/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Co dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚ

Lasy Państwowe

Autor: Katarzyna Bielawska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-09-19


Zadania ochronne w planie urządzenia lasu dla obszarów Natura 2000 – na ten temat debatowali dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Wspólna narada odbyło się 13 i 14 września w Jedlni-Letnisku.

Co dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚCo dalej z planami urządzenia lasu? Spotkanie dyrektorów RDLP i RDOŚFot. Lasy Państwowe

Powodem zorganizowania spotkania były zmiany w ustawie o ochronie przyrody z lipca tego roku, które powodują konieczność uzgodnienia wspólnych działań leśników i przedstawicieli służb ochrony środowiska. W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej LP, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

– Mamy niedoskonałe prawo, w wielu obszarach kompetencje wzajemnie się przenikają, a w wielu wypadkach zapisy tego prawa są ze sobą sprzeczne. Dlatego jest potrzeba koordynowania pracy DGLP i GDOŚ – mówił podczas spotkania Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, który od sierpnia tego roku nadzoruje nie tylko pracę Lasów Państwowych, lecz także Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. – Zgromadził nas tutaj różny pogląd na sprawę planów urządzenia lasu na terenach naturowych. Rolą ministra jest znajdowanie wspólnych rozwiązań, dobrych z punktu widzenia ochrony przyrody, ale też takich, które będą do zaakceptowania przez obie strony – podkreślał. Zdaniem ministra leśnictwo musi zweryfikować swoje działania, co wynika z prawa polskiego i unijnego. Z drugiej strony dyrektorzy regionalni ochrony środowiska nie mogą zapominać o potrzebach ludzi. – Wszystkim działaniom powinien towarzyszyć rozsądek oraz chęć uwzględnienia potrzeb zarówno ochrony przyrody, jak i człowieka – podkreślał minister.

Obecny stan prawny omówiła Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ. Zgodnie z nim:
 
- Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu zawiera zadania ochronne dla przedmiotów ochrony w zakresie ustalonym w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.
 
- Dla obszaru Natura 2000 na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych sporządza się  jeden plan, tj. plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który w części stanowiącej program ochrony przyrody będzie zawierał zadania ochronne.

- Zadania ochronne mogą być ustalane w planie urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa, na terenie którego znajduje się obszar Natura 2000, w odniesieniu do gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

- Zadania ochronne będą ustalane w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego ds. środowiska.

Na początku września przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MŚ, DGLP oraz GDOŚ przyjęli wstępne założenia do procedury planowania zadań ochronnych na etapie sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Dotyczą one m.in.: przekazywania przez DGLP do GDOŚ harmonogramu sporządzania planów urządzenia lasu (od 2013r.); sposobu kwalifikowania obszaru Natura 2000 do objęcia pracami urządzeniowymi, a także wypracowania odpowiednich procedur. Ostateczne procedury wypracuje zespół zadaniowy powołany przez ministra środowiska.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA