna na 2013r. Choć zachowany został w nim oczekiwany przez przemysł drzewny kierunek zmian zmierzający do stabilizacji poziomu zaopatrzenia przedsiębiorstw w drewno, to jednak od pierwszego momentu ich publikacji dostrzegamy i zgłaszamy szereg zawartych w nim zapisów niekiedy skrajnie dla nas niekorzystnych. Nadmieniamy, że ostateczna treść ww. zarządzenia nie została nam przedstawiona do konsultacji, przez co utraciliśmy możliwość zgłoszenia naszych uwag przed podpisaniem
tego dokumentu.

Szczególnie dotkliwie niekorzystne są dla nas regulacje ustalające zawyżony naszym zdaniem poziom cen ofertowych, niejasne i (jak wynika z dotychczasowych zapisów) niekorzystne zasady ich okresowej korekty, nieznane zasady ustalania cen wywoławczych do przetargów otwartych, brak elementów obniżających cenę - a więc rabatów za wielkość zakupów i skonta za szybkie płatności na zwyczajowym poziomie. W dobie obecnego kryzysu odbieramy to jako próbę przerzucenia całego jego ciężaru tylko na jedną stronę - przemysł drzewny, będący przeciąż ważnym składnikiem polskiej gospodarki i znaczącym pracodawcą.

Usankcjonowanie stosowania różnych cen tego samego drewna przez jednostki LP dodatkowo
spowoduje nieracjonalne rozłożenie miejsc zakupów, skutkując dodatkowymi kosztami przewozów i niepotrzebnym obciążeniem dróg.

Zamiast oczekiwanego otwarcia informacyjnego LP, mamy do czynienia z sytuacją, gdy żadne zasady udzielania walnych informacji - np. o bieżącej podaży drewna w nadleśnictwach - nie zostały w zarządzeniu 82 ustalone, a zamiast tego dochodzi do ograniczania liczby dotąd dostępnych informacji.

Wobec powyższych faktów, w imieniu organizacji samorządowych reprezentujących wszystkie
najważniejsze gałęzie przemysłu drzewnego w Polsce, zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem o bardzo pilne spotkanie w celu uzgodnienia możliwości i trybu poprawienia ww. złych rozwiązań.


Liczymy na Pana szybkie i zdecydowane działania.

Z szacunkiem
Bogdan Czemko
Przewodniczący części Grupy Roboczej reprezentującej następujące organizacje:
- Polska Izba Gospodarcza Przemyślu Drzewnego
- Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych
- Polski Komitet Narodowy EPAL
- Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (dawniej Klub Drzewny)
- Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
- Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ Solidarność


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz