/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Finansowe aspekty spalania Palm Kernel Shell w Polsce w kontekście biodegradowalności

Global Eco Energy

Autor: Arkadiusz Chodak
Źródło: Global Eco Energy
Data: 2012-08-17


Urząd Regulacji Energetyki jest jednym z kluczowych podmiotów wspierających Odnawialne Źródła Energii, które odbywa się poprzez wydawanie m in. "Zielonych Certyfikatów". System regulacji cen na rynku energetycznym mający na celu wsparcie OZE (z wykorzystaniem Zielonych Certyfikatów) jest tzw. Systemem Kwotowym stosowanym także w Wielkiej Brytanii (patrz Rysunek 1). Zielony Certyfikat jest świadectwem pochodzenia energii (w tym wypadku pochodzenia ze źródeł odnawialnych). Tylko w 2011r. URE wydał prawie 12 tysięcy takich certyfikatów.

Rysunek 1. Obecny system wsparcia OZE w Polsce i wybranych krajach.Rysunek 1. Obecny system wsparcia OZE w Polsce i wybranych krajach.Fot. RWE

Dla wytwórcy energii główną korzyścią z posiadania Zielonego Certyfikatu jest:
- wyrównanie różnicy kosztów związanych z wytwarzaniem energii z OZE, a energii ze źródeł tradycyjnych. Zgodnie z postanowieniem prezesa URE z lutego 2011 r. 274,92 PLN za MWh oraz gwarantowana cena energii 195,32 PLN. Wsparcie polskiego rynku energetycznego w skali roku przekracza 2 mld PLN.
- zwolnienie z akcyzy.

Pojawienie się systemu wsparcia kwotowego spowodowało zwiększenie spalania biomasy nie zawsze dobrej jakości i nie zawsze w sposób zrównoważony. Elektrociepłownia spalająca w swoich kotłach biomasę zarabia realne pieniądze na "Zielonych Certyfikatach". Jednak ten co wypłaca pieniądze chce mieć pewność, że to co jest spalane w kotłach jest rzeczywiście biomasą. Stąd pojawia się pytanie "Ile biomasy jest w biomasie?". Efektem tego było wprowadzenie przepisów i obostrzeń jasno określających definicję tzw. biomasy na cele energetyczne, która może być spalana w ramach w/w wsparcia kwotowego. Podstawowym warunkiem zaakceptowania danej biomasy jako biomasy na cele energetyczne jest biodegradowalność. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2008 r. Stopień udziału frakcji niebiodegradowalnych nie może przekraczać poziomu właściwego dla danej biomasy, gdyż pieniądze należą się za spalanie biomasy, a nie lakierów, impregnatów, farb czy innych substancji. W wyniku dostępności na rynku wszelkiego rodzaju biomasy, jak również brak ogólnych ustawowych rozwiązań każdy jej rodzaj jest rozpatrywany osobno. Przy kwalifikacji danej biomasy na cele energetyczne Prezes URE podpiera się opiniami wydawanymi przez akredytowane instytuty. Informacje o rodzajach biomasy wywołujących wątpliwości są zawierane w załącznikach. Należy przyjrzeć się teraz jak na tle powyższych informacji wygląda sytuacja biomasy Palm Kernel Shell sprowadzanej do Polski m in. przez Global Eco Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie której analiza biodegradowalności wykazała 97,7%.
   
Załącznik nr 1 do Informacji nr 30/2011 zawiera stanowisko Prezesa URE dotyczące pozostałości z procesu produkcji oleju palmowego z palmy olejowca gwinejskiego ( tj. łupina i makuch). Dokument ten informuje, że:
- materiał jest biodegradowalny,
- poziom zanieczyszczeń odpowiada pochodzeniu z materiału naturalnego, jeżeli w (danej próbce, w stanie suchym, bezpopiołowym) zawartość biomasy jest większa bądź równa 97% a niebiomasy mniejsza lub równa 3%,
- biomasa może być wykorzystywana jako biomasa na cele energetyczne i korzystać z systemu wsparcia jeżeli spełnia powyższe parametry,
- przedsiębiorstwa produkujące energię elektryczną z tego rodzaju biomasy przy występowaniu z kolejnym (od dnia ogłoszenia informacji) wnioskiem o świadectwo pochodzenia, muszą dostarczyć wyniki badań biomasy,
- wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o ten rodzaj biomasy będzie wyrywkowo weryfikowane (w kolejnych okresach rozliczeniowych) przy występowaniu przedsiębiorstw energetycznych z wnioskami o świadectwa pochodzenia.

Ze względów finansowych podmioty wytwarzające energię będą zainteresowane tylko biomasą na cele energetyczne, a taka musi spełniać m in. wyśrubowane normy biodegradowalności, podlegać badaniom i weryfikacjom. Resumując biodegradowalność stała się podstawowym warunkiem opłacalności wykorzystania Palm Kernel Shell w Polsce co ma ogromne znaczenie dla importerów oraz wytwórców energii w Polsce.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA