/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Pfleiderer Grajewo wycofuje się z inwestycji w Rosji

Pfleiderer Grajewo

Autor: oprac. dja
Źródło: Pfleiderer Grajewo
Data: 2012-10-22


Zarząd Pfleiderer Grajewo SA poinformował o zawarciu umowy sprzedaży 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji, spółce zajmującej się produkcją płyt wiórowych. Nabywcą są spółki zależne koncernu IKEA, które przejmą również projekt budowy fabryki płyt MDF realizowany w Nowogrodzie.

Fabryka płyt wiórowych w Nowogrodzie (Rosja)Fabryka płyt wiórowych w Nowogrodzie (Rosja)Fot. Pfleiderer

Umowę z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V zawarto 19 października. Warunkami jej wykonania są:
- pozyskania zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego,
- odkupienia przez Pfleiderer Grajewo pakietu 15,81% udziałów w Pfleiderer OOO, znajdującego się obecnie w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
- pozyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo SA

Cenę sprzedaży ustalono na 160 mln euro (równowartość ok. 656,544 mln zł). Kwota ta pomniejszona zostanie o:
- wartość kredytu udzielonego spółce Pfleiderer OOO przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, niespłaconego na dzień zamknięcia transakcji w kwocie ok 3,8 mln euro (ok. 15,6 mln zł),
- kwoty zdeponowane na rachunkach escrow o łącznej wartości 14 mln euro (ok. 57,447 mln zł).

Ponadto umowa przewiduje mechanizm korygujący, odnoszący się do wartości kapitału obrotowego w spółce Pfleiderer OOO na dzień zamknięcia transakcji.

W ramach ceny sprzedaży spłacone zostaną pożyczki udzielone spółce Pfleiderer OOO przez Pfleiderer Grajewo SA, pozostałe do spłaty na dzień zamknięcia transakcji.

Tego samego dnia spółka Pfleiderer MDF OOO w Rosji oraz Blitz 11-446 GmbH w Niemczech (podmioty powiązane kapitałowo z Pfleiderer Grajewo) zawarły z Ingka Pro Subholding I B.V., jako kupującym, umowę sprzedaży aktywów, którymi są elementy kompletnej linii produkcyjnej przeznaczonej do projektu budowy fabryki MDF w Rosji. Cenę sprzedaży ustalono na 45 mln euro (ok. 184,653 mln zł), pomniejszona o kwoty zdeponowane na rachunkach escrow o łącznej wartości 8,7 mln euro (ok. 36,599 mln zł). Cena może być również obniżona w przypadku stwierdzenia braków w elementach linii, podczas przewidzianej inwentaryzacji.

Pfleiderer Grajewo posiada 50% udziałów w Pfleiderer MDF OOO oraz 50% udziałów w Blitz 11-446 GmbH.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, zawarta umowa jest warunkowa i jej wykonanie jest uzależnione w szczególności od uzyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo SA i Grupę Pfleiderer AG.

Wykonanie obu umów nastąpi jednocześnie. Przewidywany termin zamknięcia transakcji to przełom 2012 i 2013r.

- Decyzja o zbyciu aktywów w Rosji wynika z przeanalizowania możliwych scenariuszy rozwoju biznesu Grajewa w tej lokalizacji. Ponadto, czynnikiem decydującym była analiza możliwego finansowania strategicznego grupy poza Polską, w szczególności rozpoczętego projektu MDF w Nowgorodzie
- Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu Pfleiderer Grajewo.

Zarząd spółki będzie rekomendował przeznaczenie pozyskanych środków na obsługę zadłużenia grupy, co powinno obniżyć wskaźnik długu netto/EBITDA do bezpiecznego rynkowo poziomu 2,5 i tym samym doprowadzić do zrównoważenia struktury finansowania Grajewa.

Znacząca część środków pozyskanych ze sprzedaży przeznaczona ma być na inwestycje. Pfleiderer Grajewo planuje m.in. poszerzenie oferty płyty wiórowej dedykowanej dla rynku rynku budowlanego i wnętrzarskiego. -Zakładamy, że nakłady inwestycyjne podwoją się z obecnych około 40 mln zł do poziomu 80-100 mln zł. w najbliższych latach z przeznaczeniem na rozwój w najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych obszarach rynkowych. Po pierwsze będziemy rozwijać produkty bardziej zaawansowane technologicznie, o wyższej wartości dodanej, dające możliwość uzyskania wyższej marży. Pozwoli to redefiniować pozycją Grajewa w kierunku organizacji reagującej na potrzeby klienta i pojawiające się szanse rynkowe. Po drugie, Grajewo będzie zdobywać i umacniać pozycje w nowych obszarach rynkowych, rozumianych jako nowe produkty dla nowych grup odbiorców czy też nowe obszary geograficzne. Chcemy wykorzystać potencjał istniejący zarówno w Polsce, jak i w krajach ościennych. Zwiększenie oferty i aktywności na rynkach eksportowych jest jednym z priorytetów naszego planu rozwoju - oświadczył Gątkiewicz.

Fabryka płyt wiórowych w rosyjskim Nowogrodzie otwarta została w 2006r. W 2008r. uruchomiona została, kolejna, trzecia linia produkcyjna. W tym samym roku rozpoczął się projekt inwestycyjny związany z budową fabryki płyt MDF. Światowy kryzys gospodarczy oraz problemy finansowe Grupy Pfleider AG spowodowały wstrzymanie inwestycji. Jeszcze w ubiegłym roku Pfleiderer Grajewo planował dokończenie inwestycji kosztem ok 200 mln zł. W związku z upadłością Pfleider AG i przyjętym programem naprawczym pozostałej części koncernu, plany te nie zostały zrealizowane.

Liczba wyświetleń: 2359


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA