/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Puszcza Białowieska ma nowy plan urządzania lasu

Autor: oprac. dja
Źródło: Ministerstwo Środowiska, Drewno.pl
Data: 2012-10-23


Minister Środowiska zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka, które będą obowiązywały w latach 2012 – 2021.

–To strategiczny dokument dla wieloletniej ochrony Puszczy Białowieskiej na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, który gwarantuje wzmocnienie ochrony tego unikalnego terenu – podkreśla Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Na jego podstawie przez kolejne 10 lat Lasy Państwowe będą realizować wszelkie działania na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z decyzją ministra środowiska, plany te potwierdzają, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 47 tys. m3 na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat.

Według opinii Ministerstwa Środowiska nowe plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej zapewniają właściwą ochronę siedlisk, gatunków i procesów przyrodniczych. -Ich przygotowanie wymagało szczególnej dbałości o ochronę zasobów i charakteru puszczańskiego tego obszaru – podkreślał minister Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody zatwierdzając w imieniu ministra środowiska dokumenty.

Obowiązek sporządzenia takiego planu przez nadleśnictwa wynika z zapisów art. 7 ust. 1 ustawy o lasach. Plan zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Na potrzeby dokumentacji wykonano inwentaryzację przyrodniczo-leśną i zidentyfikowano obszary szczególnie chronione. Na tej podstawie zaplanowane zostały zabiegi pielęgnacyjno-ochronne, które zapewniają zachowanie trwałości tego cennego ekosystemu. Lasy na siedliskach silnie uwilgotnionych oraz drzewostany 100-letnie i starsze zostały wyłączone z cięć odnowieniowych.

Zatwierdzona planami urządzenia lasu wielkość pozyskania drewna w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk, Hajnówka  to drugie podejście do tematu w ciągu ostatnich dwóch lat. Pierwotnie przygotowany zgodnie z Ustawą o lasach przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku plan urządzania lasu zakładał obniżenie pozyskania ze 150 tys m3 do 100 tys. m3. Minister Środowiska plan zatwierdził, jednak pod naciskiem środowisk "ekologicznych" aneksem obniżył pozyskanie drewna do poziomu 48,5 tys. m3. Jak się okazało rozwiązanie to nie miało mocy prawnej, w związku z czym przygotowano nowy plan, tym razem zgodny "z politycznym zamówieniem".

Zdaniem Ministra Środowiska dokument jest kontynuacją wcześniejszych działań zmierzających do ograniczenia działań gospodarczych w Puszczy Białowieskiej. Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej są spójne z projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Zapewniają właściwą ochronę siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których utworzono obszar Natura 2000.

Jak pisze ministerstwo w opublikowanym komunikacie, zatwierdzone plany są elementem realizacji resortowego projektu na rzecz ochrony i rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej "Trzymaj z Puszczą!". W samej Puszczy, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, powstanie nowoczesne centrum tworzenia i realizacji wieloletnich programów dla rozwoju Puszczy i dla jej mieszkańców. Jego zadaniem będzie określenie konkretnych potrzeb mieszkańców i instytucji, na tej podstawie opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. Działanie centrum będzie skoordynowane z inwestycjami finansowanymi i uruchamianymi w regionie Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe, włączone we wspólne resortowe działania na rzecz Puszczy. Wartość działań na terenie gmin Puszczy Białowieskiej opiewa na ponad 17 mln złotych. Obejmują one m.in. modernizację dróg, budowę ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej, np. takiej jak wieże obserwacyjne - w sumie to kilkanaście różnych działań dla Puszczy i mieszkańców.

Nowy plan cieszy środowiska działające na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, jednak budzi sprzeciw większości samorządów gmin położonych na jej terenie. Uważają oni, że ministerstwo w imię "świętego spokoju" przyjęło punkt widzenia "ekologów" nie biorąc pod uwagę potrzeb społeczności zamieszkującej na terenie objętych ochroną.

Zdanie to wyraża m.in. "Stanowisko Rady Gminy Białowieża z dnia 10 września 2012 roku podjęte na XV Sesji Rady Gminy Białowieża w sprawie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 - 2021" - z treścią dokumentu zapoznać się można tutaj >>>

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Plany urządzania lasu na zamówienie

Oto przykład, że plany urządzania lasu robione są na zamówienie. Wmawianie przedsiębiorcom, że Lasy Państwowe nie mają wpływu na wielkość pozyskania jest tylko wymówką. Plan za zgodą ministra można zmienić w każdej chwili. A obecna wielkość pozyskania 55% przyrostu to po prostu ustalenie przez "górę" limitu jaki im wygodny.

Michał [147]Odpowiedz na ten komentarz2012-10-23 10:39:14

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA