/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
Biomasa

Palm Kernel Shell jako surowiec energetyczny

Global Eco Energy

Autor: Milena Kalinowska
Źródło: Global Eco Energy
Data: 2012-07-26


Nawiązując do tematu dzisiejszej energetyki niemożliwością jest nie wspomnieć o kwestiach dotyczących m.in. coraz to większego zapotrzebowania na energię, gwałtownie malejącej ilości surowców energetycznych, zmian klimatu, będących efektem zwiększającej się emisji gazów cieplarnianych, emitowanych w skutek spalania paliw kopalnych, wzrostu cen paliw na światowych rynkach i monopolistycznych posunięciach głównych eksporterów ropy naftowej. W tym momencie najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się będący na topie temat energii alternatywnej. Czy jego "bycie na czasie" ma jakieś pokrycie w rzeczywistości, czy jest modą czy koniecznością? W tym artykule przybliżę sylwetkę PKS jako przedstawiciela biomasy, czyli energii odnawialnej i poprowadzę rozprawkę nad tym czym warto inwestować w taki rodzaj energii, czy ma ona przyszłość w Polsce.

Palma olejowa zwana olejowcem gwinejskim pochodzi z Afryki.Palma olejowa zwana olejowcem gwinejskim pochodzi z Afryki.Fot. Global Eco Energy

Z CZEGO WYNIKA "BOOM" ENERGETYCZNY?
Pierwszy poważny wzrost zapotrzebowania na energie wiąże się z rewolucją przemysłową (ok. 1750r.), czyli m.in. odkryciem maszyny parowej i zmechanizowaniem pracy w zakładach produkcyjnych. Początkowo używane drewno zostaje zastąpione węglem kamiennym, ropą naftową i na końcu gazem ziemnym. Prostym wskaźnikiem tego zjawiska może być choćby porównanie zapotrzebowania na energie przypadającą na 1 os. w 1960r. i końcem XX wieku: adekwatnie 142,5EJ i 425 EJ. Co za tym idzie zmniejsza się ilość konwencjonalnych źródeł energii, cena paliw ulega podwyższeniu, a dodatkowo zjawisko to negatywnie wpływa na środowisko. Ludzie poszukując ratunku zwracają się do najbardziej prymitywnych metod, używanych jeszcze przed węglem kamiennym – OZE. Energia odnawialna może zostać przetworzona na energie elektryczną, a nowoczesne technologie mogą uczynić ją naprawdę efektywną.

CO TO JEST BIOMASA I JAK POWSTAJE Z NIEJ ENERGIA?
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

Biomasę stanowią substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, jak również inne części odpadów, które ulegają biodegradacji. Ze względu na właściwości chemiczne biomasą jest produkt reakcji fotosyntezy. Pod wpływem promieniowania słonecznego następuje rozkład wody:
CO2 + 2H2O O2 + H2O + CH2O + 470 kj,
w wyniku czego w węglowodorach syntezowanych z jednego mola ditlenku węgla akumulowane jest 470 kj energii chemicznej.

Emisja CO2 związana z wykorzystaniem biomasy:
• "Zerowa" emisja CO2 z biomasy (bezpośrednia), ma miejsce wówczas, gdy spalane są odtwarzalne plantacje energetyczne (CO2 jest pochłaniane, następnie uwalniane, znowu pochłaniane, etc).
• Pośrednia emisja CO2 związana jest m.in. z etapami przygotowania i transportu, w których zużywane są paliwa kopalne – trudno je wyeliminować.
• Pozyskiwanie biomasy z okolicy miejsca jej wytwarzania ma szansę zminimalizować obciążenia związane z pośrednią emisją CO2.

Podstawowymi składnikami biomasy są węglowodany (dwucukry oraz cukry proste), skrobia i lignina. Węglowodany i skrobia, będące podstawowymi i docelowym produktem upraw rolnych, stanowią pokarm dla ludzi i zwierząt. Ponadto są surowcem do produkcji etanolu, który jest również produktem wyjściowym w syntezie wielu cennych i pożądanych substancji, a także może stanowić użyteczne źródło energii. Pozostałości biomasy, które nie mają już własności odżywczych to: celuloza, hemiceluloza i lignina – stanowiące znakomity surowiec energetyczny. Ich ilość zależy od rodzaju roślin. Szczególnie dużym udziałem wymienionych surowców charakteryzują się rośliny energetyczne, w których proporcje substancji pokarmowych do energetycznych są odwrócone. Ich przybliżony skład jest następujący: 40-60% w celulozie, 20-40% w hemicelulozie, 10-25% w ligninie3. Produktem ubocznym przetwarzania energii chemicznej zawartej w biomasie na ciepło, podobnie jak w innych surowcach pochodzenia organicznego (węgiel, ropa naftowa), jest CO2. Jednak w przypadku biomasy jest on przyjazny dla środowiska, ponieważ na skutek procesu fotosyntezy krąży w obiegu zamkniętym w przyrodzie, nie powodując tym samym efektu cieplarnianego

Przewidywane zużycia poszczególnych odmian energii odnawialnej.

Fot. Global Eco Energy

Powyższa prognoza przewiduje, że w perspektywie kolejnych dwudziestu lat najważniejszą rolę wśród odnawialnych nośników energii będzie odgrywała biomasa stała. Wzrastać będzie też zapotrzebowanie na energię biomasy ciekłej, czyli biopaliw transportowych.

Cele polityki energetycznej Unii Europejskiej pozwalają stwierdzić, że rynek przewozów biomasy na potrzeby energetyki zawodowej, a także indywidualnej jest bardzo perspektywiczny. Dowodem na to są dane:w II kwartale 2012 roku moce zainstalowane elektrowni na odnawialne źródła energii wzrosły o 281,701 MW, co oznacza, że w I półroczu przybyło w Polsce 718,354 MW zielonych mocy. To więcej niż w całym 2011 roku i na koniec czerwca siła OZE w Polsce wyniosła 3800,937 MW - wynika z danych URE.

CO TO JEST PKS - Palm Kernel Shell?
Palm Kernel Shell (PKS) to rozdrobniona pestka owocu olejowca gwinejskiego, która rozpoczęła swoją karierę kilka lat temu jako wysokojakościowe paliwo ekologiczne dzięki swojej wysokiej wartości energetycznej (przeciętnie 4.000 Kcal/kg) oraz niezwykle niskiej zawartości popiołu i siarki. Palm Kernel Shell może być traktowany jako naturalny pelet wysokiej jakości i spalany w kotłach kogeneracyjnych jako dodatek do węgla celem zmniejszenia emisji CO2 lub jako samodzielne paliwo ekologiczne. Palm Kernel Shell może być także stosowany w rozmaitych mieszankach tj. dosypywany do innych rodzajów biomasy, jak np. trociny.
Urząd Regulacji Energetyki w informacji z 4 października 2011r. przypomniał zasady kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, określił również parametry paliwa uzyskiwanego z palmy olejowca gwinejskiego. Energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia przy spełnieniu określonych parametrów.
 

Owoce olejowca gwinejskiegoOwoce olejowca gwinejskiegoFot. Global Eco Energy

Palma olejowa inaczej zwana olejowcem gwinejskim (łac. Elaeis guineensis) to przedstawiciel rodziny palmowców, występujący dziko w zachodniej Afryce. W chwili obecnej szeroko uprawiana w Azji oraz w Ameryce Południowej, dokładniej pochodzi z Afryki i Madagaskaru, jest też uprawiany w innych rejonach świata o tropikalnym klimacie. Główne rejony uprawy to ojczysta Demokratyczna Republika Konga, ponadto kraje Afryki Zachodniej i Środkowej, Malezja, Indonezja, Kolumbia i Ekwador. Jest to wysokie drzewo dorastające do 20 (do 30) metrów, o kłodzinie kolczastej i gęstej rozecie do 5 metrów długich, parzystopierzastych liści. Szczytowy pióropusz składa się z około 30 żywych liści. Kwiaty męskie i żeńskie, a potem owoce są zebrane na tej samej roślinie w gęste wiechy. Kwiatostany, a następnie owocostany wykształcają się u nasady liścia. Owoce są pestkowcami wielkości jaja gołębiego do kurzego, o wadze 5-15 gramów, zebranymi w ogromne kuliste owocostany, ważące 8-50 kilogramów i mające wymiary 70 centymetrów długości i 50 centymetrów szerokości. Taki owocostan może liczyć nawet dwa tysiące pojedynczych owoców. Mają one barwę żółtą, pomarańczową lub fioletowobrunatną. Ich owocnia jest dość cienka, włóknisto-miękiszowa, zawierająca olej. Wewnątrz owocu jest duża, czarna pestka o bardzo grubej skorupie, a w niej znajduje się nasienie również obfitujące w tłuszcz. W owocowanie roślina wchodzi po trzech latach. Ponieważ wspięcie się na palmę uniemożliwiają kolce wyrastające na kłodzinie, owoce zbiera się za pomocą długiej bambusowej tyczki z umocowanym na jej końcu sierpowatym nożem. Jego krawędź tnącą najpierw zahacza się o szypułę (ogonek) owocostanu, po czym silnym szarpnięciem w dół ścina się go. Palma oleista dostarcza dwóch rodzajów tłuszczu, różniących się wyglądem i składem chemicznym, który jest określany jako olej palmowy. Jeden z nich otrzymywany jest z owocni, zawierającej 50-70% tłuszczu; a drugi z nasion palmy oleistej, zawierających tłuszczu w ilości 37-53%. Jest jedną z najważniejszych roślin oleistych, z której owoców i ich pestek otrzymuje się oleje palmowe stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym. Pozostałości z przetwórstwa palmy olejowca gwinejskiego to także włókna, liście, puste kiście oraz pestki, które z powodzeniem mogą być spalane jako biomasa w kotłach energetycznych. Zaletą materiału jest to, że jest ona pochodzenia nieleśnego, co jest szczególnie istotne przy obecnym systemie legislacyjnym, który preferuje ten typ materiału przy produkcji Zielonej Energii. Z olejowca gwinejskiego uzyskuje się również sok do produkcji wina palmowego, liście palmy olejowej stosowane są do krycia chat i do wyrobu włókien.

Palm Kernel Shell (PKS) to rozdrobniona pestka owocu olejowca gwinejskiego.Palm Kernel Shell (PKS) to rozdrobniona pestka owocu olejowca gwinejskiego.Fot. Global Eco Energy

Tłuszcz tłoczony z owocni (Palm Oil) ma konsystencję masła, barwę ciemnożółtą lub pomarańczową, swoisty zapach przypominający fiołki i delikatny smak. Olej ten charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością prowitaminy A (β-karotenu) i z tego względu jest doskonałym tłuszczem jadalnym i leczniczym. Służy do wyrobu masła roślinnego, bardzo drogiego, ale uważanego za liczący się produkt w profilaktyce choroby nowotworowej i miażdżycy. Karotenoidy bowiem są uważane za skuteczne antyutleniacze produktów żywnościowych, przeciwstawiają się również niekorzystnym procesom oksydacyjnym w organizmie, które sprzyjają rozwojowi omawianych chorób. Olej palmowy z owocni znajduje też duże zastosowanie w kosmetyce, zwłaszcza w kremach odżywczych i przeciwdziałających procesom starzenia się skóry pod wpływem nadmiernego naświetlania promieniami słonecznymi.

Tłuszcz z pestek palmowych (Palm Nut Oil) otrzymuje się poprzez oddzielenie pestek od tłuszczowej naowocni, po czym pestki rozbija się, wyjmuje z nich nasiona i suszy. Ze zmielonych i podgrzanych nasion wyciska się tłuszcz, który jest czysto biały lub lekko żółtawy, bardzo podobny do tłuszczu kokosowego, o temperaturze topnienia 26-30°C. Rafinowany olej palmowy zawiera około 51% kwasu laurynowego, 17% kwasu mirystynowego, 13% kwasu olejowego, 8% kwasu palmitynowego, i po 2% kwasu stearynowego i linolowego. Świeży tłuszcz jest stosowany jako jadalny („masło roślinne”), dodawany też jako składnik do wyrobu czekolady, można z niego również (podobnie jak z tłuszczu kokosowego) otrzymywać białe, twarde mydło. Bywa wykorzystywany też jako olej do ciała lub do masażu, jako dodatek do kosmetyków przy bardzo suchej, pękającej skórze oraz do produkcji innych kosmetyków.

Tłuszcz z pestek palmowych (Palm Nut Oil) otrzymuje się poprzez oddzielenie pestek od tłuszczowej naowocni, po czym pestki rozbija się, wyjmuje z nich nasiona i suszy. Ze zmielonych i podgrzanych nasion wyciska się tłuszcz, który jest czysto biały lub lekko żółtawy, bardzo podobny do tłuszczu kokosowego, o temperaturze topnienia 26-30°C. Rafinowany olej palmowy zawiera około 51% kwasu laurynowego, 17% kwasu mirystynowego, 13% kwasu olejowego, 8% kwasu palmitynowego, i po 2% kwasu stearynowego i linolowego. Świeży tłuszcz jest stosowany jako jadalny ("masło roślinne"), dodawany też jako składnik do wyrobu czekolady, można z niego również (podobnie jak z tłuszczu kokosowego) otrzymywać białe, twarde mydło. Bywa wykorzystywany też jako olej do ciała lub do masażu, jako dodatek do kosmetyków przy bardzo suchej, pękającej skórze oraz do produkcji innych kosmetyków.

Wytwórca energii elektrycznej ponosi pełną odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności koncesjonowanej, a zatem odpowiada za procedury kontroli i weryfikacji dostaw paliw. Odpowiedzialność za procedury weryfikacji należy do wytwórcy, do jego obowiązków należy też podjęcie starań w celu ustalenia, czy biomasa ta nie została "zanieczyszczona".

Tabela 1. Parametry fizyko-chemiczne wybranych surowców.

 

 

Śruta rzepakowa poekstrakcyjna

PKS

(Łuska palmy oliwnej)

Pelet drzewny

Pelet ze słomy zbożowej

Zawartość wilgotności całkowitej

%

10,8

13,3

5,3

13

Zawartość wilgoci

%

4,9

3,2

3,8

7,4

Zawartość popiołu Aa

%

7,2

2,8

0,3

6,9

Zawartość popiołu Ad

%

 

2,9

 

 

Zawartość popiołu Ar

%

6,8

2,5

0,3

6,5

Zawartość części lotnych

%

 

 

 

 

Zawartość siarki całkowitej Sa

%

0,7

0,01

<0,02

0,16

Zawartość siarki całkowitej Sr

%

0,66

0,01

<0,02

0,15

Zawartość siarki popiołowej

%

 

0,01

 

 

Zawartość siarki palnej

%

 

0,02

 

 

Zawartość fosforu

%

 

0,015

 

 

Zawartość węgla

%

 

5,26

 

 

Zawartość wodoru

%

 

5,54

 

 

Zawartość azotu

%

 

0,54

 

 

Zawartość tlenu (obliczona)

%

 

35,3

 

 

Zawartość chloru

%

 

0,037

 

0,352

Zawartość fluoru

%

 

 

 

 

ISTOTNE DLA PKS USTAWY, ROZPORZĄDZENIA I KOMUNIKATY
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205 poz. 1208), weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z dnia 29 września 2011r.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zwane potocznie rozporządzeniem taryfowym. Rozporządzenie weszło w życie w 14 dni po jego opublikowaniu w Dz. U. Nr 189, poz. 1126 z dnia 12 września 2011r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2011r. Nr 76, poz. 1052 – dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 sierpnia 2011r. i weszło w życie z dniem 10 września 2011r.

- Informacja nr 29/2011 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dostępna na stronach internetowych Urzędu – www.ure.gov.pl) w sprawie terminu od którego należy obliczać podstawę wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej. Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia, zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, wydanych dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej, został określony w 2011r. na poziomie 0,4 %. Jednocześnie w myśl § 11 Rozporządzenia, przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a (tj. przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej odnośnie jednostek kogeneracji opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), nie uwzględnia się energii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która została zakupiona lub sprzedana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
W informacji nr 29/ 2011 Prezes URE poinformował m.in. że:
1. energia elektryczna sprzedana przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym oraz zakupiona przez odbiorców końcowych będących członkami giełdy towarowej lub domy maklerskie/towarowe domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych w transakcjach zawieranych na giełdzie towarowej, która jest dostarczana odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011r., stanowi podstawę do obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8
ustawy – Prawo energetyczne w zakresie tzw. świadectw "fioletowych",
2. w związku z brakiem uregulowania tej kwestii i tym samym możliwym brakiem odczytu stanu liczników w dniu 10 września 2011r., uwzględniana będzie ilość energii elektrycznej sprzedana do odbiorców końcowych w okresie obowiązywania Rozporządzenia w 2011 roku, ustalona na podstawie metod pośrednich (odnośnie ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011r. do dnia 30 września 2011r.).

- Informacja nr 30/2011 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dostępna na stronach internetowych Urzędu – www.ure.gov.pl) w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozwalające na skorzystanie z systemu wsparcia. Prezes URE w ww. informacji zinterpretował legalną definicję biomasy zawartą w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (zwane dalej: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. – Dz. U. z 2008r., Nr 156, poz. 969 z późn. zm.). Jak przypomniał Prezes URE w myśl tej definicji biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008r., str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.
Stosownie zatem do ww. stanowiska Prezesa URE "paliwo/odpad" może zostać uznane za biomasę (stałą lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:
1. stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
2. ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie "dodatków" niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebiodegradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui generis pomocy publicznej);
3. nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)". Prezes URE zaawizował, iż, bazując na opiniach akredytowanych instytutów, przedstawionych na potrzeby prowadzonych postępowań, w załącznikach do informacji będą sukcesywnie zamieszczane specyfikacje paliw zawierające parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy na cele energetyczne. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w praktyce regulacyjnej, w związku z przedstawianymi badaniami, tylko niektóre rodzaje paliw wywołują wątpliwości w kolejnych załącznikach będą zamieszczane informacje o tych przypadkach.

Dodatkowo, wytwórcy energii elektrycznej (jednostki wytwarzające energię elektryczną w procesie wspólnego spalania paliw konwencjonalnych i biomasy o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, układy hybrydowe oraz jednostki biomasowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 20 MW), jeśli chcą zaliczyć dany rodzaj biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy "agro"), powinni udokumentować, że dany rodzaj paliwa: pochodzi z upraw energetycznych, lub i stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej, lub stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.

W przypadku biomasy pozyskiwanej poza granicami kraju, dokumenty te powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia.

W załączniku nr 1 do Informacji nr 30/2011 Prezes URE określił swoje stanowisko w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego z palmy olejowca gwinejskiego (niezależnie od postaci handlowej - łupina i makuch z palmy olejowca gwinejskiego). Powołując się na opinie akredytowanych instytutów, z których wynika, że jest to materiał, który należy uznać za biodegradowalny, a poziom zanieczyszczeń odpowiadający pochodzeniu z materiału naturalnego, jeżeli zawartość biomasy w badanej próbce w stanie suchym bezpopiołowym (badanie metodą selektywnego rozpuszczania, opisaną w normie PNEN 15440:2011), wynosi ≥97%, natomiast niebiomasy ≤3%, Prezes URE poinformował, że ww. paliwo może być kwalifikowane do biomasy na cele energetyczne, a energia elektryczna wytworzona w oparciu o to paliwo może być uprawniona do korzystania z systemu wsparcia, przy spełnieniu przez to paliwo ww. parametrów. Zaznaczył jednocześnie, że w związku ze stwierdzonymi we wstępie rozbieżnościami co do wyników badań i zawartości biomasy i niebiomasy w badanych próbkach, przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną przy użyciu ww. paliwa, występujące z kolejnym (od dnia ogłoszenia informacji) wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, zobowiązane są dostarczyć wyniki badań tego rodzaju biomasy.

Prezes URE wskazał także, że wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego, poddawane będzie wyrywkowej weryfikacji w kolejnych okresach rozliczeniowych w sytuacji występowania przez przedsiębiorstwa energetyczne z wnioskami o świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w źródłach.

ONI ZAINWESTOWALI
W Cementowni Górażdże uruchomiono nową instalację do transportu i podawania paliw alternatywnych. Dzięki inwestycji wykorzystanie paliw zastępczych w nowym, zmodernizowanym w 2011r. piecu wzrośnie o około 40% Docelowo w całym zakładzie ponad 60% energii będzie pozyskiwane z paliw alternatywnych, a tylko 40% z węgla kamiennego.

Foster Wheeler Energia Polska przekazał do eksploatacji kocioł fluidalny z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) o wydajności parowej 215 t/h opalany w 100% biomasą w Elektrowni Konin, należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK).

W Elektrowni Konin, należącej do Zespołu Elektrowni PAK SA, w tym roku oddano do użytku blok do spalania biomasy. Obecnie trwa jego próbny rozruch. Biomasa wykorzystywana w Elektrowni Konin w 80% będzie pochodzenia leśnego, a w 20% – rolniczego. W ciągu godziny będzie spalane 65 ton biomasy.

Od końca czerwca PKP Cargo, we współpracy z Grupą Węglokoks, rozpoczęły przewozy biomasy na potrzeby energetyki. Transport będzie się odbywał na trasie Gdańsk- Połaniec. Pierwszy z nich dostarczy łupki orzecha palmy kokosowej (PKS) z Ghany, drugi wytłoki z oliwek z Tunezji, a trzeci PKS z Indonezji. Przewoźnik informuje, że planowana jest również sukcesywna realizacja dalszych transportów biomasy.

W sierpniu rozpocznie się sprzedaż biomasy na specjalnej internetowej platformie, umożliwiającej wymianę handlową głównie między kraje Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Danię, Szwecję), ale przede wszystkim skoncentruje się na Europie Wschodniej. Przygotowująca projekt firma Standard Trade, szacuje, że rynek ten wart jest nawet 7 mld zł i będzie rósł.

Wraz z upłynięciem tego roku grupa Tauron zobowiązała się do utworzenia kotła zasilanego tylko biomasą.

PODSUMOWANIE

Energia z biomasy jest stabilną energią z OZE.
• Ilość biomasy zużywanej na cele energetyczne w Polsce stale wzrasta.
• Obecnie energię elektryczną z biomasy wytwarza około 50 podmiotów w Polsce.
• W roku 2011 wyprodukowano z biomasy ok. 7 TWh energii elektrycznej.
• Energia chemiczna zużytej do produkcji elektryczności paliwa biomasy w Polsce wyniosła 66 tys. TJ.
• Dzięki zastąpieniu węgla biomasą, nie wyemitowano 6,6 mln ton CO2.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz