/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Co dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚ

Lasy Państwowe

Autor: Katarzyna Bielawska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-09-19


Zadania ochronne w planie urządzenia lasu dla obszarów Natura 2000 – na ten temat debatowali dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Wspólna narada odbyło się 13 i 14 września w Jedlni-Letnisku.

Co dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚCo dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚFot. Lasy Państwowe

Powodem zorganizowania spotkania były zmiany w ustawie o ochronie przyrody z lipca tego roku, które powodują konieczność uzgodnienia wspólnych działań leśników i przedstawicieli służb ochrony środowiska. W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej LP, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

– Mamy niedoskonałe prawo, w wielu obszarach kompetencje wzajemnie się przenikają, a w wielu wypadkach zapisy tego prawa są ze sobą sprzeczne. Dlatego jest potrzeba koordynowania pracy DGLP i GDOŚ – mówił podczas spotkania Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, który od sierpnia tego roku nadzoruje nie tylko pracę Lasów Państwowych, lecz także Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. – Zgromadził nas tutaj różny pogląd na sprawę planów urządzenia lasu na terenach naturowych. Rolą ministra jest znajdowanie wspólnych rozwiązań, dobrych z punktu widzenia ochrony przyrody, ale też takich, które będą do zaakceptowania przez obie strony – podkreślał. Zdaniem ministra leśnictwo musi zweryfikować swoje działania, co wynika z prawa polskiego i unijnego. Z drugiej strony dyrektorzy regionalni ochrony środowiska nie mogą zapominać o potrzebach ludzi. – Wszystkim działaniom powinien towarzyszyć rozsądek oraz chęć uwzględnienia potrzeb zarówno ochrony przyrody, jak i człowieka – podkreślał minister.

Obecny stan prawny omówiła Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ. Zgodnie z nim:
 
- Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu zawiera zadania ochronne dla przedmiotów ochrony w zakresie ustalonym w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.
 
- Dla obszaru Natura 2000 na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych sporządza się  jeden plan, tj. plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który w części stanowiącej program ochrony przyrody będzie zawierał zadania ochronne.

- Zadania ochronne mogą być ustalane w planie urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa, na terenie którego znajduje się obszar Natura 2000, w odniesieniu do gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

- Zadania ochronne będą ustalane w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego ds. środowiska.

Na początku września przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MŚ, DGLP oraz GDOŚ przyjęli wstępne założenia do procedury planowania zadań ochronnych na etapie sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Dotyczą one m.in.: przekazywania przez DGLP do GDOŚ harmonogramu sporządzania planów urządzenia lasu (od 2013r.); sposobu kwalifikowania obszaru Natura 2000 do objęcia pracami urządzeniowymi, a także wypracowania odpowiednich procedur. Ostateczne procedury wypracuje zespół zadaniowy powołany przez ministra środowiska.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz