/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Raport finansowy

Barlinek: 16 mln straty w pierwszym półroczu

Barlinek

Autor: oprac. dja
Źródło: Barlinek
Data: 2012-09-11


Według skonsolidowanego raportu finansowego Grupy Barlinek SA. spółka w pierwszym półroczu br. odnotowała stratę w wysokości 16,273 mln zł.

Fot. Barlinek

W ciągu sześciu miesięcy 2012r. przychody Grupy wyniosły: 331,254 mln zł (2011: 309,521 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,021 mln zł (2011: 12,619 mln zł), jednak wynik netto okazał się ujemny - spółka zanotowała stratę netto w wysokości 16,273 mln zł (2011: strata 20,635 mln zł).
Zdaniem zarządu spółki, analizując  wyniki  finansowe  Grupy  Kapitałowej  Barlinek  należy  wziąć  pod  uwagę  kilka  bardzo  ważnych  czynników, które wpływają na rentowność jej działalności. 
Głównymi pozycjami determinującymi tą efektywność jest: 
- sytuacja gospodarcza krajów, w których prowadzona jest działalność produkcyjna Grupy Barlinek, 
- sytuacja gospodarcza na rynkach, na których Grupa realizuje sprzedaż swoich produktów, 
- wahania kursów walutowych, 
- popyt i ceny na surowiec drzewny. 
Barlinek produkuje swoje wyroby w trzech lokalizacjach: w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii. W segmencie deski trójwarstwowej (podstawowy produkt Grupy Barlinek) 28% całej produkcji realizowane jest na Ukrainie, a 72% w Polsce. W przypadku deski jednowarstwowej (tzw. deski litej) 23% produkowane jest w fabryce ukraińskiej, 31% w rumuńskiej, a 46% w polskiej. 
W segmencie biopaliw, 28% peletu i 46% brykietu pochodzi z Ukrainy, pozostała produkcja peletu pochodzi z Polski a brykietu z Rumunii. 
Kolejnym ważnym czynnikiem są rynki, na których sprzedawane są produkty z poszczególnych lokalizacji. I tak zaledwie 11% deski trzywarstwowej wyprodukowanej na Ukrainie zostało sprzedane na lokalnym rynku, pozostała część na rynku rosyjskim oraz pozostałych rynkach europejskich. 
W przypadku biopaliw cała produkcja zarówno peletu jak i brykietu ukraińskiego i rumuńskiego przewożone jest do Polski, skąd odbywa się jego dalsza sprzedaż. 
Według informacji zarządu Barlinka, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego miało miejsce blisko 20% umocnienie waluty ukraińskiej, co spowodowało wzrost kosztu własnego sprzedanej produkcji ukraińskiej tylko z tego tytułu w pierwszym półroczu 2012 o blisko 13 mln zł. W tym samym okresie zmiana kursów walutowych po stronie przychodów ze sprzedaży wyniosły zaledwie 12 mln zł. 
Kolejnym elementem powodującym wzrost kosztów działalności firmy była urzędowa zmiana wysokości składki rentowej w Polsce (+ 2%). 
Ceny najważniejszych materiałów, czyli surowca drzewnego w pierwszym półroczu 2012 w porównaniu z pierwszym półroczem 2011 wzrosły o 6% w przypadku drewna dębowego (stanowiącego ok. 75% masy zakupionego drewna liściastego) oraz 13% w przypadku drewna jesionowego (około 15% masy drewna liściastego). W przypadku drewna iglastego zrealizowane ceny zakupu pozostały na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku ubiegłego. 
Koszty sprzedaży, które obejmują min koszty bonusów i prowizji płaconych odbiorcom (dotyczy segmentu deski podłogowej), koszty transportu, magazynowania, dystrybucji oraz marketingu częściowo są ponoszone w walutach obcych. W szczególności dotyczy to pozycji bonusów i prowizji oraz transportu. W związku z tym osłabienie złotówki powoduje z jednej strony wzrost przychodów, ale też wzrost kosztów ponoszonych w walutach obcych. W pierwszym półroczu wzrost kosztów sprzedaży z tytułu zmian kursów walutowych wyniósł 2,3 mln PLN. 
Pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy Barlinek miał 9% spadek kosztów ogólnego zarządu, w rzeczywistości spadek byłby jeszcze większy gdyby nie wahania na kursie waluty ukraińskiej i wyniósłby wówczas ponad 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz