/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sprywatyzowany

MSP

Autor: oprac. dja
Źródło: MSP
Data: 2012-07-19


Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podpisaniu umowy sprzedaży udziałów spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

Siedziba OBRPPD w Czarnej Wodzie Siedziba OBRPPD w Czarnej Wodzie Fot. MSP

Na mocy umowy zawartej 18 lipca b.r. Skarb Państwa sprzedał pakietu 37400 udziałów, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki. Transakcję zawarto w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) tj. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Cena sprzedaży ustalona została 24,15 zł za 1 udział, tj. kwotę 0,903 mln zł za całość.

Nabywcą jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie - spółka założona przez pracowników OBRPPD.

Pozostałe udziały, stanowiące 15% kapitału spółki przysługują uprawnionym pracownikom jako premia prywatyzacyjna.

Sprzedaż kończy 5-letni proces prywatyzacji OBRPPD i kilkukrotne próby sprzedaży spółki. W 2010r. MSP chciało uzyskać za posiadany pakiet udziałów ponad 3,3 mln.
 
***
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych powstał w 1957 roku jako Laboratorium Branżowe Płyt Pilśniowych przy Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie. Jednostka ta służyła zarówno doraźną pomocą zakładom produkcyjnym, jak również podjęła cały szereg prac warunkujących dalszy rozwój tego przemysłu, między innymi przez wykonywanie badań nad wprowadzaniem do przerobu nowych, niskojakościowych asortymentów drewna z lasów i przemysłu oraz nad rozwojem asortymentowym i doskonaleniem jakości wyrobów. Nowe laboratorium stworzyło warunki rozwoju działalności a program działania LBPP jak i jego organizacja stały się wzorem dla innych laboratoriów branżowych powoływanych w następnych latach w pozostałych branżach przemysłu płyt drewnopochodnych.

W roku 1973 LBPP podporządkowano wówczas wspólnemu kierownictwu dla całej branży płyt. Powołano wówczas Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych z siedzibą w Czarnej Wodzie, a zakres prac Ośrodka był tak kształtowany ażeby nie tylko służył przemysłowi bieżącą pomocą ale i wyprzedzał przewidywane potrzeby w zakresie technologii, wdrażania nowych surowców i ochrony środowiska. Ponadto Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie śledził trendy rozwojowe produkcji wszystkich rodzajów płyt drewnopochodnych w całym świecie, prognozując na tej podstawie krajowe potrzeby na te wyroby w perspektywie kilku lub kilkunastu przyszłych lat, przyczyniając się tym samym do podejmowania niezbędnych dla dalszego rozwoju branży decyzji dotyczących nowych inwestycji.

W latach 80-tych w związku ze względu na transformację gospodarczą i ograniczeniem możliwości finansowania przez przemysł prac badawczych i rozwojowych zmniejszono zatrudnienie i zlikwidowano labolatoria zlokalizowane po za Czarną Wodą. W kolejnych latach postępowała dalsza transformacja działalności OBRPPDW w 2007r. Ośrodek został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zachowującą status jednostki badawczo rozwojowej.

Dziś spółka świadczy m.in. usługi badawcze i technologiczne dla dla przedsiębiorstw branży płyt drewnopochodnych, prowadzi działalność szkoleniową. OBRPPD posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 244 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W styczniu br. ośrodek uzyskał status niezależnego kontrolera (TPC – Third Party Certifier) produkcji płyt drewnopochodnych w zakresie emisji formaldehydu przyznany przez California Air Resources Board (CARB).

W skład Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. wchodzą:
- Laboratorium Techniczno-Technologiczne
- Laboratorium Badawcze
- Pracownia Projektowa i Prototypownia
- Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz