/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
KONFERENCJA

Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych

Instytut Badawczy Leśnictwa

Autor: oprac. dja
Źródło: Instytut Badawczy Leśnictwa
Data: 2012-10-10


W dniach 20-21 listopada br. w Sękocinie Starym odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych" organizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Konferencja: Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznychKonferencja: Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznychFot. Drewno.pl

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii jest ważnym celem polityki Unii Europejskiej, co znajduje wyraz w opublikowanej w 1997 roku Białej Księdze Komisji Europejskiej, uznanej za podstawę działań na poziomie wspólnotowym.

W bilansie energetycznym Polski założono wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym bilansie energii pierwotnej do 14% w 2020r. Zgodnie z prognozami do 2030r. można spodziewać się blisko dziesięciokrotnego wzrostu ilości energii elektrycznej i prawie dwukrotnego wzrostu ilości ciepła z odnawialnych źródeł energii, względem poziomu z 2006r. Głównym źródłem tej energii ma być biomasa, której udział w instalacjach do produkcji energii z OZE wynosi około 90%.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie możliwości pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych. Spotkanie stanowić będzie dobrą okazję do dyskusji na temat warunków i konsekwencji wykorzystywania drewna w procesie produkcji energii w nadchodzących latach.

Konferencja będzie okazją do spotkania pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przedsiębiorstw przerobu drewna oraz branży energetycznej, a także przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów organów administracji centralnej i samorządowej.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.

 

Ramowy program Konferencji

Obrady odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3

Wtorek, 20 listopada 2012r.

8.00 – 10.00   Rejestracja uczestników Konferencji

10.00 – 10.30   Uroczyste otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Mgr inż. Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Prof. dr hab. Andrzej Klocek, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

10.30 – 12.20   Sesja I – Zasoby biomasy drzewnej dla celów energetycznych

10.30 – 10.50  Dr inż. Adam Kaliszewski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Możliwości i ograniczenia zwiększania lesistości Polski

10.50 – 11.10  Dr inż. Janusz Dawidziuk, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Prognozy pozyskania grubizny drewna w Polsce w perspektywie 20 lat oraz możliwości ich wykorzystania do szacowania zasobów drewna na cele energetyczne

11.10 – 11.30   Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Plantacje drzew i krzewów szybko rosnących jako alternatywa biomasy z lasu – stan obecny, szanse i zagrożenia rozwoju

11.30 – 11.50  Mgr inż. Andrzej Ballaun, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

Faktyczne możliwości pozyskania oraz oferta sprzedaży drewna energetycznego z Lasów Państwowych

11.50 – 12.20  Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

12.20 – 12.50    Przerwa na kawę

12.50 – 14.15   Sesja II – Prawo i polityka w zakresie wykorzystania biomasy z lasu jako źródła energii odnawialnej

12.50 – 13.10  Piotr Czopek, Ministerstwo Gospodarki

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

13.10 – 13.30  Dr inż. Marek Jabłoński, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Konsekwencje wykorzystania drewna na cele energetyczne w świetle realizacji polityki klimatycznej

13.30 – 14.15  Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

14.15 – 16.00    Obiad – Hotel Groman, Al. Krakowska 76, Sękocin Stary

16.00 – 18.00   Sesja III – Aspekty gospodarcze, ekonomiczne i społeczne wykorzystania biomasy drzewnej dla celów energetycznych

16.00 – 16.20  Dr hab. Ewa Ratajczak, prof. ITD, mgr Gabriela Bidzińska, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Rynek biomasy drzewnej na cele energetyczne – aspekty ekonomiczne i społeczne

16.20 – 16.40  Mgr inż. Aleksandra Szostak, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Drzewne produkty uboczne źródłem biomasy drzewnej do celów energetycznych

16.40 – 17.00  Prof. dr hab. Wojciech Lis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Akceptowalna przez przemysł drzewny zmiana struktury podaży oraz cen drewna – wpływ wzrostu udziału biomasy drzewnej na cele energetyczne

17.00 – 17.20  Jan Bocian, Research Innovation Group  Sp. z o.o.

Analiza zapotrzebowania sektora energetycznego na biomasę leśną do 2030r.

17.20 – 18.00  Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

18.00 – 18.30  Dyskusja

19.30 –   Uroczysta kolacja – Hotel Groman, Al. Krakowska 76, Sękocin Stary

 

Środa, 21 listopada 2012r.

9.00 – 11.00   Sesja IV – Techniczne i technologiczne aspekty wykorzystania biomasy z lasu na cele energetyczne

9.00 – 9.20  Rafał Węcek, Barlinek S.A.

Technologie poprawy wydajności energetycznej biomasy leśnej na przykładzie oferty Barlinek S.A.– aspekty ekonomiczne oraz społeczne

9.20 – 9.40  dr inż. Krzysztof Sadowski, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Problematyka użytkowania biomasy leśnej na przykładzie rozwiązań w Elektrociepłowni Białystok S.A.

9.40 – 10.00 dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego

10.00 – 10.20 Mariusz Stachowicz, Quercus Sp. z o.o.

Praktyczne aspekty pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

10.20 – 11.00  Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

11.00 – 11.20    Przerwa na kawę

11.20 – 12.40   Sesja V – Środowiskowe aspekty spalania biomasy

11.20 – 11.40  Prof. dr hab. Roman Gornowicz, dr inż. Zenon Pilarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ pozyskania biomasy na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego

11.40 – 12.00  Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, dr inż. Ireneusz Olejarski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Możliwości wykorzystania popiołów z biomasy leśnej jako źródła pierwiastków biogenicznych

12.00 – 12.40  Wystąpienia zgłoszone na Konferencję

12.40 – 13.00    Przerwa na kawę

13.00 – 13.45   Dyskusja, sformułowanie wniosków

Zamknięcie Konferencji

13.45 – 15.00   Obiad – Hotel Groman, Al. Krakowska 76, Sękocin Stary

 

 

Informacje na temat konferencji

Komitet Naukowy Konferencji
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Klocek
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Członkowie:
Profesor dr hab. Anna Barszcz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Profesor dr hab. Roman Gornowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor dr hab. Alojzy Kowalkowski
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dr hab. Wojciech Lis prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Tadeusz Moskalik prof. nadzw. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profesor dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Ewa Ratajczak prof. nadzw. ITD.
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Profesor dr hab. Henryk Różański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor dr hab. Janusz Sowa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Władysław Strykowski prof. nadzw. ITD.
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Profesor dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Komitet organizacyjny
Przewodniczący:    dr inż. Piotr Gołos
Sekretarz: dr inż. Adam Kaliszewski
Członkowie:
dr inż. Krzysztof Jodłowski
dr inż. Michał Kalinowski
mgr inż. Wojciech Młynarski

Koszty uczestnictwa w Konferencji
Opłata konferencyjna wynosi 700 zł i obejmuje:
materiały konferencyjne (program, publikację z przedstawionymi referatami);
wyżywienie w dniach 20 i 21 listopada
udział w uroczystej kolacji w dniu 20 listopada
nocleg w dniu 20 listopada
Istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania w dniu poprzedzającym konferencję po wcześniejszym uzgodnieniu i dokonaniu dopłaty w wysokości 150 zł.

Kwotę pokrywającą koszty uczestnictwa należy wpłacić na rachunek bankowy:
57 1030 1061 0000 0000 0078 8401
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
(z dopiskiem „biomasa”)

Miejsce obrad
Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary

Miejsce zakwaterowania

Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, Sękocin Stary
Organizatorzy zapewniają transport z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad

Adres kontaktowy
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary
Tel.: 22 7150662
Fax: 22 7153637
e-mail: biomasa@ibles.waw.pl


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Konferencje, szkolenia i inne a konkretów brak

Polska to dziwny kraj, chyba nigdzie indziej nie ma tylu konferencji jak u nas i braku konkretów w działaniu. Po co to komu ? czyż nie wystarczy opracować system który działa lub poprośić kogoś kto już go ma sprawdzony ? Tak jest w całej gospodarce dlatego nie wykorzystujemy w połowie naszego potencjału możliwości . Narady,szkolenia,konferencje - to nic nie daje, szkoda czasu i pieniędzy, lepiej się zabrac do roboty i coś konkretnego zrobić wtedy jest porzytek dla wszystkich. Państwo jest od tego aby tworzyło możliwości i systemy - nikt inny, po to go utrzymujemy .
A gdzie wdrażanie ustaw które już są ? zero, gdzie kontrola, zero. A to są konkretu już ustalone - i po co to komu jak i tak nic nie funkcjonuje ? Dziwnym ten nasz kraj.

Adam [100]Odpowiedz na ten komentarz2012-10-10 08:41:59

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz