/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Koniec wsparcia dla energii wyprodukowanej z pełnowartościowego drewna

Ministerstwo Gospodarki

Autor: oprac. dja
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Data: 2012-10-24


Większy udział źródeł odnawialnych w produkcji energii, wydłużenie do 2015r. terminu przebudowy lub oddania do użytku instalacji, które wykorzystują biomasę do celów energetycznych oraz likwidację wsparcia za wytwarzanie energii z pełnowartościowego drewna – takie rozwiązania wprowadza m.in. nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki, które będzie obowiązywać od początku przyszłego roku.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym  biopaliw – jeden z priorytetów polityki energetycznej PolskiRozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw – jeden z priorytetów polityki energetycznej PolskiFot. Ministerstwo Gospodarki

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii zielonej zmniejszy emisję CO2 i ochroni lasy przed nadmiernym eksploatowaniem. Wpłynie także na realizację międzynarodowego zobowiązania w zakresie udziału energii z OZE. W Polsce do 2020r. powinien on wynieść co najmniej 15 proc.

Dokument wprowadza m.in. definicję drewna pełnowartościowego, nie przewidując jednocześnie wsparcia dla energii z niego wytwarzanej. Ponadto zwiększy się dostępność biomasy leśnej - innej niż drewna pełnowartościowego - do celów energetycznych.

Rozporządzenie wprowadza też możliwość preferencyjnego zużycia biomasy leśnej przez jednostki lub kotły wchodzące w ich skład, które zostały przebudowane do energetycznego wykorzystania biomasy do 31 grudnia 2015r.

Nowe rozwiązania dopuszczają również produkcję energii z odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w miejscu ich powstania, bez konieczności stosowania wymaganego udziału tzw. biomasy agro.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu i energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Minister Gospodarki podpisał 18 października 2012r. Dokument wejdzie w życie 31 grudnia 2012r.

Główne zmiany w rozporządzeniu to:
- Zwiększenie obowiązku w zakresie udziału energii z OZE.
- Wprowadzenie definicji drewna pełnowartościowego.
- Brak wsparcia za wytwarzanie energii z drewna pełnowartościowego.
- Zwiększenie dostępności biomasy leśnej (innej niż drewna pełnowartościowego) poprzez:
    - umożliwienie energetycznego wykorzystania biomasy leśnej w jednostkach wytwórczych wykorzystujących technologię współspalania (po roku 2014),
    - wprowadzenie możliwości preferencyjnego wykorzystania biomasy leśnej przez jednostki lub kotły wchodzące w skład tych jednostek, które zostały przebudowane do energetycznego wykorzystania biomasy (a nie jak ma to miejsce obecnie jedynie nowo wybudowane jednostki),
    - wydłużenie terminu, do którego przedmiotowe jednostki muszą zostać oddane do użytku bądź przebudowane - z obecnie obowiązującego 31 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2015r.
    - Dopuszczenie spalania odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w miejscu ich powstania, bez konieczności stosowania wymaganego udziału tzw. biomasy agro (na cały wolumen przedmiotowych odpadów oraz pozostałości
    
Osiągnięte rezultaty:
- Likwidacja ryzyka nadpodaży świadectw pochodzenia.
- Skierowanie strumienia drewna pełnowartościowego, które do tej pory wykorzystywane było do celów energetycznych, do szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, co przyniesie większą korzyść gospodarce.
- Realizacja zobowiązań międzynarodowych w zakresie udziału energii z OZE w zużyciu końcowym.
- Zagospodarowanie odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty
- Likwidacja problemów technicznych związanych ze spalaniem dużych ilości tzw. biomasy agro, bogatej w związki alkaliczne oraz związki chloru, które powodują szybką korozję urządzeń technicznych.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz