/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Stanowisko OZPPD w kwestii zmiany przez LP uzgodnionych na rok 2013 zasad sprzedaży drewna

Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego

Autor: Mirosław Florkiewicz
Źródło: Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego
Data: 2012-11-01


Czy wielomiesięczne prace prowadzone pod egidą Ministerstwa Gospodarki pójdą na marne? Prezentacja zasad sprzedaży drewna na rok 2013 jaka miała miejsce podczas konferencji wzbudziła zdumienie i oburzenie drzewiarzy. Z prezentacji Andrzeja Ballauna wynika, że Lasy Państwowe jednostronnie zmieniły wspólnie "uzgodnione" przyjęte rozwiązania. Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego przesłał na ręce dyrektora generalnego Lasów Państwowych stanowisko w tej kwestii. Treść pisma przytaczamy poniżej.

Fot. Drewno.pl

Gródków, dnia 31.10.2012r.
Ldz. PZ 18 - 1/10/12 
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe
Dotyczy: stanowiska OZPPD w kwestii zmiany przez PGL LP wspólnie uzgodnionych, w ramach grupy leśno-drzewnejustaleń dotyczących zasad sprzedaży drewna na 2013r.
W związku z prezentacją przedstawioną w dniu 25 października 2012 na konferencji w Sękocinie Starym przez Naczelnika Wydziału Marketingu i Handlu p.Andrzeja Ballauna z Dyrekcji Generalnej LP podstaw systemu sprzedaży drewna w PGL LP na rok 2013 i lata następne, poniżej przedstawiam stanowisko Rady Związku przedstawione na tej konferencji. Stanowisko to jest w zasadniczych kwestiach zgodne z wypracowanym w ramach grupy leśno-drzewnej wspólnym stanowiskiem tej grupy.
Uzupełnione stanowisko Związku:
1. Domagamy się aby utrzymać przypis drewna ustalony wcześniej przez grupę leśno-drzewną w ramach sprzedaży ofertowej na podstawie 70% ilości drewna odebranej w minionych 3-ch latach przez producentów przemysłu drzewnego. Wyrażamy sprzeciw wobec forsowanego przez Naczelnika Ballauna stanowiska by było to 65-68% z ostatnich 2-ch lat. 
Popieranie ilości 70% drewna z 3-ch lat wynika z faktu, że w latach 2008 – 2012 co roku system sprzedaży drewna wprowadzony przez Dyrektora Generalnego PGL LP zabierał kupującym firmom sektora średnich i małych firm, które zrzesza przede wszystkim Związek, 10% drewna rocznie, co doprowadziło do sytuacji, że obecne zaopatrzenie tych firm jest na poziomie 50% ilości kupowanej przez nie w 2008 roku. Potwierdzeniem tej sytuacji jest opracowana przez firmę Tartak Leśniewo ( MGJ Sp. z o.o. ) "Krótka informacja o firmie" – w załączeniu.
2. Podkreślamy, że orzecznictwo europejskie jednoznacznie stanowi, że w przypadku sprzedawcy dominującego, jakim są LP z uwagi na fakt zarządzania lasami Skarbu Państwa, które stanowią ok. 90% powierzchni lasów w Polsce, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć potrzeby dotychczasowych odbiorców, a w miarę możliwości potem pozostałych.
3. Domagamy się utrzymania nie 2-ch tylko 3-ch etapów sprzedaży ofertowej tj. 2-u etapowy przetarg ofertowy oraz 3-ci etap jako możliwość zakupu brakującej ilości na dodatkowym ograniczonym portalu z drewnem w przeciągu 2013 roku.
4. Sprzeciwiamy się dalszemu kontynuowaniu wzrostu w górę cen za drewno w 2013r. Wcześniejsze prezentacje, w tym prezentacja Ministerstwa Gospodarki na konferencji, potwierdzają, że LP przekroczyły w górę ceny europejskie drewna
Jeżeli cena zakupu surowca drzewnego nie będzie konkurencyjna tak, by po jego przerobie i transporcie do rozwiniętych państw Europy Zachodniej opłacalna była sprzedaż wyrobów z drewna na tych rynkach, przemysł drzewny w Polsce zostanie zmuszony do drastycznego ograniczenia swojej produkcji.
5. Domagamy się jednolitego mechanizmu ustalania cen wyjściowych do procedur sprzedaży na rynku właściwym drewna jakim jest terytorium geograficzne Polski. Ustalanie tych cen przez dyrektorów regionalnych w porozumieniu z nadleśniczymi prowadzi do ustalania cen nie w oparciu o szeroko rozumiany interes społeczny, a co za tym gospodarczy Polski, tylko w oparciu o ambicje bycia dyrektorem regionalnym, który uzyskał najwyższe ceny sprzedaży drewna, co w przypadku posiadania pozycji dominującej na rynku sprzedaży drewna nie wymaga żadnego wysiłku, ale w ten sposób rujnuje przemysł drzewny.
6. Domagamy się wyrównania wielkich różnic w wyjściowych cenach sprzedaży drewna, które są budowane na podstawie uzyskanych cen transakcyjnych sprzedaży drewna. 
Wielkie zróżnicowanie cen w minionym okresie wynika głównie z faktu, że w niektórych regionach większość drewna jest sprzedawana poprzez przetarg ograniczony do wielkich przedsiębiorców, a w małym stopniu poprzez aukcje e-drewno i wtedy ceny jednostkowe nie są wywindowane w górę. Natomiast w regionach, gdzie jest potężny udział sprzedaży e-drewno do dużej ilości mniejszych podmiotów gospodarczych, skutkuje to wysokim wywindowaniem cen sprzedaży drewna.
7. Stwierdzamy, że w Polsce nie ma żadnego wolnego rynku sprzedaży drewna, na który powoływali się na konferencji dyrektorzy LP, tylko jest rynek sprzedawcy dominującego jakim są Lasy Państwowe, które tym rynkiem kierują.
8. Ponownie podkreślamy, co robiliśmy wielokrotnie podczas prac grupy leśno-drzewnej, że surowiec nieodebrany powinien w ponownie w terminie 14 dni od rezygnacji kupującego z odbioru lub od zakończenia umowy sprzedaży, automatycznie ponownie trafiać do sprzedaży, a nie być przedmiotem manipulacji, które mają na celu ograniczenie podaży drewna w celu windowania ceny sprzedaży, szczególnie drewna wielkowymiarowego.
W związku z zapowiedzianą na konferencji deklaracją, że 12 listopada 2012 zostanie ogłoszone nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego LP w sprawie sprzedaży drewna na 2013 rok i zostaną wdrożone nowe procedury sprzedaży, uwzględnienie w tych zasadach stanowiska Związku jest konieczne, bo powstrzyma dalsze ograniczanie przerobu drewna wielkowymiarowego zwłaszcza przez tartaki, którym grozi likwidacja z powodu niemożności nabycia potrzebnych do produkcji ilości drewna, tym bardziej, że większość tez Związku jest tezami jakie zostały wspólnie ustalone w ramach prac grupy leśno-drzewnej.
Licząc na poważne i konstruktywne podejście do przedstawionych problemów przemysłu drzewnego
 
pozostaję
z wyrazami szacunku
 
Prezes Związku
Mirosław Florkiewicz

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA